REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ująć w księgach rachunkowych prenumeratę czasopism

REKLAMA

W ostatnich miesiącach roku zawsze odnawiamy prenumeraty czasopism na rok następny. Dokonujemy przedpłat bądź płatności za całość prenumeraty. Jak prawidłowo należy ująć koszty prenumerat w księgach rachunkowych i w bilansie?

RADA
Poniesione na koniec roku wydatki w związku z prenumeratą czasopism będą dotyczyły przyszłego okresu sprawozdawczego; dla zachowania zasady współmierności przychodów i kosztów powinny zostać ujęte w bilansie po stronie aktywów jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

UZASADNIENIE
Ustawa o rachunkowości określa nadrzędne zasady wyceny poszczególnych grup aktywów i pasywów oraz sposób ustalania wielkości czynników wpływających na wynik finansowy jednostki.
W odniesieniu do prenumerat, czyli klasycznych kosztów rozliczanych w czasie, szczególnie znaczenie mają:
•  zasada memoriału – nakazująca ująć w księgach rachunkowych jednostki wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty,
•  zasada współmierności – polegająca na tym, że dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego należy zaliczyć koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Koszty prenumerat nieraz uznaje się za mające pośredni związek z prowadzoną działalnością i zalicza do kosztów okresu, w którym zostały poniesione. Jednak korzystanie z wydawnictw (na które zakupiono prenumeratę) odbywać się będzie w roku następnym. Ponieważ w momencie wydatkowania środków istnieje potencjalna możliwość realizacji korzyści w przyszłości, uzasadnia to ujęcie prenumerat na koncie „Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

Aktywowanie kosztów prenumeraty na dzień bilansowy i ujęcie ich w księgach rachunkowych jednostki dokonuje się najczęściej na podstawie faktury VAT wystawionej przez danego wydawcę po otrzymaniu przez niego stosownej wpłaty. Zazwyczaj czas prenumeraty obejmuje okres nie dłuższy niż jeden rok. Dlatego odpisywanie ich w ciężar kosztów jednostki będzie następowało najczęściej w miesięcznych ratach, stanowiących odpowiednią część wykupywanej prenumeraty (np.: 1/12 w przypadku prenumeraty rocznej).

UWAGA!
Długość okresu przyjętego do całkowitego odpisania poniesionych wydatków powinna odpowiadać okresowi korzystania z prenumeraty.

Przykład
29 listopada 2006 r. firma ABC dokonała z własnego rachunku bieżącego przelewu środków pieniężnych tytułem zapłaty 100% ceny za prenumeratę na 2007 r. w kwocie 1540,80 zł (kwota brutto, w tym 7% VAT). 7 grudnia 2006 r. firma ABC otrzymała fakturę VAT od wydawcy na wartość wpłaconej kwoty:
– wartość netto – 1440,00 zł,
– VAT naliczony – 100,80 zł,
– wartość brutto – 1540,80 zł.
 
Ewidencja księgowa w 2006 r.
1. Wyciąg bankowy z listopada 2006 r. potwierdzający dokonanie zapłaty:
Wn „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” 1 540,80
Ma „Rachunek bieżący” 1 540,80
2. Faktura VAT z 7 grudnia 2006 r. od dostawcy dokumentująca wartość wpłaconej kwoty:
Wn „Rozliczenie zakupu” 1 440,00
Wn „VAT naliczony” 100,80
Ma „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” 1 540,80
3. Obciążenie kosztów operacyjnych wartością prenumeraty:
Wn „Pozostałe koszty” 1 440,00
Ma „Rozliczenie zakupu” 1 440,00
4. Zarachowanie kosztów rodzajowych do rozliczenia w czasie:
Wn „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 1 440,00
Ma „Rozliczenie kosztów” 1 440,00
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencje miesięczne w 2007 r.
1. Rata kosztów prenumeraty rozliczanych w czasie za miesiąc – 1440 zł : 12 = 120 zł:
Wn „Koszty zarządu” 120,00
Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 120,00
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Analizując problematykę prenumerat warto zwrócić uwagę, że zasada współmierności kosztów i przychodów obowiązuje zarówno w prawie bilansowym, jak i podatkowym. Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 22 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą.

Wśród praktyków przeważa opinia, że koszty poniesione na zakup prenumerat realizowanych w następnych okresach należy zaliczyć do kosztów tych okresów. Są one bowiem pośrednio związane z przychodami okresów następnych.  

Zakup prenumeraty na konkretny okres będzie wpływał korzystanie na wiedzę i fachowość pracowników właśnie w tym okresie. Stąd też związek z przychodem, chociaż niebezpośredni, występuje w określonym czasie. Potwierdza to chociażby wyrok NSA z 15 stycznia 1997 r. (sygn. akt I SA/Łd 573/1996) oraz wyrok NSA z 4 lutego 1999 r. (sygn. akt I SA/Wr 226/1998), w których orzeczono, że:
NSA
(...) wydatki poniesione na przedpłatę prenumeraty czasopism na następny rok nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów roku podatkowego, w którym spełnienie tego świadczenia nie nastąpiło, jak również nie doszło do sprzedaży rzeczy.
 
Na podstawie tych orzeczeń można więc stwierdzić, że dla celów bilansowych, jak i podatkowych koszty te będą wpływały na wynik finansowy według tych samych zasad.

Na zakończenie trzeba podkreślić, że zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy o podatku VAT nabywca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Zaś kwotę podatku naliczonego stanowi w tym wypadku suma kwot podatku określona w fakturach potwierdzających dokonanie przedpłaty, jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego.

Dlatego też obniżenie podatku należnego nie może u prenumeratora nastąpić wcześniej niż w miesiącu otrzymania przez niego faktury potwierdzającej dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty) podlegającej opodatkowaniu. Zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli nabywca nie dokonał obniżenia podatku należnego w wyżej wymienionym terminie, może to uczynić za następny okres rozliczeniowy.

•  art. 6 ust. 1–2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
•  art. 15 ust. 4 ustawy z 15 lutego1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
•  art. 22 ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
•  art. 86 ust. 1–2, art. 86 ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

Marek Ossowski
konsultant
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek u źródła (WHT) w świetle nowych technologii

Podatek u źródła (WHT) może stanowić wyzwanie dla branży informatycznej, w kontekście stale rozwijającej się technologii. Z chęci świadczenia kompleksowych usług, przedsiębiorstwa nabywają różnego rodzaju oprogramowania, dostępy do platform, usługi w chmurze, serwery, urządzenia przemysłowe czy usługi niematerialne. Wykorzystanie najnowszej technologii jest niezbędne, aby oferowane usługi pozostały konkurencyjne na rynku. Często dostawcami takich produktów są zagraniczne spółki, co rodzi wątpliwości – czy nabycie tego rodzaju usług wiąże się z ryzykiem w podatku u źródła?

Obligacje skarbowe - czerwiec 2024 r. Zmiana oprocentowania obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w czerwcu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w maju br. Od 27 maja można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Zwrot podatku z Austrii – ile, dla kogo, jak uzyskać (formalności)

Austria to zyskujący na popularności kierunek emigracji zarobkowej wśród Polaków. Jeśli podejmowane zatrudnienie jest legalne, z łatwością można ubiegać się o zwrot podatku z tego kraju. Wysokość zwrotu może być naprawdę spora, przy małym nakładzie wysiłku ze strony podatnika. 

Dłuższy okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r.

Aktualnie znajdują się w legalnej sprzedaży wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy, których ważność została przedłużona do 31 grudnia 2024 r.

Sanatorium na koszt ZUS 2024 - choroby psychosomatyczne. Nerwice, lęki, depresja, ciężki stres i inne. Jak uzyskać skierowanie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że cały czas – także w 2024 roku - można skorzystać z rehabilitacji leczniczej w sanatorium na koszt ZUSu. Dotyczy to różnych schorzeń, także psychosomatycznych. 

Podatek od nieruchomości w przypadku najmu lokali mieszkalnych. Kiedy stawka niższa a kiedy nawet 28 razy wyższa?

Wynajęcie swojego mieszkania lub domu nie zwalnia właściciela z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Ale w tym przypadku wątpliwe jest jaka stawka podatku od nieruchomości jest właściwa. Ta dla budynków mieszkalnych, czy dla budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej? Problem jest istotny, bo ta druga stawka jest ponad 28 razy wyższa.

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe?

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe? Przepisy wskazują na obowiązek przechowania dokumentacji podatkowej do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (o ile nie został zawieszony/przerwany bieg terminu przedawnienia).

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki. Podatnikowi przysługuje możliwość złożenia wniosku o zaliczenie w całości lub w części nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Ma do tego prawo, gdy spełnione są przesłanki zawarte w przepisach Ordynacji podatkowej.

Ulgi w spłacie podatków (odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie). Dla kogo? Kiedy? Warunki udzielenia

Ordynacja podatkowa przewiduje w szczególnych sytuacjach możliwość zastosowania wobec podatnika trzech ulg w spłacie podatków lub zaległości podatkowej. Chodzi o odroczenie terminu płatności, rozłożenie zapłaty na raty lub umorzenie całości lub części podatku lub zaległości podatkowej. Kiedy można liczyć na taki gest fiskusa?

Kontrola podatkowa: czy musi być zapowiedziana. Zasada i wyjątki

Kontrola podatkowa, to oczywiście nic przyjemnego dla podatnika ale czasem się zdarza. Na taką okoliczność trzeba być przygotowanym. W szczególności warto wiedzieć, że taka kontrola z urzędu skarbowego powinna być w większości przypadków zapowiedziana z 7-dniowym wyprzedzeniem. Ale od tej zasady są niestety liczne wyjątki. Zobaczmy co na ten temat mówią przepisy.

REKLAMA