| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Czy różnice kursowe od kredytu inwestycyjnego odzwierciedla się w cenie nabycia

Czy różnice kursowe od kredytu inwestycyjnego odzwierciedla się w cenie nabycia

W listopadzie zaciągnęliśmy kredyt w euro. W ten sposób finansowaliśmy zakup nowej linii produkcyjnej, która na początku lutego została przekazana do użytku. Czy powstałe różnice kursowe uwzględnia się w cenie nabycia nowego środka trwałego?


rada


Zgodnie z ustawą o rachunkowości w przypadku środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych aktywowanie kosztów finansowania zewnętrznego jest obowiązkowe. Szczegóły w uzasadnieniu.


uzasadnienie


Rozwiązanie zawarte w ustawie o rachunkowości jest spójne z regulacjami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa o pdop nakazuje zaliczyć do kosztów wytworzenia środków trwałych koszty odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Dodatkowo, zgodnie z updop, cenę nabycia oraz koszt wytworzenia koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Oznacza to, że wszystkie odsetki, różnice kursowe oraz inne koszty finansowe związane z zaciągnięciem zobowiązania na zakup tych aktywów mogą być kapitalizowane do momentu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych do używania.


Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 23 „Koszty finansowania zewnętrznego” ogranicza jednak możliwość aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego z tytułu różnic kursowych powstających w związku z pożyczkami i kredytami w walutach obcych. Można je aktywować jedynie w stopniu, w jakim są one uznawane za korektę kosztów odsetek. Są to więc różnice kursowe wyliczone jedynie od odsetek, a nie od całej transzy kredytu.


Przykład 1

Spółka zaciągnęła kredyt w wysokości 1 000 000 euro w celu finansowania nowej linii produkcyjnej. Cykl produkcyjny został uznany za długotrwały, dlatego kierownictwo firmy zdecydowało się na korektę kosztu wytworzenia produktów o wartość dodatnich różnic kursowych.

Kurs euro w momencie zaciągnięcia kredytu wynosi 3,8 PLN/EUR.

Kurs euro w momencie spłaty kredytu wynosi 3,7 PLN/EUR.

Ewidencja księgowa

1. Zaciągnięcie kredytu:

Wn „Rachunek bankowy” 3 800 000

Ma „Kredyt bankowy” 3 800 000

2. Spłata kredytu:

Wn „Kredyt bankowy” 3 700 000

Ma „Rachunek bankowy” 3 700 000

3. Rozliczenie różnic kursowych:

Wn „Kredyt bankowy” 100 000

Ma „Koszty produkcji” 100 000

4. Przeniesienie rzeczywistych kosztów produkcji:

Wn „Rozliczenie kosztów produkcji” 3 700 000

Ma „Koszty produkcji” 3 700 000

5. Przyjęcie wyrobów gotowych do magazynu:

Wn „Wyroby gotowe” 3 700 000

Ma „Rozliczenie kosztów produkcji” 3 700 000


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 23 reguluje również sytuacje, kiedy jednostka zaciąga kredyt bez ściśle określonego celu. W takim przypadku kwotę kosztów finansowania zewnętrznego, które mogą być aktywowane, ustala się poprzez zastosowanie stopy kapitalizacji. Stopa kapitalizacji powinna stanowić średnią ważoną stopę wszystkich kosztów finansowania zewnętrznego dotyczących pożyczek i kredytów będących zobowiązaniami jednostki.


Przykład 2

Średnia wartość wszystkich zobowiązań spółki, zaciągniętych celowo na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wynosi 400 000  zł. Całkowite koszty finansowe z tytułu odsetek od tych zobowiązań to 30 000 zł. Współczynnik odsetek do średniej wartości zobowiązań wynosi 7,5%. Wartość netto zakupionych środków trwałych - 50 000 zł. Koszty odsetek, które powinny zwiększyć wartość środków trwałych w budowie, wynoszą 3750 zł (50 000 zł × 7,5%).

Ewidencja księgowa

1. Wartość netto zakupu:

Wn „Środki trwałe w budowie” 50 000

Ma „Rozliczenie zakupu” 50 000

2. Zaewidencjonowanie całkowitych kosztów finansowania:

Wn „Koszty finansowe” 30 000

Ma „Kredyt bankowy” 30 000

3. Aktywowanie części kosztów z tytułu odsetek:

Wn „Środki trwałe w budowie” 3 750

Ma „Koszty finansowe” 3 750


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawa prawna:
- art. 28 ust. 4 i 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

- § 4-5, 11-13, 20, 23, 25 MSR nr 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”


Mariusz Bukowiński

autor jest biegłym rewidentem

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK