| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak zaksięgować prace remontowe w wynajętym lokalu

Jak zaksięgować prace remontowe w wynajętym lokalu

Jako fundacja 1 lipca 2006 r. zawarliśmy umowę najmu lokalu. W ciągu 2 miesięcy po zawarciu umowy prowadziliśmy prace budowlane w celu adaptacji lokalu na potrzeby prowadzonej przez nas działalności. Prosimy o poradę, jak należy zaksięgować i amortyzować wykonane przez nas prace.


Odpowiedź

Wykonane prace budowlane należy przyjąć jako ulepszenie w obcych środkach trwałych. Ulepszenia w obcych środkach trwałych mogą być amortyzowane według indywidualnej stawki amortyzacyjnej, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.

Uzasadnienie

Prace budowlane w celu adaptacji lokalu na potrzeby prowadzonej działalności należy traktować jako ulepszenie w obcych środkach trwałych, jeżeli spełnione są następujące warunki:
• czas użytkowania zmodernizowanego obiektu jest dłuższy niż rok,
• wykonane roboty są kompletne, a ich efekty podlegają długotrwałemu użytkowaniu,
• w wyniku przeprowadzonych prac nastąpił wzrost wartości użytkowej lokalu.

Jeżeli wymienione warunki nie są spełnione, koszty ulepszenia są odpisywane w okresach ich poniesienia jako koszty remontów. Wartość początkowa ulepszeń w obcych środkach trwałych (podatkowo: inwestycje w obcych środkach trwałych) ustalona zostanie w ogólnej wartości poniesionych kosztów w okresie modernizacji lokalu. Po przyjęciu do używania ulepszenia w obcych środkach trwałych mogą być amortyzowane według indywidualnej stawki amortyzacyjnej, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat (art. 16j ust. 4 ustawy pdop).

Przepisy ustawy o rachunkowości (art. 32) przewidują, że odpisy amortyzacyjne dokonywane są drogą systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, a więc okres przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Przy ustalaniu stawek ulepszenia w obcych środkach trwałych proponuje się przyjęcie stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy amortyzacyjne wyliczone wg tych stawek będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Ewidencja księgowa wykonanych prac budowlanych
1. Faktury obce za zakupione roboty budowlane
Wn konto 304 „Rozliczenie zakupu niefinansowych aktywów trwałych”
Ma konto 242 „Rozrachunki z tytułu niefinansowych aktywów trwałych”
2. Wartość netto wykonanych robót budowlanych wg faktur VAT
Wn konto 083 „Środki trwałe w budowie”
Ma konto 304 „Rozliczenie zakupu niefinansowych aktywów trwałych”
3. Przyjęcie do eksploatacji ulepszenia w obcych środkach trwałych
Wn konto 011 „Środki trwałe”
Ma konto 084 „Rozliczenie budowy środków trwałych”
4. Podatek VAT naliczony w fakturach VAT dostawców robót budowlanych (cały podatek naliczony jest rozliczony z należnym)
Wn konto 221 „Rozliczenie naliczonego VAT”
Ma konto 304 „Rozliczenie zakupu niefinansowych aktywów trwałych”

Podstawy prawne
• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694: ost.zm. Dz.U. z 2006. r. Nr 157, poz. 1119
• ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1589

Marianna Sobolewska

biegły rewident
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Smolińska-Wiśnioch

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »