Kategorie

Jak rozliczać czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Joanna Gawrońska
Jak od nowego roku powinno wyglądać rozliczanie kosztów w czasie, np. podatku od nieruchomości, ubezpieczeń itp.?


rada


Od stycznia 2007 r. z podatkowego punktu widzenia moment potrącenia kosztów zależy od tego, czy są to koszty bezpośrednio czy pośrednio związane z osiąganymi przychodami.


uzasadnienie


Jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeśli koszty te dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

Koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości

Koszty, w rozumieniu ustawy o rachunkowości, określone są jako uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości.

Zmniejszenia korzyści ekonomicznych następują w formie:

- zmniejszenia wartości aktywów,

- zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzają do zmniejszenia kapitału własnego,

- zwiększenia niedoboru kapitału własnego w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Jeśli koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, to „zawiesza się” je na koncie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Sposób i okresy rozliczania kosztów w czasie powinny być określone w polityce rachunkowości jednostki.

Koszty rozliczane w czasie ewidencjonuje się na koncie „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” w korespondencji z kontem „Rozliczenie kosztów”. Czas i sposób rozliczania kosztów powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

Koszty można zatem rozliczać m.in.:

- miesięcznie, dzieląc wartość na 12 miesięcy, i odnosić w koszty taką samą kwotę odpowiednio do każdego roku, tj. bieżącego i następnego,

- ustalając wartość dotyczącą roku bieżącego, tj. 2007, oraz następnego, tj. 2008, i jednorazowo odnieść część kosztów dotyczących 2007 r., a w styczniu 2008 r. część kosztów dotyczącą tego roku - jeśli odpisywane kwoty nie są istotne z punktu widzenia jednostki.

Koszty w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Od 2007 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych koszty uzyskania przychodów zostały zdefiniowane jako koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Dla jednostek prowadzących księgi rachunkowe koszty zostały podzielone na koszty bezpośrednie i pośrednie.


Tabela. Moment potrącenia kosztów


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład

W pierwszym kwartale 2007 r. w jednostce miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze:

- 15 stycznia 2007 r. spółka złożyła deklarację na podatek od nieruchomości za 2007 r. w wysokości 24 000 zł,

- 20 lutego 2007 r. jednostka naliczyła odpis na ZFŚS za 2007 r. w wysokości 30 000 zł,

- zawarto umowę ubezpieczenia majątku, której okres ubezpieczenia rozpoczął się 1 marca 2007 r. i trwa do 28 lutego 2008 r. Wartość opłaconej składki wynosi 36 000 zł.

Spółka ewidencjonuje i rozlicza koszty tylko na kontach zespołu 4. Kwoty powyższych operacji uznano za istotnie wypływające na wynik finansowy jednostki.

Ewidencja księgowa

1. Zarachowanie naliczonego podatku od nieruchomości do kosztów działalności operacyjnej:

Wn „Koszty według rodzajów” 24 000

- w analityce „Podatki i opłaty”

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 24 000

2. Przeniesienie kosztów podatku od nieruchomości do rozliczenia w czasie:

Wn „Rozliczenia międzyokresowe czynne” 24 000

- w analityce „Podatek od nieruchomości”

Ma „Rozliczenie kosztów” 24 000

3. Opłacenie w styczniu, z rachunku bankowego, miesięcznej raty podatku od nieruchomości:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne” 2 000

Ma „Rachunek bankowy” 2 000

4. Odpisanie w styczniu części kosztów dotyczących podatku od nieruchomości:

Wn „Rozliczenie kosztów” 2 000

Ma „Rozliczenia międzyokresowe czynne” 2 000

- w analityce „Podatek od nieruchomości”

Analogicznie w następnych miesiącach.

5. Naliczenie w lutym odpisu na ZFŚS za 2007 r. i zaksięgowanie w koszty działalności operacyjnej:

Wn „Koszty według rodzajów” 30 000

- w analityce „Świadczenia na rzecz pracowników - odpis na ZFŚS”

Ma „Fundusze specjalne”

- w analityce „ZFŚS” 30 000

6. Przeniesienie kosztów naliczonego odpisu na ZFŚS do rozliczenia w czasie:

Wn „Rozliczenia międzyokresowe czynne” 30 000

- w analityce „Odpis na ZFŚS”

Ma „Rozliczenie kosztów” 30 000

7. Odpisanie kosztów dotyczących ZFŚS za styczeń i luty:

Wn „Rozliczenie kosztów” 5 000

Ma „Rozliczenia międzyokresowe czynne” 5 000

- w analityce „Odpis na ZFŚS”

8. Przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS 75% odpisu za 2007 r.:

Wn „Rachunek bankowy ZFŚS” 22 500

Ma „Rachunek bankowy” 22 500

9. Zaksięgowanie kosztów ubezpieczenia majątku do kosztów działalności operacyjnej 36 000 zł:

Wn „Koszty według rodzajów” 36 000

- w analityce „Ubezpieczenia”

Ma „Pozostałe rozrachunki” 36 000

- w analityce „Rozrachunki z ubezpieczycielami”

10. Przeniesienie kosztów ubezpieczeń do rozliczenia w czasie:

Wn „Rozliczenia międzyokresowe czynne” 36 000

Ma „Rozliczenie kosztów” 36 000

11. Odpisanie części kosztów ubezpieczenia majątku za marzec 2007 r.:

(36 000 zł : 12 miesięcy) × 1 miesiąc = 3000 zł

Wn „Rozliczenie kosztów” 3 000

Ma „Rozliczenia międzyokresowe czynne” 3 000


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W przypadku gdy kwoty poniesionych przez jednostkę kosztów istotnie wpływają na wynik finansowy jednostki, należy je potraktować jako koszty do rozliczenia w czasie i zaewidencjonować na koncie „Rozliczenia międzyokresowe czynne”. Następnie zgodnie z zapisami zawartymi w polityce rachunkowości jednostki należy sukcesywnie dokonywać odpisów w wynik bieżącego okresu.

W myśl przepisów podatkowych jednostka może jednorazowo zaliczyć koszty pośrednie do kosztów podatkowych w takiej wysokości, jaka dotyczy danego roku podatkowego. Jeśli jednak jednostka, w swoich zasadach rachunkowości, ustali sposób rozliczania kosztów zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości, wówczas będzie odpisywać koszty w wysokości odpowiadającej kosztom danego okresu.


Podstawa prawna:
- art. 3 ust. 1 pkt 31, art. 39 ust. 1 i 3-4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

- art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 4-4e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847


Joanna Gawrońska

biegły rewident

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  21 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

  Rekompensaty dla firm w związku ze stanem wyjątkowym - Sejm uchwalił ustawę

  Stan wyjątkowy - rekompensaty dla firm. 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy - czerwca, lipca i sierpnia.

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią - uszczelnienie przepisów

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań ograniczających agresywną optymalizację podatkową, zwiększy wpływy do polskiego budżetu - ocenia Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Przemysław Szymczyk.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.