REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zaewidencjonować zapłatę roszczenia regresowego

Joanna Gawrońska

REKLAMA

Firma budowlana wybudowała budynek biurowy. Na skutek nieszczelności dachu zalane zostało biuro, które było ubezpieczone. Właściciel dostał odszkodowanie, a zakład ubezpieczeń domagał się od firmy budowlanej zwrotu wypłaconego odszkodowania. Firma budowlana zapłaciła zobowiązanie wobec zakładu z tytułu regresu ubezpieczeniowego. Jak zaksięgować zapłatę roszczenia regresowego?


rada


Zakład ubezpieczeń, wypłacając odszkodowanie, uznał roszczenie ubezpieczonego za uzasadnione, wynikające z umowy ubezpieczenia. W wyniku przeprowadzonych działań wyjaśniających okoliczności powstania szkody uznano, że firma budowlana nienależycie wykonała dach, w efekcie doszło do powstania szkody. Dlatego zakład ubezpieczeń wystąpił do firmy budowlanej z roszczeniem o zwrot wypłaconego ubezpieczonemu odszkodowania. W rozumieniu ustawy o rachunkowości roszczenie regresowe należy zaksięgować jako pozostałe koszty operacyjne, które w świetle podatku dochodowego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Szczegóły w uzasadnieniu.


uzasadnienie


Regres ubezpieczeniowy jest roszczeniem zakładu ubezpieczeń w stosunku do sprawcy szkody o zwrot wypłaconego odszkodowania. Prawo do takiego roszczenia wynika z przepisów kodeksu cywilnego oraz jest zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Z chwilą powstania szkody zakład ubezpieczeń dokonuje wypłaty odszkodowania, a następnie może dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania od osoby ponoszącej odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.

Ponieważ do wyrządzenia szkody doszło z winy firmy budowlanej, zakładowi ubezpieczeń przysługuje roszczenie regresowe.


Uwaga!
Roszczenie regresowe obejmuje tylko kwotę do wysokości wypłaconego odszkodowania.


Jeżeli odszkodowanie wypłacone przez zakład ubezpieczeń jest mniejsze niż szkoda, wówczas poszkodowany ma pierwszeństwo przed zakładem ubezpieczeń dochodzenia tej różnicy od sprawcy na drodze postępowania cywilnego.


Jak zakwalifikować powstałą szkodę oraz roszczenie regresowe w księgach rachunkowych


W świetle ustawy o rachunkowości szkody powstałe w składnikach majątku objętych ubezpieczeniem należy ująć w księgach rachunkowych zależnie od charakteru zdarzenia, jakie było przyczyną powstania szkody.

Jeśli przyczyną powstania szkody było:

- zdarzenie nadzwyczajne (losowe), tj.: pożar, powódź, huragan, uderzenie pioruna itp., wówczas otrzymane odszkodowanie księguję się na koncie „Zyski nadzwyczajne”, a wydatki poniesione na likwidację szkody księguje się w ciężar konta „Straty nadzwyczajne”;

- zdarzenie mieszczące się ramach ogólnego ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej (do przewidzenia), wówczas otrzymane odszkodowanie zarachowuje się na koncie „Pozostałe przychody operacyjne”, natomiast koszty dotyczące powyższej szkody odnosi się w ciężar „Pozostałych kosztów operacyjnych”.


Jeżeli szkoda powstanie w jednym okresie obrachunkowym, a odszkodowanie zostanie wypłacone w innym okresie sprawozdawczym, to przyznane na podstawie doręczonej decyzji, a jeszcze nie otrzymane odszkodowanie należy zaksięgować na koncie „Pozostałe przychody operacyjne”. Przychód ten, do czasu jego otrzymania, nie będzie stanowił przychodu podatkowego. Jeśli likwidacja szkód nastąpi w okresach następnych (po otrzymaniu odszkodowania), na przewidywane koszty należy utworzyć rezerwę. Rezerwę tę ewidencjonuje się w ciężar kosztów operacyjnych lub strat nadzwyczajnych.


Również spółka, z winy której szkoda powstała, zobowiązana do zapłaty roszczenia regresowego, powinna, w przypadku gdy rozliczenie będzie następowało na przełomie lat obrotowych, utworzyć rezerwę na przewidywane koszty.


Przykład 1

W księgach ubezpieczonego - otrzymującego odszkodowanie

1. Koszty usług obcych, związane z likwidacją szkody:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 30 000

Wn „VAT naliczony” 6 600

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 36 600

2. Decyzja zakładu ubezpieczeń o przyznaniu odszkodowania:

Wn „Pozostałe rozrachunki” 25 000

- w analityce „Rozrachunki z zakładem ubezpieczeń”

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 25 000

3. Wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela:

Wn „Rachunek bankowy” 25 000

Ma „Pozostałe rozrachunki” 25 000

- w analityce „Rozrachunki z zakładem ubezpieczeń”

4. Uregulowanie zobowiązania z tytułu likwidacji szkody:

Wn „Rozrachunki z dostawcami” 36 600

Ma „Rachunek bankowy” 36 600


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład 2

Ewidencja w księgach firmy budowlanej - zwracającej ubezpieczycielowi wartość wypłaconego odszkodowania

1. Nota od ubezpieczyciela dotycząca roszczenia regresowego z tytułu wypłaconego ubezpieczenia:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 25 000

Ma „Pozostałe rozrachunki” 25 000

- w analityce „Rozrachunki z zakładem ubezpieczeń”

2. Zapłata ubezpieczycielowi za wystawioną notę:

Wn „Pozostałe rozrachunki” 25 000

- w analityce „Rozrachunki z zakładem ubezpieczeń”

Ma „Rachunek bankowy” 25 000


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład 3

Księgowanie szkody powstałej w jednym roku obrotowym, gdy wypłata odszkodowania następuje w następnym roku obrotowym:

Rok, w którym powstała szkoda

1. Koszty usług obcych związanych z likwidacją szkody:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 30 000

Wn „VAT naliczony” 6 600

Ma „Rozrachunki z dostawcami” 36 600

2. Otrzymanie decyzji od ubezpieczyciela dotyczącej przyznanego odszkodowania:

Wn „Pozostałe rozrachunki” 29 000

- w analityce „Rozrachunki z zakładem ubezpieczeń”

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 29 000

Rok następny

3. Wpływ na konto przyznanego odszkodowania:

Wn „Rachunek bankowy” 29 000

Ma „Pozostałe rozrachunki” 29 000

- w analityce „Rozrachunki z zakładem ubezpieczeń”


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład 4

Ewidencja w księgach spółki budowlanej zwracającej ubezpieczycielowi wartość wypłaconego odszkodowania. Rozliczenie następuje na przełomie lat obrotowych.

Rok, w którym otrzymano informację o roszczeniu regresowym

1. Utworzenie rezerwy na przewidywane koszty związane z wypłatą roszczenia regresowego:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 28 000

Ma „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów” 28 000

Rok następny

2. Otrzymanie noty od ubezpieczyciela dotyczącej roszczenia regresowego z tytułu wypłaconego odszkodowania - 29 000 zł:

Wn „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów” 28 000

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 1 000

Ma „Pozostałe rozrachunki” 29 000

- w analityce „Rozrachunki z zakładem ubezpieczeń”

3. Zapłata zobowiązania wobec ubezpieczyciela:

Wn „Pozostałe rozrachunki” 29 000

- w analityce „Rozrachunki z zakładem ubezpieczeń”

Ma „Rachunek bankowy” 29 000


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jak zakwalifikować odszkodowanie i roszczenie regresowe z punktu widzenia podatkowego


W świetle przepisów podatkowych odszkodowania stanowią przychód podatkowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dniem powstania przychodu podatkowego jest dzień otrzymania odszkodowania, tj. dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.

Z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zapłacone roszczenie regresowe nie jest kosztem podatkowym dla spółki budowlanej ze względu na nienależyte wykonanie robót.

Podstawa prawna:

- art. 805 § 2 pkt 1, art. 817 i 828 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1166

- art. 35d, art. 39, art. 41 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

- art. 16 ust. 1 pkt 5 i 22, art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847


Joanna Gawrońska, biegły rewident

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Najniższa krajowa 2025 - ile od stycznia? Jakie brutto w umowie, ile netto do wypłaty na rękę? Jakie koszty pracodawcy płacy minimalnej?

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę (zwane też najniższą krajową lub płacą minimalną) ma wynieść 4626 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i podobnych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł brutto. Takie są propozycje Rady Ministrów przedstawione 13 czerwca 2024 r.

Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

W praktyce zdarza się nie tak rzadko, że wystawiony paragon z NIP nabywcy zawiera błędną stawkę VAT. Czy i jak można skorygować taki paragon z błędną stawką VAT?

Fiskus dowie się, że prowadzisz działalność gospodarczą bez rejestracji. Zmiany od 1 lipca 2024 r. Co wynika z nowych przepisów?

W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7 uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zacznie ona obowiązywać już od 1 lipca br. Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. Allegro, OLX czy Booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników

Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy każdy pracownik może na to liczyć?

W jakich sytuacjach i terminach pracownik nabywa prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowych dni urlopu? Co wynika z przepisów?

REKLAMA

Zwolnienie z VAT dla małych firm. Minister Finansów szykuje istotne zmiany w ustawie o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma pozwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT w Polsce przez małe firmy (do 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży) mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. A polskie małe firmy będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które zostały opublikowane 12 czerwca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Nowa składka zdrowotna komplikuje system. Przedsiębiorcy chcą inaczej

Składak zdrowotna ma być rozliczana inaczej już od początku 2025 roku. Niestety, z pozytywnym odbiorem przedsiębiorców nie spotkały się rządowe zapowiedzi dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową i ryczałtem. W obu tych przypadkach planowane rozwiązania podnoszą wysokość składki zdrowotnej i komplikują system.

Zmiany w podatku od nieruchomości od 2025 roku. Definicje budynku i budowli, ujednolicenie opodatkowania garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 11 czerwca 2024 r. założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej. W zakresie podatku od nieruchomości ten projekt zakłada wprowadzenie definicji budynku i budowli a także ujednolicenie zasad opodatkowania garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych.

Dotacje dla biznesu 2024. Ścieżka SMART: kolejne rundy naborów wniosków dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw

Ścieżka SMART jest jednym z czterech priorytetów w ramach Programu FENG na lata 2021-2027. Wydaje się ona być jedną z najpopularniejszych dotacji oferowanych przez Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw chcących zwiększyć swoją zdolność badawczą oraz innowacyjność. Trzecia runda konkursu zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów FENG rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 24 października. 

REKLAMA

Podatek od psa i kota w Polsce – kto musi płacić, a kto jest zwolniony?

W Polsce właściciele psów mogą być zobowiązani do opłacenia podatku od posiadania zwierząt, co jest regulowane przepisami lokalnymi gmin. Opłata ta wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jest stosowana w celu pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w miejscach publicznych oraz finansowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Inaczej jest w przypadku kotów.

MF: dwa etapy wdrożenia obowiązkowego KSeF. Będzie kolejna zmiana ustawy o VAT

W dniu 5 czerwca 2024 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę przesuwającą termin wdrożenia obowiązkowego KSeF na dzień 1 lutego 2026 r. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 10 czerwca br. i wejdzie w życie 1 lipca br. W drugim etapie procesu legislacyjnego Ministerstwo Finansów zaproponuje rozwiązania w zakresie uproszczenia stosowania obligatoryjnego KSeF i etapowego wdrażania tego systemu. Ministerstwo Finansów udostępniło wersję produkcyjną Aplikacji Mobilnej KSeF.

REKLAMA