Kategorie

Kiedy podatnik VAT może uzupełnić wniosek o wydanie interpretacji podatkowej

Złożyłem wniosek o interpretację do urzędu skarbowego w sprawie stawki VAT na świadczone przeze mnie usługi. Podałem przy tym numer klasyfikacji statystycznej, jaką określił mi urząd statystyczny.

Urzędnik po przeczytaniu wniosku stwierdził, że nie ma w nim żadnych tzw. braków formalnych. Chciałem uzupełnić wniosek o nowe zagadnienie - świadczenie tej samej usługi, ale na rzecz innego podmiotu, ale pracownik urzędu wyperswadował mi ten pomysł. Stwierdził, iż takie postępowanie spowoduje wydanie odmownego postanowienia na tym etapie sprawy. Nie bardzo rozumiem, dlaczego?

RADA

Pracownik urzędu słusznie zauważył, że nie może Pan na tym etapie postępowania uzupełnić wniosku o nowe zagadnienie. Jeśli wniosek o interpretację wpłynął do urzędu skarbowego i nie zawiera żadnych braków formalnych, podatnik traci prawo do jego uzupełnienia. Na takiej podstawie zostanie wydana interpretacja w takim zakresie, jaki obejmuje pytanie. Może Pan natomiast złożyć nowy wniosek, dotyczący innego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE


Po złożeniu zapytania podatnik traci prawo do jego uzupełnienia, zmiany czy innej modyfikacji. Nie traci natomiast uprawnienia do ponownego złożenia wniosku z przedstawieniem innego stanu faktycznego bądź innego własnego stanowiska w sprawie.

Składając wniosek o wydanie interpretacji podatkowej, podatnik powinien w sposób wyczerpujący przedstawić stan faktyczny oraz własne stanowisko w sprawie.
Po złożeniu takiego wniosku uzupełnieniu podlegać powinny jedynie jego braki formalne. Jeśli podatnik złoży np. wniosek i przedstawiając stan faktyczny, nie poda, jak według niego wygląda interpretacja przepisów w takim przypadku, będzie to wniosek zawierający istotne braki formalne. Organ podatkowy wezwie go wówczas do uzupełnienia tych braków w terminie 7 dni. Jeśli podatnik tego nie uczyni, urząd pozostawi wniosek bez rozpatrzenia z powodu nieusunięcia braków formalnych.

Przykład
Spółka z o.o. złożyła 12 lutego 2007 r. wniosek o interpretację przepisów prawa odnośnie do opodatkowania usług transportu międzynarodowego w zakresie VAT na trasie Polska -- Rosja. We wniosku przedstawiła stan faktyczny, jednak nie opisała swojego stanowiska w sprawie i nie przytoczyła przepisów prawa, które według niej znajdą zastosowanie w tej sprawie. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego wpłynął wniosek o interpretację, wezwał podatnika, aby w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał wezwanie, uzupełnił swój wniosek o własne stanowisko w sprawie wraz z powołaniem przepisów prawa. Ponadto w wezwaniu organ zawarł pouczenie, że w przypadku gdy zapytanie wystosowane przez stronę nie zostanie uzupełnione w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, m.in. o własne stanowisko w sprawie, to wniosek strony nie będzie rozpatrzony, zgodnie z art. 169 § 1 w związku z art. 14a § 5 ustawy - Ordynacja podatkowa.
Podatnik jednak nie odniósł się do otrzymanego wezwania. W odpowiedzi na wezwanie do urzędu wpłynął taki sam wniosek jak pierwotny. W takiej sytuacji organ podatkowy nie udzielił spółce odpowiedzi na zadane pytanie w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Pozostawił wniosek bez rozpatrzenia, wydając postanowienie w tej sprawie, na które przysługuje zażalenie.
Należy stwierdzić, że to przepisy prawa nakładają na podatnika obowiązek przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie w sposób umożliwiający organowi podatkowemu wydanie interpretacji, w której znajdzie się ocena prawna stanowiska pytającego, z przytoczeniem przepisów prawa. Podatnik jednak w złożonym wniosku nie zajął w sprawie własnego stanowiska, jak też nie zajął go w piśmie będącym odpowiedzią na wezwanie organu podatkowego do uzupełnienia braków wniosku. Tym samym nie spełnił wymogu określonego przepisem art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa. Brak tego stanowiska uniemożliwił organowi podatkowemu udzielenie interpretacji przepisów, która powinna być oceną stanowiska strony.
 

Podsumowując, należy stwierdzić, że w tego typu postępowaniu uzupełnieniu powinny podlegać jedynie braki formalne wniosku. Organ podatkowy rozpatrujący wniosek o udzielenie interpretacji nie może ingerować w treść pytania, przedstawiony w nim stan faktyczny czy stanowisko pytającego.

To na podatniku spoczywa obowiązek wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie, tak aby organ podatkowy na jego podstawie mógł udzielić interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Pisemny wniosek w warstwie faktycznej i prawnej wiąże nie tylko organ podatkowy, ale i samego pytającego. Po złożeniu takiego zapytania składający je podmiot traci prawo do jego uzupełnienia, zmiany czy innej modyfikacji. Nie traci natomiast uprawnienia do ponownego złożenia wniosku z przedstawieniem bądź innego stanu faktycznego, bądź innego własnego stanowiska w sprawie. Nowy wniosek podlegać będzie ponownej ocenie organu podatkowego jako wszczynający inną sprawę o udzielenie interpretacji.

Załatwiając wniosek, organ podatkowy może jedynie ocenić, czy na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego, mających zastosowanie w podanym stanie faktycznym, stanowisko prezentowane przez stronę we wniosku jest lub nie jest prawidłowe.
 

Ważne!
Składając wniosek o interpretację, należy wyczerpująco przedstawić stan faktyczny i własne stanowisko w sprawie. Organ podatkowy ma na odpowiedź trzy miesiące od dnia złożenia wniosku, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach - cztery miesiące.

Rozpatrując zagadnienia związane ze składaniem interpretacji podatkowych nie tylko w zakresie VAT, ale również innych podatków, warto wspomnieć, iż zmieniły się przepisy dotyczące opłaty skarbowej. W efekcie tej zmiany od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. podatnicy występujący o interpretację podatkową nie muszą wnosić żadnych opłat. Nie ma obecnie konieczności wnoszenia opłaty od wniosku o interpretację oraz ewentualnych załączników. Z początkiem bieżącego roku nie ma już opłaty od wniosku o wydanie interpretacji, która do końca 2006 r. wynosiła 5 zł od podania i 50 gr od każdego załącznika.

Od 1 lipca wydawaniem interpretacji podatkowych będzie zajmował się minister finansów. Wysokość opłat za jej wydanie będzie wynosiła 75 zł. Jednak opłatę w wysokości 75 zł trzeba będzie wnieść od każdego przedstawionego stanu faktycznego lub od zdarzenia przyszłego. Natomiast gdy podatnik przedstawi w tym samym wniosku i jeden stan faktycznym, i jedno zdarzenie przyszłe, będzie musiał zapłacić 150 zł. To bardzo często się zdarzało, zatem wygląda na to, że ustawodawca przewidział takie rozstrzygnięcie w znowelizowanych przepisach Ordynacji podatkowej, które zaczną w tym zakresie obowiązywać od 1 lipca 2007 r.
 

Ważne!
Od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. podatnicy występujący o interpretację podatkową nie muszą wnosić żadnych opłat. Natomiast od 1 lipca 2007 r. opłatę w wysokości 75 zł będzie trzeba wnieść od każdego przedstawionego stanu faktycznego lub od zdarzenia przyszłego.
Od 1 lipca br. wnioski trzeba będzie kierować na adres Ministerstwa Finansów, a nie, jak było do tej pory, do naczelnika właściwego dla podatnika urzędu skarbowego. Ponadto na wydanie interpretacji podatnik będzie czekał trzy miesiące.

Podstawa prawna:
- art. 14a § 2 i § 3, art. 14b § 3 i § 4, art. 169 § 4 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635

Ewa Michalak
ekspert w zakresie VAT
Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.