REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy można zaliczyć do kosztów podatek od nieruchomości

Małgorzata Rymarz

REKLAMA

Do majątku trwałego spółki jawnej należy m.in. hala produkcyjna oraz trzy budynki magazynowe, z których jeden nie jest używany już od dłuższego czasu, ponieważ ze względu na stan techniczny wymaga remontu. Spółka zamierza go przeprowadzić na wiosnę. Na potrzeby swojego biura spółka wynajęła niedawno budynek będący własnością osoby fizycznej.

W treści umowy najmu zapisano, iż obowiązek składania deklaracji i zapłaty podatku od nieruchomości obciąża najemcę. Czy wartość podatku od nieruchomości, zapłaconego zarówno od własnych, jak i wynajmowanych budynków, spółka może zaliczyć do kosztów? Jeżeli tak, to jak rozliczyć ten koszt, zwłaszcza gdy dojdzie do powstania zaległości podatkowych?

RADA

Kosztem uzyskania przychodów może być tylko ta część zapłaconego podatku od nieruchomości, która dotyczy obiektów rzeczywiście wykorzystywanych w działalności gospodarczej Państwa spółki. Mimo że spółka nie staje się podatnikiem podatku od nieruchomości na mocy umowy zawartej z właścicielem budynku wynajmowanego przez nią na biuro, to wspólnicy zaliczą zapłacony podatek do kosztów działalności. Tego rodzaju koszt rozlicza się zawsze metodą kasową.

UZASADNIENIE

Spółki i osoby fizyczne, które płacą podatki i opłaty lokalne (w tym podatek od nieruchomości), mogą wydatki z tego tytułu zaliczać do kosztów prowadzonej działalności. Od powyższej reguły są jednak pewne wyjątki, determinowane głównie specyfiką podatku od nieruchomości. Jego pobieranie związane jest bowiem z samym faktem władania nieruchomością, nie ma natomiast znaczenia to, czy przedmiot opodatkowania przynosi dochód lub też czy wpływa na powstawanie przychodu.

Nieruchomości wyłączone z użytkowania

Według definicji zawartej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych budynkami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej są takie obiekty, które znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz budynków, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. W związku z tym, że przepisy podatkowe w zakresie definicji obiektów budowlanych odwołują się bezpośrednio do prawa budowlanego, sytuacja taka będzie miała miejsce w szczególności w przypadku wydania przez organ nadzoru budowlanego decyzji o opróżnieniu bądź wyłączeniu z użytkowania całości lub części budynku ze względu na jego zły stan techniczny.
W opisanej sytuacji niemożność eksploatacji jednego z budynków magazynowych jest stanem przemijającym, gdyż spółka zamierza przeprowadzić w tym budynku remont. Dlatego Państwa spółka nie może liczyć na obniżenie stawki podatku od nieruchomości.
Niestety wiele wskazuje na to, że wspólnicy nie zrekompensują sobie - poprzez zaliczenie do kosztów - wydatków związanych z podatkiem od nieruchomości od obiektu nieużywanego. Stanie temu na przeszkodzie art. 22 ust. 1 updof, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków określonych w art. 23 updof.
Mimo że od 1 stycznia 2007 r. definicja kosztów uległa poszerzeniu, to nadal można zaliczyć do nich tylko te nakłady, które są racjonalnie i gospodarczo uzasadnione oraz które są związane z działalnością gospodarczą podatnika, a ich poniesienie zmierza do osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.
Tymczasem budynek wyłączony z użytkowania, a przy tym pozostający w złym stanie technicznym od dłuższego czasu, jest z punktu widzenia racjonalnie prowadzonej działalności jedynie źródłem niepotrzebnych wydatków związanych z jego utrzymaniem. Nie tylko nie sprzyjają one zwiększaniu przychodów, ale wręcz godzą w samo ich źródło.
Ta negatywna kwalifikacja może ulec zmianie z chwilą rozpoczęcia remontu magazynu, jeżeli spółka planuje jego gospodarcze wykorzystywanie w przyszłości, albo też oddania obiektu w najem.

Nieruchomość wynajęta lub wydzierżawiona

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne - w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - które są:
- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- posiadaczami samoistnymi,
- użytkownikami wieczystymi,
- posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Z powyższego wynika, iż osoba lub jednostka organizacyjna (w tym spółka jawna), która zawiera umowę najmu z właścicielem nieruchomości innym niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, nie staje się podatnikiem podatku od nieruchomości. Cechą charakterystyczną zobowiązań publicznoprawnych jest bowiem to, iż nie mogą one być przenoszone na inne osoby w drodze kontraktu cywilnoprawnego. W związku z tym należy stwierdzić, iż postanowienia umowy dotyczące przejęcia przez Państwa spółkę jako najemcę obowiązków w podatku od nieruchomości są nieskuteczne. Jeżeli jednak Państwa spółka opłaca ten podatek (lub zwraca jego równowartość), wydatki z tym związane (jako świadczenie dodatkowe należne wynajmującemu) będą stanowiły dla Państwa koszt podatkowy. Tego zdania jest również NSA, który w wyroku z 2 lutego 1995 r., sygn. akt SA/Wr 1314/94, stwierdził, że:
skoro strony umowy dzierżawy ustaliły, że dzierżawca oprócz czynszu będzie obowiązany płacić czy też zwracać właścicielowi wydatki związane z podatkiem od nieruchomości, suma tych wydatków stanowi dla dzierżawcy koszt uzyskania przychodu.
 

W tym miejscu należy podkreślić, że wśród organów podatkowych można spotkać odmienne stanowisko w tej sprawie. W piśmie wydanym 10 października 2005 r. przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni, nr PD3/4111/415/0029/05, czytamy, że:
Wartość czynszu skalkulowanego według cen rynkowych, zawierającego podatek od nieruchomości, zapłaconego przez dzierżawcę gruntu wykorzystywanego do celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, stanowi koszt uzyskania. Natomiast zapłata przez dzierżawcę tej samej daniny jako świadczenia odrębnego od czynszu uniemożliwia obciążenie kosztów wartością uiszczonego podatku.
 

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Podatek od nieruchomości uiszczany przez najemców lub dzierżawców na podstawie umowy z właścicielem nie czyni z nich podatników tego podatku, lecz pozwala na zaliczenie uiszczonej kwoty do kosztów podatkowych. Dla właściciela nieruchomości równowartość zapłaconego podatku jako świadczenie dodatkowe z tytułu umowy najmu lub dzierżawy będzie przychodem do opodatkowania.

Moment zaliczenia do kosztów

Zapłacony podatek od nieruchomości to wydatek o charakterze pośrednim, niewykazujący ścisłego związku między nim a określonym przychodem, który może być przypisany do przychodów danego roku podatkowego.

W myśl art. 22 ust. 5c updof koszty uzyskania przychodów:
inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.
 

Z przedstawionego powyżej uregulowania wynika, iż wydatki z tytułu podatku od nieruchomości należy zaliczać do kosztów tego okresu rozliczeniowego (roku), w którym zostały poniesione. Zasada ta dotyczy również zaległości podatkowych z tego tytułu, z tą jednak uwagą, że stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 18 updof za koszt podatkowy nie uważa się odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa.
 

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Do kosztów nie zalicza się odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa.
 

Podstawa prawna:
- art. 22 ust. 1 i ust. 5c, art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1824
- art. 1a ust. 1 pkt 3, art. 3 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 842; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1775

Małgorzata Rymarz
ekspert w zakresie podatków dochodowych

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK, rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA