Kategorie

W jaki sposób ewidencjonować przesunięcia międzymagazynowe

W wyniku przejęcia drugiego magazynu dokonujemy obecnie przesunięć międzymagazynowych. Na podstawie jakich dokumentów dokonuje się tych przesunięć? Jak się je księguje i jakie są ich skutki w podatku VAT i podatku dochodowym od osób prawnych?

RADA
Przekazanie materiałów lub towarów do innego magazynu tej samej jednostki można udokumentować dowodem Mm – przesunięcie międzymagazynowe. Sposób księgowania zależy od przyjętego przez jednostkę w polityce rachunkowości sposobu ewidencji zapasów. Operacja taka nie rodzi obowiązków w podatku dochodowym od osób prawnych ani w podatku VAT. Przykład księgowania w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Ani ustawa o rachunkowości, ani inne akty prawne nie określają wykazu oraz wzorów dokumentów obrotu magazynowego. W przepisach ustawy podano jedynie minimalny zakres danych, które powinien zawierać każdy dowód księgowy. Jednostka może stosować ogólnie przyjęte w praktyce księgowej nazwy i wzory druków dokumentów wewnętrznych lub opracować własne. Do udokumentowania przekazania zapasów między magazynami tej samej jednostki zwyczajowo stosuje się dowód Mm – przesunięcie międzymagazynowe.
Sposób ewidencji przesunięć międzymagazynowych powinien wynikać z zapisanych w polityce rachunkowości jednostki zasad wyceny przychodów i rozchodów zapasów. W ciągu roku obrotowego materiały/towary mogą być wyceniane według cen rzeczywistych nabycia lub zakupu albo według cen ewidencyjnych. W przypadku ewidencji zapasów z zastosowaniem rzeczywistych cen nabycia/zakupu rozchód materiałów/towarów wycenia się jedną z czterech przyjętych metod:
1) według cen przeciętnych, to jest ustalonych w wysokości średniej ważonej cen (kosztów) danego składnika aktywów,
2) rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka nabyła (wytworzyła) najwcześniej,
3) rozchód składników aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka nabyła (wytworzyła) najpóźniej,
4) w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia.
W przypadku ewidencji zapasów według stałych cen ewidencyjnych, rozchód następuje według cen stałych. Na koniec miesiąca należy skorygować wartość odchyleń od cen ewidencyjnych.
Zasady określone w przepisach ustawy o rachunkowości dotyczą wszelkiego rodzaju rozchodów. Wycena rozchodu materiałów przemieszczanych do innego magazynu odbywa się na takich samych zasadach jak wydanie materiału/towaru do zużycia lub sprzedaży. Cena ustalona dla rozchodu z magazynu źródłowego obowiązuje przy przyjęciu do magazynu docelowego.

Przykład
Spółka z o.o. „MOP” z siedzibą w przy ul. Rabatowej 11 w miejscowości Abc świadczy usługi sprzątania w dużych obiektach. Przy każdym z nich zorganizowano magazyn materiałów czystościowych.
Zgodnie z przyjętą w spółce polityką rachunkowości zapasy w magazynach ewidencjonuje się według cen zakupu. Rozchód materiałów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła. Z uwagi na nadmiar środka do pielęgnacji podłóg X w magazynie przy obiekcie A (magazyn A) 30 lipca 2006 r. przesunięto część zapasu do magazynu przy obiekcie B (magazyn B). W tym samym dniu z magazynu B wydano ten środek do zużycia.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Skutki podatkowe
W zależności od przyjętej metody różna jest wartość rozchodu i zapasów. Gdyby pracownik magazynu A postąpił niezgodnie z zapisami polityki rachunkowości i wycenił środek po cenie 7,15 zł, do kosztów lipca zaliczono by 572 zł (80 × 7,15 zł), czyli o 43,50 zł więcej niż przy księgowaniu zgodnym z polityką rachunkowości spółki.
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zobowiązuje podatników do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Zmiana miejsca składowania zapasów nie ma bezpośredniego wpływu na podatek dochodowy, ale wycena przesuwanych zapasów ma wpływ na wysokość kosztów podatkowych w poszczególnych miesiącach. Jeżeli zapasy przemieszczane między magazynami są wyceniane zgodnie z polityką rachunkowości jednostki, nie ma podstaw do zakwestionowania kosztów podatkowych.
UWAGA!
Dokonując przesunięć międzymagazynowych materiałów/towarów/produktów rozchód z magazynu źródłowego należy wycenić zgodnie z polityką rachunkowości jednostki. W przeciwnym razie koszty podatkowe poszczególnych miesięcy mogą być zakwestionowane przez urząd skarbowy.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in.:
• odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
eksport towarów,
• wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 7 ustawy przez dostawę towarów rozumie się:
• przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, jak również
• przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem.
Powyższe regulacje nie mają zastosowania w przypadku przesunięcia międzymagazynowego, a zatem należy uznać, że przesunięcie zapasów do innego magazynu tej samej jednostki nie rodzi skutków w podatku VAT.

• art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. a, art. 34 ust. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2252
• art. 9 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 107, poz. 723
• art. 5 ust. 1, art. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1484

Anna Dyczkowska
księgowa z licencją Ministerstwa Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  5 maja 2021
  Zakres dat:

  Pożyczka w grupie kapitałowej a prawo do obniżenia CIT

  Grupa kapitałowa a wydatki na spłatę odsetek od pożyczki. Fiskus nie może odmawiać grupie kapitałowej prawa do obniżenia CIT tylko dlatego, że dokonujące transakcji spółki mają siedziby w innych państwach UE.

  Szczepienia dla cudzoziemców. Ruszyły zapisy w zakładach pracy

  Szczepienia w zakładach pracy - zgłoszenia rozpoczęły się 4 maja. Jest to możliwe tylko w tych miejscach, gdzie uda się zebrać minimum 300 chętnych. Pracodawcy mogą zgłaszać pracowników, współpracowników i członków ich rodzin. Zasady nie wykluczają obcokrajowców. Cudzoziemcy mogą zgłaszać się także samodzielnie, nawet bez numeru PESEL.

  Podatki pracownicze. Polska na tle krajów UE

  Podatki pracownicze (PIT, ZUS). W zestawieniu państw UE pod kątem łącznych obciążeń PIT i ZUS Polska awansowała w 2020 r. o dwa miejsca - wynika z raportu PwC „Praca w UE – podatki i składki. Wpływ COVID-19 na podatki pracownicze”.

  Legalna praca cudzoziemca w Polsce

  Od lat w Polsce rośnie współczynnik zatrudnienia obcokrajowców przez polskich przedsiębiorców. Warto dowiedzieć się jakie przesłanki lub dokumenty świadczą o legalnym pobycie cudzoziemca spoza Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii w Polsce, oraz jakie warunki muszą zostać spełnione, aby taka osoba mogła podjąć legalną pracę.

  Ustawa o zasobach własnych UE - 770 mld zł dla Polski

  Ustawa o zasobach własnych UE. 770 mld zł z nowego budżetu Unii Europejskiej trafi do Polski. Sejm przyjął ustawę o zasobach własnych UE.

  Elektroniczne tytuły wykonawcze od 1 lipca 2021 r.

  Elektroniczne tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego. Od 1 lipca 2021 r. wierzyciele wyślą tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego drogą elektroniczną.

  Sejm za Funduszem Odbudowy

  Fundusz Odbudowy. Sejm przyjął ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zasobach własnych Unii Europejskiej. Oznacza to uruchomienie unijnego Planu Odbudowy po koronawirusie, o wartości około 750 mld euro.

  Czym jest Krajowy Plan Odbudowy?

  Krajowy Plan Odbudowy. Nie mam żadnych wątpliwości, że Krajowy Plan Odbudowy jest dokumentem bardzo ważnym i bardzo nam potrzebnym - powiedział prezydent Andrzej Duda. Według niego, Fundusz Odbudowy jest niezwykle potrzebnym instrumentem całej Europie.

  Rezydencja podatkowa PIT - objaśnienia podatkowe

  Rezydencja podatkowa PIT. Resort finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Jakie są kryteria ustalania rezydencji podatkowej i na czym one polegają?

  Amazon nie zapłacił ani centa podatku CIT

  Amazon a podatek CIT. Globalny gigant branży e-commerce jakim jest Amazon nie zapłacił ani centa podatku CIT w Europie, mimo rekordowych przychodów.

  Składy podatkowe – co warto wiedzieć?

  Składy podatkowe to miejsca o szczególnym statusie akcyzowym, pozwalające na odsunięcie w czasie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego. Zawieszenie poboru akcyzy to sytuacja, gdzie pomimo zaistnienia obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe, co w praktyce oznacza odroczenie zapłaty akcyzy.

  PESEL dla cudzoziemców do celów podatkowych

  PESEL dla cudzoziemca. W związku z nowymi przepisami, które obowiązują od 1 maja 2021 r., cudzoziemcy mogą ubiegać się o nadanie numeru PESEL dla celów podatkowych.

  Fundusz odbudowy sfinansują nowe podatki

  Fundusz odbudowy. Dług zaciągnięty na poczet funduszu odbudowy zostanie zapłacony z nowych podatków, m.in. podatku od plastiku, podatku cyfrowego, czy granicznej opłaty węglowej.

  Krajowy Plan Odbudowy przyjęty przez Radę Ministrów

  Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który jest podstawą do wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy, został przyjęty przez Radę Ministrów.

  Zmiany w podatkach od 1 maja 2021 r.

  Zmiany w podatkach od 1 maja 2021 r. Ministerstwo Finansów informuje, że od 1 maja 2021 r. wchodzą w życie liczne zmiany w przepisach podatkowych. Nowe regulacje mają na celu mi. in. ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej czy utrudnienie działania firm w szarej strefie. Przyczyniają się do wyrównywania szans przedsiębiorców na rynku. Zmiana przepisów Kodeksu karnego skarbowego będzie służyć przyspieszeniu oraz istotnemu uproszczeniu części spraw o wykroczenia skarbowe, które będą mogły być załatwione szybko i sprawnie w trybie postępowania mandatowego, bez konieczności kierowania sprawy do sądu karnego.

  Zmiany w tarczy antykryzysowej: od 4 maja zwolnienia z ZUS

  W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U z 2021 r., poz. 713), które wchodzi w życie 4 maja 2021 roku, przedsiębiorcy z konkretnie wskazanych branż będą mogli wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS za marzec oraz kwiecień 2021 r. W rozporządzeniu zawarto również informację o możliwości wnioskowania o świadczenia postojowe, od jednego do maksymalnie pięciu takich świadczeń.

  Czy warto zostać księgowym?

  Czy warto zostać księgowym? Dawniej praca w księgowości kojarzyła się z monotonnym wpisywaniem każdej faktury do ksiąg rachunkowych (z czasem do komputerowego systemu księgowego) i nudnym przeliczaniem kolumn kwot i liczb. Dużo jednak się tu zmieniło. Teraz księgowy to zawód przyszłości, przyciągający coraz więcej osób, którym zależy na ciekawej i dobrze płatnej pracy. W dodatku można przebierać w wielu interesujących ofertach zatrudnienia.

  Czy transgraniczna wymiana udziałów to unikanie opodatkowania?

  Wymiana udziałów a unikanie opodatkowania. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał opinię zabezpieczającą dotyczącą kwestii wymiany udziałów i restrukturyzacji transgranicznej.

  PIT po 30 kwietnia - wyjaśnienia MF

  PIT po 30 kwietnia. Ministerstwo Finansów odpowiedziało na kilka najczęściej powtarzających się pytań odnośnie rocznych zeznań podatkowych PIT składanych po terminie 30 kwietnia 2021 r.

  Spółka komandytowa - warunki skorzystania z 9% CIT

  Spółka komandytowa. Stawka 9% CIT ma zastosowanie do przychodów innych niż z zysków kapitałowych, po spełnieniu określonych warunków. Zastosowanie obniżonej stawki jest preferencją podatkową, dlatego urzędy skarbowe przykładają dużą wagę do kwestii wypełnienia warunków formalnych.

  Danina solidarnościowa na mikrorachunek do 30 kwietnia

  Danina solidarnościowa. Ministerstwo Finansów informuje, że podatnicy powinni dokonywać wpłaty z tytułu daniny solidarnościowej na mikrorachunki podatkowe. W sytuacji gdy bank nie umożliwił takiego sposobu zapłaty, daninę solidarnościową można wpłacić na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla podatnika.

  Rozliczenia PIT. MF nie planuje wydłużenia terminu

  Rozliczenia PIT. Piątek, 30 kwietnia jest ostatnim dniem na złożenie deklaracji PIT za zeszły rok. Resort finansów nie planuje wydłużenia tego terminu, jak zrobił w zeszłym roku.

  Kupno samochodu przez niepełnosprawnego zwolnione z PCC – zasada i wyjątki

  Kupno samochodu (lub innego pojazdu) przez osobę niepełnosprawną korzysta ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jednak są wyjątki od tego zwolnienia.

  Szafy korespondencyjne w firmie - czym są, dlaczego warto je mieć?

  Szafy korespondencyjne. Nowe technologie (a w szczególności digitalizacja i automatyzacja) usprawniają zarządzanie dokumentacją w biurze. Pomocne w bezpiecznym obiegu dokumentacji w firmie są np. szafy korespondencyjne - urządzenia, które działają jak paczkomaty.

  PCC a przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

  Czy PCC podlega przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną? Wątpliwości spółek w tej kwestii wydają się uzasadnione.