| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jakie informacje powinien zawierać raport z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego

Jakie informacje powinien zawierać raport z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego

Mam kilka wątpliwości dotyczących kształtu raportu przygotowywanego przez biegłego rewidenta po przeprowadzonym badaniu sprawozdania finansowego. Przede wszystkim chodzi mi o część szczegółową tego raportu. Jakie elementy powinien zawierać raport z badania?

RADA
Stosownie do art. 65 ust. 4 ustawy o rachunkowości raport z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego powinien zawierać zwięzłe, interesujące odbiorcę raportu informacje o badanej jednostce oraz przedstawiać istotne wyniki szczegółowego badania, stanowiące łącznie uzasadnienie wyrażonej opinii lub odmowy wyrażenia opinii. Struktura takiego raportu powinna być następująca (art. 65 ust. 5 ustawy o rachunkowości): część ogólna, analiza sytuacji badanej jednostki, część szczegółowa.

UZASADNIENIE
Wiele istotnych informacji dotyczących kształtu raportu z przeprowadzonego badania zawiera norma nr 1 wykonywania zawodu biegłego rewidenta „Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych”. W normie tej znajdujemy m.in. podstawowe stwierdzenie mówiące o tym, że raport jest uzupełnieniem opinii z badania. Dane zawarte w raporcie powinny wynikać z dowodów zebranych przez biegłego rewidenta podczas badania.
W części ogólnej raportu zawarte są następujące elementy:
• tytuł (raport z badania sprawozdania finansowego),
• dane identyfikujące badaną jednostkę,
• dane identyfikujące zbadane sprawozdanie finansowe,
• powołanie się na umowę zawartą z jednostką przez podmiot uprawniony do badania,
• stwierdzenie, że badana jednostka udostępniła żądane przez biegłego rewidenta dane i informacje,
• informacje o zatwierdzeniu bilansu zamknięcia za rok poprzedzający rok badany i wprowadzeniu go do ksiąg jako bilansu otwarcia, informacje o sposobie podziału zysku (pokrycia straty), a także złożeniu sprawozdania finansowego we właściwym sądzie lub innym organie prowadzącym rejestr lub ewidencję działalności gospodarczej oraz ogłoszeniu go w sposób przewidziany przepisami.
Analiza sytuacji jednostki obejmuje:
• wykazanie kształtowania się węzłowych wskaźników – jej wynik, rentowność oraz sytuację majątkową i finansową, w tym wypłacalność, za badany rok – w porównaniu z dwoma lub więcej latami poprzedzającymi,
• wskazanie ewentualnych zagrożeń dla możliwości kontynuowania przez jednostkę działalności w roku następnym.
W części szczegółowej raportu powinny być natomiast zawarte następujące elementy:
1) prawidłowość ksiąg rachunkowych, a w szczególności:
• posiadanie przez jednostkę dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, o których mowa w ust. 10 ustawy o rachunkowości, m.in. zatwierdzonego przez kierownika jednostki zakładowego planu kont,

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »