Kategorie

Jak zaewidencjonować zakup szkoleń dotowanych ze środków EFS

Spółka z o.o. zakupiła dla wybranej grupy pracowników szkolenia dotowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotacja obejmie 70% kosztów, 30% spółka pokryje ze środków własnych. Firma szkoleniowa wystawiła faktury na 100% wartości szkolenia, po otrzymaniu dotacji wystawi faktury korygujące. W jaki sposób spółka powinna zaewidencjonować fakturę korygującą?
 
RADA

Spółka zakupiła dla pracowników szkolenia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego po obowiązującej cenie. Dofinansowanie do szkolenia zostanie przekazane organizatorowi szkolenia w formie dotacji. Sposób i termin rozliczeń finansowych (rozliczenia dotacji) pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a firmą szkoleniową nie zmieni już zobowiązania spółki wobec dostawcy szkoleń. Faktura powinna być wystawiona tylko na 30% całej wartości szkolenia.

UZASADNIENIE

Beneficjentami ostatecznymi wsparcia w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich są etatowi pracownicy przedsiębiorstw oraz ich pracodawcy. Dofinansowanie dotyczy szkoleń, studiów i staży.

W ramach działania 2.3 SPO – RZL Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybiera firmy, które świadczą szkolenia dla pracowników małych, średnich i dużych firm na terenie całego kraju. Szkolenia są odpłatne, jednak ich cena jest bardzo atrakcyjna. Opłata za szkolenie ogólne wynosi od 20–40% kosztów, za szkolenie specjalistyczne 55–65%. Pozostała część jest dofinansowana z funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Społeczny).

Pracownicy/pracodawcy nie muszą wnosić za szkolenie pełnej kwoty, ponieważ dofinansowanie do szkolenia nie jest przekazywane odbiorcom szkoleń, lecz organizatorom (w formie dotacji).

Cena szkolenia z dofinansowaniem znacznie odbiega od średnich cen rynkowych, w związku z tym pojawiają się niekiedy wśród księgowych wątpliwości, czy w firmie otrzymującej dofinansowanie do kosztów szkoleń należy przyjąć koszt faktycznie poniesiony, czy może raczej przyjąć 100% wartości szkolenia, natomiast wartość dofinansowania zaliczyć do przychodów.

UWAGA!
W przypadku szkolenia współfinansowanego z EFS do kosztów należy przyjąć koszt faktycznie poniesiony.

Przykład 1
Spółka z o.o. zatrudniająca 3 pracowników etatowych zakupiła dla pracowników szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cena szkolenia 100%: 1500 zł/osobę, przysługujące dofinansowanie 80%.
Wartość szkolenia dla 3 osób przed dofinansowaniem – 4500 zł, dofinansowanie wynosi 3600 zł. Spółka ewidencjonuje koszty wyłącznie w układzie rodzajowym.
Firma szkoleniowa wystawiła fakturę za przeprowadzone szkolenie:
• wartość netto – 900 zł,
• VAT – stawka zwolniona,
• wartość brutto – 900 zł.
Wn „Usługi obce” 900
Ma „Rozrachunki z dostawcami” 900

Przykład 2
Spółka z o.o. zatrudniająca 3 pracowników etatowych zakupiła dla pracowników szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cena szkolenia 100%: 1500 zł/osobę, przysługujące dofinansowanie 80%.
Wartość szkolenia dla 3 osób przed dofinansowaniem – 4500 zł, dofinansowanie wynosi 3600 zł.
Firma szkoleniowa wystawiła fakturę za szkolenie:
• wartość netto – 4500 zł,
• VAT – stawka zwolniona,
• wartość brutto – 4500 zł.
Spółka zakwestionowała wartość faktury. Firma szkoleniowa wystawiła fakturę korygującą.

Ewidencja księgowa
1. Otrzymanie faktury od firmy szkoleniowej:
Wn „Rozliczenie zakupu usług” 4 500
Ma „Rozrachunki z dostawcami” 4 500
2. Obciążenie kosztów o 20% wartości faktury:
Wn „Usługi obce” 900
Ma „Rozliczenie zakupu usług” 900
3. Reklamacja faktury:
Wn „Rozrachunki z dostawcami” 3 600
Ma „Pozostałe rozrachunki” 3 600
– w analityce „Zobowiązania sporne”
4. Faktura korygująca:
Wn „Pozostałe rozrachunki” 3 600
– w analityce „Zobowiązania sporne”
Ma „Rozliczenie zakupu usług” 3 600

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Przedsiębiorstwa kierujące swych pracowników na szkolenia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich, otrzymują z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotację pokrywającą część kosztów. Wysokość dofinansowania zależy od wielkości firmy i rodzaju szkolenia. Środki finansowe nie są jednak przekazywane do pracodawców, lecz do organizatorów szkoleń w formie dotacji, co powinno oznaczać, że część kosztów poniesionych na organizację szkoleń pokrywają środki z EFS. Niektóre urzędy skarbowe interpretują to inaczej, a niestety brak – na razie – stanowiska MF w tej sprawie. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie wydał postanowienie nr 1471/NTR1/443-182/05/LS w odpowiedzi na pytanie:

US
(…) czy w świetle obowiązujących przepisów (…) projektodawca i organizator szkolenia powinien wystawić fakturę VAT beneficjentowi ostatecznemu szkolenia dofinansowanego ze środków EFS na kwotę 100% wartości wydatków objętych regułami pomocy publicznej (…), czy na kwotę wkładu własnego beneficjenta ostatecznego wniesionego na pokrycie wydatków związanych z realizacją usługi szkoleniowej na jego rzecz stanowiącej 20% lub 40% kwoty, (…). Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że podstawę do opodatkowania stanowi – w odniesieniu do dostaw towarów i świadczeń usług – wszystko, co stanowi płatność, która została za nie otrzymana przez dostawcę lub usługodawcę od nabywcy, łącznie z dotacjami związanymi bezpośrednio z ceną tych transakcji. Zatem dotacje i subwencje oraz inne dopłaty o podobnym charakterze (np. refundacje) stanowią element (część) podstawy opodatkowania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym, iż jak wynika z przedstawionego opisu, (dotacja, refundacja) ze środków EFS odnosi się wprost do świadczonych przez Stronę na rzecz konkretnych kontrahentów usług, faktura dokumentująca ich wykonanie winna być wystawiona na kwotę pełnego kosztu szkolenia, tj. na kwotę odpowiadającą wartości usługi, stanowiącej sumę wydatków refinansowanych ze środków publicznych oraz pokrywanych bezpośrednio przez beneficjenta usługi. Brak jest natomiast przeszkód, aby w jej treści wyszczególniona została kwota wkładu własnego beneficjenta.

•  rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 – Dz.U. Nr 197 poz. 2024; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 71, poz. 491

Anna Dyczkowska
księgowa z licencją MF
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Strategia podatkowa a schematy podatkowe

  MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w określonych przypadkach nakładają na podatników obowiązek raportowy, jak również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

  Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

  Ceny transferowe. W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

  Zmiana pracy 2021. Oczekiwania pracowników i możliwości rozwoju

  Rynek pracy 2021. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy branż.

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych - dwa nowe narzędzia fiskusa

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych. W 2021 r. w związku z realizacją tzw. transakcji jednorodnej o wartości przekraczającej 500 tys. zł netto, po zakończeniu roku obrotowego konieczne będzie zbadanie, czy kontrahent nie dokonywał jakichkolwiek rozliczeń z podmiotem rajowym. Jeżeli tak – powstanie domniemanie nakazujące przyjęcie, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. Wskutek domniemania przedsiębiorca wejdzie w reżim przepisów o cenach transferowych. Oznacza to konieczność wypełnienia szeregu obowiązków sprawozdawczych.

  Wpływ pandemii na dochody firm w Polsce

  Polscy przedsiębiorcy a pandemia. Kryzys wywołany przez COVID-19 obniżył dochody 6 na 10 firm w Polsce i zmniejszył lukę płatniczą. Takie wnioski płyną z raportu ”European Payment Report 2021”. Jak pandemia wpłynęła na biznes w Polsce?

  Podatek u źródła - zmiany od 2022 roku

  Podatek u źródła. Ministerstwo Finansów chce kolejny raz przedłużyć (tym razem do końca 2021 roku) obecne przepisy dot. podatku u źródła (WHT - Withholding Tax). Jednocześnie w Ministerstwie Finansów przygotowywany jest projekt kompleksowej nowelizacji przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła. Projekt ten jest częścią zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku 2022 roku.

  Podatkowe problemy z dziedziczeniem majątku w USA

  Dziedziczenie majątku w USA a podatki. Polak, który nigdy nie był w USA wpadł w duże długi podatkowe. To dlatego, że był dzieckiem obywatela Stanów Zjednoczonych i jako syn nie płacił w tym kraju podatku dochodowego.

  Pakiet VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r.

  Pakiet VAT e-commerce ma wejść w życiu już od 1 lipca 2021 r. Pojawią się m.in. zmiany w zakresie rozliczania sprzedaży wysyłkowej. Na co powinni przygotować się podatnicy? Jakie nowe przepisy zawiera pakiet VAT e-commerce?

  Umorzone subwencje z Tarczy PFR 1.0 - bez podatku w czerwcu

  Zwolnienie z podatku od umorzonej subwencji PFR. Firmy, którym umorzyliśmy częściowo lub całkowicie subwencje z Tarczy PFR 1.0, nie zapłacą podatku w czerwcu - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.