| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady ekspertów INFORLEX > Rekompensaty wypłacane za zmianę warunków prenumeraty nie są objęte VAT

Rekompensaty wypłacane za zmianę warunków prenumeraty nie są objęte VAT

Spółka zajmuje się kolportażem prasy w prenumeracie. Na podstawie „cennika prasy w prenumeracie”, przygotowanego w oparciu o zgłoszone przez wydawców informacje, przyjmuje od prenumeratorów zamówienia oraz przedpłaty na dostawę prasy. Umowy z prenumeratorami na dostawę prasy spółka zawiera we własnym imieniu. W przypadku zaprzestania wydawania czasopisma lub obniżenia ceny w trakcie realizacji prenumeraty, na które zostały przyjęte przedpłaty, spółka zwraca prenumeratorom nadpłacone kwoty. Wydawcy w przypadku wystąpienia wskazanych okoliczności są zobowiązani do pokrycia poniesionych przez spółkę kosztów zwrotu nadpłat prenumeratorom. Czy zwracane przez wydawców koszty podlegają opodatkowaniu VAT?

RADA

Wypłacane przez wydawców rekompensaty nie podlegają opodatkowaniu VAT.

UZASADNIENIE

Pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres dla celów VAT. Obejmuje nie tylko działanie podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Przy czym usługą jest tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. Związek między otrzymaną płatnością a świadczeniem musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można było powiedzieć, że płatność następuje w zamian za świadczenie.

W przedstawionym przypadku otrzymany zwrot kosztów nie jest konsekwencją wykonania jakiegokolwiek świadczenia przez spółkę na rzecz wydawców. Otrzymywane należności mają charakter rekompensaty. Obowiązek zapłaty przez wydawców określonej kwoty pieniężnej wynika z konieczności zrekompensowania spółce kosztów zwrotu prenumeratorom nadpłaconych przez nich przedpłat.

Celem tego świadczenia jest naprawa szkody spółki, która z uwagi na postępowanie wydawców (zaprzestanie wydawania czasopisma czy obniżenie ceny czasopism) nie jest w stanie wywiązać się z zobowiązań wobec prenumeratorów.

Otrzymane od wydawców należności mają więc charakter jednostronny i nie wiążą się z jakimkolwiek świadczeniem wzajemnym. Tym samym należy uznać, że wypłacane przez wydawców należności nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku WSA w Warszawie z 11 czerwca 2012 r. (sygn. akt III SA/Wa 2515/11): Mając na uwadze przytoczoną na wstępie definicję usług, należne wnioskodawcy opłaty nie mogą być uznane za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług, ponieważ pomiędzy stronami, nie istnieje jakikolwiek stosunek zobowiązaniowy, a tym samym otrzymana należność, nie jest konsekwencją wykonania jakiegokolwiek świadczenia przez spółkę na rzecz wydawcy. W przedstawionym stanie faktycznym, otrzymywane należności mają charakter rekompensaty, nie są jakimkolwiek świadczeniem w zamian za wynagrodzenie. (...)

Reasumując, należności którymi Spółka obciąża Wydawców, pełnią funkcję odszkodowawczą i nie stanowią zapłaty za towar lub usługę, lecz rekompensatę za poniesione przez nią ewentualne koszty (straty). W konsekwencji oznacza to, iż opłaty te nie mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

• art. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 35

Grzegorz Ziółkowski

doradca podatkowy

 

 

Czytaj także

Ekspert:

Grzegorz Ziółkowski

Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, specjalizuje się w podatkach dochodowych, zarówno od osób fizycznych, jak i podmiotów prawnych. Autor licznych publikacji.

Zdjęcia


VAT Zmiany od 1 września i 1 listopada 2019 r.29.90 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »