Kategorie

Jak rozliczyć w VAT dotacje na zakup sprzętu

Nasz ZOZ kupił sprzęt medyczny. Zakup został sfinansowany dotacjami. Czy otrzymanie tych dotacji powoduje obowiązek odprowadzenia VAT? Kupiony sprzęt będzie służył do wykonywania czynności zwolnionych z podatku, więc czy podatek będzie kosztem kwalifikowanym?

Odpowiedź
W tym przypadku nie ma obowiązku opodatkowania dotacji, ponieważ finansowany nią sprzęt medyczny służy ogólnej działalności ZOZ, a nie konkretnym usługom czy świadczeniom i nie wpływa bezpośrednio na cenę świadczonych usług. Możliwość zaliczenia podatku do kosztów zależy od spełnienia kilku warunków, o których piszemy w uzasadnieniu.
Podstawą opodatkowania VAT jest obrót. Ustawa definiuje obrót jako kwotę należną z tytułu sprzedaży, pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Jednak w szczególnych przypadkach obrotem jest kwota większa niż ta, którą płaci nabywca. Obrót zwiększamy właśnie wtedy, gdy otrzymujemy dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze.

Zasady opodatkowania
Nie każda dotacja powoduje taki skutek, jak opisany wyżej (zob. art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług). Obrót zwiększa tylko taka dotacja, która ma bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) dostarczanych towarów lub świadczonych usług, pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Dlatego dotacja tylko wtedy zwiększa obrót, gdy jej otrzymanie bezpośrednio wpływa na obniżenie ceny. Opodatkowaniu będzie więc podlegała taka dotacja czy dopłata, która stanowi pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę wykonania świadczeń po obniżonych cenach.

PRZYKŁAD
Apteka sprzedaje leki refundowane po cenie 15 zł za sztukę. Do każdego leku apteka dostaje z NFZ dopłatę w wysokości 7 zł. Oznacza to, że podstawa opodatkowania wynosi w tym przypadku 22 zł.

Z powyższej regulacji wynika, że w sytuacji gdy podatnik – w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem konkretnych usług – otrzymuje od innego podmiotu (może to być organ administracji rządowej, samorządowej) jakiekolwiek dofinansowanie, stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi (jako np. pokrycie części ceny) – to tego rodzaju dofinansowanie stanowi, obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub usługi. Zatem podatnik otrzymujący jakiekolwiek dofinansowanie, które jest bezpośrednio związane z daną dostawą lub świadczeniem usługi (np. dopłatę do ceny 1 metra sześciennego wody), powinien kwotę tego dofinansowania opodatkować stawką właściwą dla czynności, której dotacja dotyczy.
W pytaniu jest mowa o dotacji na dofinansowanie sprzętu medycznego służącego ogólnej działalności podatnika, a nie konkretnym usługom. Zatem kwota tej dotacji nie zwiększa obrotu, a tym samym nie podlega opodatkowaniu VAT
(jest to dotacja podmiotowa). Jej otrzymanie nie będzie więc powodowało obowiązku wliczenia jej do obrotu, a tym samym opodatkowania VAT. Inaczej mówiąc, dotacja nie podlega opodatkowaniu, gdyż otrzymanie takiego dofinansowania nie wpływa bezpośrednio na cenę świadczonych usług.

Ewidencjonowanie i dokumentowanie
Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie określają bezpośrednio, jak należy udokumentować otrzymanie dotacji – zarówno tych, które podlegają opodatkowaniu, jak i tych, które VAT nie podlegają. Artykuł 106 ust. 7 ustawy o VAT (określający zasady wystawiania faktur wewnętrznych) zawiera jedynie stwierdzenie, że faktury wewnętrzne są wystawiane w celu udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze. Skoro zatem zwrot dotacji dokumentuje się fakturą wewnętrzną, a nie fakturą korygującą, to wywieść z tego należy, że otrzymanie dotacji nie powinno być udokumentowane fakturą VAT.
Korekta zdarzenia, które zostało udokumentowane fakturą VAT, powinna nastąpić fakturą korygującą. Ponieważ zwrot jest dokumentowany fakturą wewnętrzną, więc jej otrzymania nie powinno się dokumentować ani fakturą VAT, ani fakturą wewnętrzną. Otrzymanie dotacji powinno jednak być dokumentowane dokumentem księgowym. Zatem otrzymanie dotacji, która zwiększa obrót, oraz takiej, która nie podlega wliczeniu do obrotu, dokumentujemy wewnętrznym dokumentem księgowym.

VAT naliczony kosztem kwalifikowanym
Jeśli chodzi o drugie pytanie, to wątpliwości dotyczące zaliczenia podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych z dotacji celowej (chodzi o to, czy podatek naliczony może zostać sfinansowany z dotacji) zostały wyjaśnione przez Ministra Finansów w piśmie z 29 lipca 2004 r. (nr BC2/033/JO/ 304/04). Wskazano w nim, że dla oceny, czy podatek od towarów i usług może stanowić koszt kwalifikowany, istotne jest, czy w wyniku rozliczeń podatkowych podatnika istnieje możliwość bezpośredniego lub pośredniego odzyskania tego podatku.
W piśmie tym wskazano, że nie będzie możliwości zaliczenia VAT do kosztów kwalifikowanych, jeżeli podatnik skompensuje nierozliczony podatek od towarów i usług poprzez zaliczenie go do kosztów uzyskania przychodów. W efekcie zmniejszy swoje zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. Podatnik nie ma możliwości zaliczania VAT naliczonego do kosztów kwalifikowanych, gdy jest w stanie odzyskać VAT w jeden z poniższych sposobów:
• poprzez odliczenie podatku naliczonego w deklaracji VAT-7,
• poprzez uzyskanie zwrotu VAT, gdy wydatki są finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
• poprzez zaliczenie go do kosztów uzyskania przychodów.
Ponieważ kupiony przez ZOZ sprzęt będzie służył wykonywaniu czynności zwolnionych, prawo do odliczenia nie będzie przysługiwało.

UWAGA!
W przypadku umów zawartych przed 1 maja 2004 r. – gdy wydatki są finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 27 i 27a rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r.) – podatnikom przysługuje możliwość ubiegania się o zwrot podatku od towarów i usług.
Prawo do zwrotu przysługuje wtedy, gdy podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT, jak ma to miejsce w powyższym przypadku. Należy pamiętać, że umowa musi być zawarta przed 1 maja 2004 r. i muszą to być środki pochodzące z funduszy PHARE, ISPA, SAPARD, bezzwrotne środki przekazane polskim podatnikom przez rządy państw obcych. Jeśli będzie przysługiwało prawo do zwrotu, to podatku naliczonego nie będzie można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych.
Ponieważ w pytaniu nie ma szczegółowych informacji, trudno określić, czy Czytelnikowi będzie przysługiwało prawo do zwrotu. Jeśli zwrot nie będzie przysługiwał, należy rozważyć, czy ma on prawo do zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodów lub czy VAT powiększy wartość środka trwałego. Jeśli takie uprawnienie nie będzie przysługiwało, to VAT od zakupu sprzętu będzie można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych.

PODSTAWY PRAWNE
• ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199)
• rozporządzenie Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970)


Joanna Dmowska
Źródło: Rachunkowość Budżetowa
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.