REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy można dokonywać amortyzacji bilansowej

SVB

REKLAMA

Spółka jawna powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej użytkuje nieruchomość, która jest własnością jednego ze wspólników. Nieruchomość została wniesiona aportem do spółki cywilnej na podstawie umowy spółki. Czy prawidłowe jest dokonywanie od nieruchomości odpisów amortyzacyjnych, ale niezaliczanie ich do kosztów podatkowych (amortyzacja bilansowa)?


Tak.
Spółka jawna postępuje prawidłowo nie dokonując odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych od posiadanej nieruchomości.


Z pytania nie wynika w sposób jednoznaczny, co było przedmiotem wkładu do spółki cywilnej. Czy wkładem tym miało być prawo własności nieruchomości, czy też prawo do jej bezpłatnego używania.

Jeśli wkładem miało być wniesienie własności nieruchomości z majątku osobistego wspólnika do majątku stanowiącego tzw. współwłasność łączną wspólników (w przypadku spółki cywilnej), a następnie - w wyniku przekształcenia - do majątku spółki jawnej, to zgodzić należy się ze stanowiskiem, że niezachowanie formy aktu notarialnego pociąga za sobą bezwzględną nieważność dokonanej czynności, skutkującą brakiem prawa do zaliczenia tej nieruchomości do środków trwałych w rozumieniu art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dokonywania od niej amortyzacji podatkowej (por. wyrok NSA z 11 marca 2003 r. sygn. SA/Rz 1485/02, niepublikowany).


Jeśli natomiast wkładem do spółki cywilnej, a następnie - do spółki jawnej miało być prawo do używania nieruchomości stanowiącej własność wspólnika, to w takim przypadku dokonana przez strony czynność pozostaje prawnie skuteczna. Wniesienie do spółki nieruchomości wyłącznie do używania, bez przenoszenia jej własności, nie wymaga formy aktu notarialnego. Powyższe nie oznacza jednak, że w tego rodzaju sytuacji nieruchomość będzie podlegać amortyzacji w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jako że wspólnicy spółki cywilnej nie stają się współwłaścicielami wniesionej do używania nieruchomości, a - po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną - właścicielem tej nieruchomości nie staje się spółka jawna, to brak jest podstaw do uznania tej nieruchomości za środek trwały w rozumieniu art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dokonywania od niej odpisów amortyzacyjnych.

Bez względu zatem, z którym z dwóch przypadków będziemy mieli do czynienia, spółka jawna postępuje prawidłowo nie dokonując odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych od wskazanej w pytaniu nieruchomości.


Odrębną kwestią pozostaje natomiast możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych
dla celów bilansowych, tj. w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z przepisami tej ustawy przez aktywa należy rozumieć kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Środkami trwałymi są rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, a wartościami niematerialnymi i prawnymi - nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.


Ustawa o rachunkowości nie zawiera wymogu, aby składniki majątkowe zaliczane do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych stanowiły własność jednostki. Wystarczy, że są przez jednostkę kontrolowane. Kontrola zaś oznacza, że jednostka jest uprawniona do uzyskiwania korzyści ekonomicznych, powstających za przyczyną danego składnika aktywów i jest w stanie ograniczyć dostęp do tych korzyści osobom trzecim. Oznacza to, że nieruchomość może podlegać amortyzacji bilansowej.


Podstawa prawna:

- Art. 22a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

- Art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Julia ZaŁęska

doradca podatkowy kancelaria radcy prawnego Lecha Obary w Olsztynie

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK, rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA