REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czym grozi nieprowadzenie comiesięcznego remanentu podatkowego

REKLAMA

Jesteśmy spółką, która zajmuje się handlem detalicznym. Nie prowadzimy ewidencji nabytych towarów, ale bezpośrednio po zakupie wartość towarów jest odnoszona w koszty. Z podatków rozliczamy się co miesiąc. Czy przyjęty sposób rozliczania ma skutki w podatku dochodowym?

RADA
W tym przypadku powinni Państwo przeprowadzać remanent towarów co miesiąc. Jest to niezbędne dla prawidłowego rozliczenia kwoty zaliczki na podatek dochodowy. Z uwagi na to, że nieprawidłowo ustalane były zaliczki, muszą się liczyć Państwo z możliwością oszacowania ich wysokości przez urząd skarbowy.

UZASADNIENIE
Dokonywany przez Państwa spis z natury czy też inwentaryzacja lub remanent ma zasadnicze znaczenie dla wskazania właściwego okresu potrącenia kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to kosztów ponoszonych przez Państwa na nabycie towarów obrotowych. Dokonywanie comiesięcznej inwentaryzacji pozwoli na przyporządkowanie Państwa wydatków poniesionych na zakup towarów do okresu, w którym został uzyskany przychód ze sprzedaży towarów.

WAŻNE!
Nieprawidłowe jest zakwalifikowanie wydatku na zakup materiałów i towarów do kosztu uzyskania przychodu bez dokonania faktycznej sprzedaży tych towarów i materiałów.

W przypadku osób prawnych w zakresie potrącania kosztów obowiązuje zasada memoriału. Dla ustalenia momentu powstania kosztu w podatku dochodowym decydujące znaczenie ma art. 15 ust. 4 updop:

Koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego, oraz określone, co do rodzaju i kwoty, koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że zarachowanie ich nie było możliwe.

W tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione. Inwentaryzacja może przesądzić o tym, czy określone koszty dotyczą danego roku podatkowego. Z cytowanego przepisu wynika bowiem, że wartość towarów, które nie zostały w danym roku sprzedane, nie jest kosztem uzyskania w tym roku, lecz dopiero w roku, w którym nastąpi sprzedaż tych towarów.

Nieprowadzenie comiesięcznej inwentaryzacji stanowi naruszenie obowiązku podatnika. Podatnicy są zobowiązani m.in. do prowadzenia ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy (art. 9 ust. 1 updop). Podatnik jest obowiązany do składania w okresach miesięcznych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku oraz do odprowadzenia zaliczki na podatek w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za miesiące poprzednie (art. 25 ust. 1 updop). Jeżeli spółka ustala zaliczki na zasadach ogólnych i składa miesięczne deklaracje, to jest obowiązana do sporządzania spisu z natury na koniec każdego miesiąca.

WAŻNE!
Jeżeli podatnik ustala zaliczki na zasadach ogólnych i składa miesięczne deklaracje, to jest obowiązany do sporządzania spisu z natury na koniec każdego miesiąca.

Brak odpowiedniej dokumentacji w Państwa działalności naraża spółkę na ryzyko podatkowe. Organ podatkowy może określić podstawę opodatkowania w drodze szacowania. Wówczas zapłacą Państwo należności podatkowe od kwot wyliczonych przez urząd skarbowy z odsetkami za ewentualne zaległości. Uprawnienie do oszacowania podstawy opodatkowania wynika z Ordynacji podatkowej (art. 23). Organ podatkowy ustali podstawę opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli m.in. brak jest danych pozwalających na określenie podstawy opodatkowania w danym okresie. W praktyce urzędy skarbowe kontrolują lata podatkowe dopiero po ich zamknięciu, więc opisane tu ryzyko można ocenić jako niewielkie.

Odpisywanie zakupionych materiałów/towarów w koszty w dniu zakupu w ustawie o rachunkowości
Ustawa o rachunkowości dopuszcza odpisywanie w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu (art. 17 ust. 2 pkt 4). Warunkiem jest jednak, by nie później niż na dzień bilansowy ustalić stan tych składników, dokonać wyceny i skorygować koszty o wartość tego stanu. Oczywiście użyty w ustawie o rachunkowości zwrot „nie później niż na dzień bilansowy” w praktyce sprowadza się do dokonywania comiesięcznej inwentaryzacji wymuszanej ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

PRZYKŁAD
Kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wielkość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych, podjął decyzję (zapisaną w zasadach – polityce – rachunkowości) o stosowaniu przez jednostkę odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu.
Jednostka w październiku dokonała następujących zakupów materiałów:
400 szt. materiału A w cenie nabycia 15 zł/szt. = 6000 zł,
600 kg materiału B w cenie nabycia 22 zł/kg = 13 200 zł,
1000 ton materiału C w cenie nabycia 25 zł = 25 000 zł.
W październiku zużyto do produkcji:
380 szt. materiału A,
540 kg materiału B,
990 ton materiału C.

Ponieważ jednostka gospodarcza przyjęła taką metodę rozliczania kosztów, to dla celów sporządzenia miesięcznych deklaracji CIT powinna dokonać inwentaryzacji na koniec każdego miesiąca. Ustawa o rachunkowości, jak wskazaliśmy, jest mniej rygorystyczna w takich przypadkach, wskazując, że ustalanie stanu tych składników aktywów, wycena, a następnie korekta kosztów o ustalone stany powinny nastąpić nie później niż na dzień bilansowy.

A zatem na 31 października jednostka powinna sporządzić inwentaryzację i jeżeli nie wystąpiły niedobory w magazynie, stan posiadanych materiałów powinien być następujący:
20 szt. materiału A w cenie nabycia 15 zł/kg = 300 zł,
60 kg materiału B w cenie nabycia 22 zł/kg = 1320 zł,
10 ton materiału C w cenie nabycia 25 zł = 250 zł.

Ewidencja:
1. Odpisanie w koszty października zakupionych materiałów – w momencie zakupu
  Wn konto 401 „Zużycie materiałów i energii” 44 200 zł,
  Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu” 44 200 zł.
2. Wyksięgowanie z kosztów materiałów partii materiałów, które nie zostały zużyte do produkcji
  Wn konto 310 „Materiały” 1870 zł,
  Ma konto 401 „Zużycie materiałów i energii” 1870 zł.

Ewidencja sankcji związanych z nieprawidłowym naliczeniem zobowiązania podatkowego
W przypadku gdy jednostka, stosując metodę odpisywania zakupionych materiałów/towarów bezpośrednio w koszty, nie dokonywała comiesięcznego „podatkowego” ustalenia kosztów uzyskania przychodów, wystąpi sytuacja zaniżenia zaliczki na podatek dochodowy. Należy wówczas oprócz zwiększenia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego zaewidencjonować kwotę odsetek od zaległości podatkowych (z tytułu zaniżenia podatku dochodowego).

1. Kwota zwiększonego zobowiązania wobec budżetu
  Wn konto 871 „Podatek dochodowy”,
  Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne – rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych”.
2. Kwota odsetek za zwłokę z tytułu zaniżenia podatku dochodowego
  Wn konto 755 „Koszty finansowe”,
  Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne – rozrachunki dotyczące odsetek z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych”.
Jeżeli zaniżenie podatku dochodowego dotyczyło lat poprzednich i miało charakter błędu podstawowego, wówczas ewidencja będzie następująca:
1. Kwota zwiększonego zobowiązania wobec budżetu
  Wn konto 821 „Rozliczenie wyniku finansowego za lata poprzednie”,
  Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne – rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych”.
2. Odsetki za zwłokę z tytułu pomniejszenia podatku dochodowego
  Wn konto 821 „Rozliczenie wyniku finansowego za lata poprzednie”,
  Ma konto 220 „Rozrachunki publicznoprawne – rozrachunki dotyczące odsetek z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych”.

Odsetki za zwłokę dotyczące bieżącego roku sprawozdawczego nie będą stanowić błędu podstawowego, o który należałoby skorygować wynik finansowy lat poprzednich.

• art. 9, art. 15 ust. 4 i art. 25 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1353
• art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119

Sławomir Biliński
konsultant podatkowy
Paweł Muż
ekonomista, księgowy
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zawieszenie projektu CPK to zły sygnał także dla mniejszych firm

„Zawieszenie” projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego to zły sygnał również dla mniejszych firm. Czy małe firmy mogą mieć kłopoty przez zawieszenie projektu CPK? Firma zaangażowana w projekt CPK raczej nie dostanie kredytu.

3 czerwca 2024 r. upływa termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

Do 3 czerwca 2024 r. przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za ubiegły rok. Jakie są skutki nie zrobienia tego w terminie, co się stanie z nadpłatą?

Zmiana wzoru i miejsc naklejania znaków akcyzy na wyroby winiarskie [KOMENTARZ]

Komentarz prezes Magdaleny Zielińskiej Związku Pracodawców Polskiej Rady Winiarstwa.

Cyberbezpieczeństwo w branży TSL – nowe wymogi. Co zmieni unijna dyrektywa NIS 2 od 17 października 2024 roku?

Dyrektywa NIS 2 wymusza na firmach konieczność wdrożenia strategii zarządzania ryzykiem. W praktyce oznacza to, że muszą zabezpieczyć swoje systemy komputerowe, procesy bezpieczeństwa oraz wiedzę swoich pracowników na tyle, by zapewnić funkcjonowanie i odpowiednio szybką reakcję w przypadku ataku hakerskiego. Od 17 października 2024 roku wszystkie kraje członkowskie powinny zaimplementować dyrektywę w swoim systemie prawnym.

Nawet 8%. Lokaty bankowe – oprocentowanie pod koniec maja 2024 r.

Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec maja 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? Średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych wzrosło w maju do nieco ponad 5,7%.

ZUS pobrał 4000 zł od wdowy. 20 680,00 zł udziału w emeryturze zmarłego [Mąż nie skorzystał z emerytury]

Wdowa otrzymała wypłatę gwarantowaną 20 680,00 zł (udział w emeryturze zmarłego męża w zakresie subkonta). ZUS pobrał (jako płatnik PIT) 4000 zł i przekazał te pieniądze fiskusowi. ZUS wykonał prawidłowo przepisy podatkowe ustalające podatek na prawie 1/5 płatności. ZUS jest tu tylko pośrednikiem między wdową a fiskusem.

8-procentowy VAT nie dla domków letniskowych

Zgodnie z obecną praktyką organów podatkowych 8-procentowy VAT może być stosowany wyłącznie przy wznoszeniu budynków mieszkalnych przeznaczonych do stałego zamieszkania, zatem przedsiębiorcy budujące domki letniskowe lub rekreacyjne muszą wystawiać faktury z 23-procentowym VAT. 

Faktura korygująca 2024. Czy można zmienić dane nabywcy na zupełnie inny podmiot?

Sprzedawca wystawił fakturę VAT na podmiot XYZ Sp. z o.o., jednak właściwym nabywcą był XYZ Sp. k. Te dwa podmioty łączy tylko nazwa „XYZ” oraz osoba zarządzająca. Są to natomiast dwie różne działalności z różnymi numerami NIP. Czy w takiej sytuacji sprzedawca może zmienić dane nabywcy widniejące na fakturze poprzez fakturę korygującą, tj. bez konieczności wystawiania tzw. korekty „do zera” na XYZ Sp. z o.o., i obciążenie XYZ Sp. k. tylko poprzez korektę i zmianę odbiorcy faktury? 

Nowy sposób organów celno-skarbowych na uszczelnienie wywozu towarów podlegającym sankcjom na Rosję

Oświadczenie producenta o tym, iż wie kto jest kupującym i sprzedającym towar oraz o tym, iż wie, że jego wyprodukowany towar będzie przejeżdżał przez Rosję w tranzycie i zna końcowego użytkownika produktu, ma być narzędziem do ograniczenia wywozu towarów które są wyszczególnione w rozporządzeniu Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Opóźnienia w zapłacie w podatku dochodowym - skutki

Przedsiębiorcy mają wynikający z przepisów podatkowych obowiązek płacenia różnych podatków. W tym także podatków dochodowych: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku np. spółek z o.o. czy akcyjnych). Każde opóźnienie w zapłacie podatku – także podatku dochodowego grozi nie tylko obowiązkiem obliczenia od zaległości podatkowych odsetek ale także odpowiedzialnością karną skarbową. Zaległość podatkowa, to także może być problem pracowników, którzy nie zapłacili podatku dochodowego PIT wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

REKLAMA