Kategorie

Czy wydatki na zagospodarowanie terenu wokół siedziby firmy można zaliczyć do kosztów

Małgorzata Rymarz
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż ceramiki sanitarnej postanowił uporządkować otoczenie wokół nieruchomości stanowiącej środek trwały prowadzonej przez niego firmy.

Zmiany polegały na ogrodzeniu całego terenu, wybrukowaniu wejścia do budynku i przylegającego do niego niewielkiego parkingu oraz na posadzeniu kilku drzew i ozdobnych krzewów tworzących rodzaj żywopłotu. Wraz z wiosną planowane jest jeszcze posianie trawy oraz założenie klombu z kwiatami. Czy powyższe wydatki można bezpośrednio zaliczyć do kosztów, czy też rozliczyć je poprzez odpisy amortyzacyjne od podwyższonej wartości nieruchomości?

RADA

Wydatki poniesione na ogrodzenie oraz wybrukowanie wejścia do budynku i parkingu powiększą wartość początkową budynku (środka trwałego), o ile ich suma w danym roku podatkowym przekroczy kwotę 3500 zł. Mogą być zaliczone do kosztów podatkowych jedynie poprzez odpisy amortyzacyjne. Jeśli zaś wydatki te są niższe lub równe 3500 zł, podatnikowi przysługuje prawo bezpośredniego obciążenia nimi kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Kwalifikacja kosztowa pozostałych nakładów budzi wątpliwości. Podatnik w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji powinien zwrócić się w tej sprawie do organu podatkowego o wydanie interpretacji. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Opisane przez Pana w pytaniu wydatki na zagospodarowanie otoczenia firmy, pomimo zbliżonego celu ich poniesienia, nie mają jednorodnego charakteru, co sprawia, że muszą zostać omówione oddzielnie.

Parkingi, ogrodzenia, dojazdy, podjazdy
 

W przedstawionym stanie faktycznym parking, chodnik oraz ogrodzenie stanowią obiekty pomocnicze, obsługujące znajdujący się w pobliżu budynek, a nie oddzielny środek trwały.
Stosownie do treści art. 22g ust. 17 updof (i odpowiednio art. 16g ust. 13 updop), jeżeli trwałe składniki majątku przedsiębiorcy uległy ulepszeniu, ich wartość początkową powiększa się o sumę wydatków przeznaczonych na ten cel. Środek trwały uważa się za ulepszony, gdy suma wydatków poniesionych na jego przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł, a ponadto wydatki te powodują wzrost jego wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go do używania. Wobec braku ustawowych definicji powyższych pojęć, Ministerstwo Finansów w piśmie z 13 marca 1995 r., nr PO 3/722-160/94, podjęło próbę ich wyjaśnienia. W piśmie tym czytamy, że:
Do wydatków na ulepszenie środków trwałych zalicza się wydatki na ich: - przebudowę, czyli zmianę (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny, - rozbudowę, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności zaś budynków i budowli, linii technologicznych itp., - rekonstrukcję, tj. odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych, - adaptację, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż było jego pierwotne przeznaczenie albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych, - modernizację, tj. unowocześnienie środków trwałych.
 

Mając to na względzie, opisaną przez Pana inwestycję polegającą na ogrodzeniu całego terenu, wybrukowaniu wejścia do budynku i przylegającego do niego niewielkiego parkingu należy uznać za ulepszenie polegające na adaptacji, czyli wzbogaceniu nieruchomości o nowe cechy użytkowe. Efektem nakładów jest niewątpliwy wzrost wartości użytkowej środka trwałego.

Jeżeli zatem nakłady poniesione na wymienione elementy infrastruktury przekroczyły 3500 zł, mogą być zaliczone do kosztów podatkowych jedynie poprzez odpisy amortyzacyjne od powiększonej wartości początkowej budynku. Jeśli zaś są niższe lub równe 3500 zł, podatnikowi przysługuje prawo bezpośredniego obciążenia nimi kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

Szata roślinna wokół firmy

Założenie trawników czy też posadzenie innych roślin, w tym wieloletnich i trwale związanych z gruntem, nie stanowi ulepszenia nieruchomości, mimo że poprawia jej wizualną atrakcyjność.

Niestety przy kwalifikowaniu tego typu nakładów panowała do tej pory dość wątpliwa praktyka organów podatkowych, które w większości uznawały tego typu wydatki za mające charakter reprezentacji.

Przykładem niekorzystnego dla podatnika stanowiska w tej kwestii jest pismo Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 8 marca 2006 r., nr 1472/ROP 1/423-43/83/06/MG. W piśmie tym stwierdzono, że:
(...) wydatki ponoszone przez Spółkę związane z uporządkowaniem terenu wokół nieruchomości będącej jej własnością, polegające na założeniu trawnika, posadzeniu krzewów i drzew, należy zaliczyć do wydatków ponoszonych na reprezentację Spółki. Jak bowiem wskazano powyżej, reprezentacja to chęć stworzenia jak najlepszego wizerunku firmy, wystawienie na pokaz, prezentowanie, a zadbanie o estetyczny, schludny wygląd terenów zielonych wokół nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza, wiąże się z okazałością i wytwornością firmy mającą na celu wywołanie dobrego wrażenia na kontrahentach, podniesienia prestiżu firmy i pozyskiwaniu nowych klientów (...).

Trudno jednak się zgodzić z powyższym stanowiskiem.

Pojęcie „reprezentacja” istotnie oznacza okazałość, wytworność w czyimś sposobie życia, związaną ze stanowiskiem lub pozycją społeczną (patrz - pismo Ministerstwa Finansów z 17 lipca 1995 r., nr PO 4/AK-722-702/95). W innym znaczeniu może ono także się odnosić do występowania, działania w czyimś imieniu lub interesie (patrz - wyrok NSA z 6 maja 1998 r., sygn. akt SA/Sz 1412/97).

Trawnika, równo przyciętego żywopłotu, iglaków, a nawet roślin kwitnących nie sposób uznać za wyraz okazałości i wystawności, lecz za standardowe, ze względu na warunki kulturowe i klimatyczne, zagospodarowanie terenu.

Z powyższych względów należy postulować, aby organy podatkowe traktowały tego typu wydatki analogicznie do np. nakładów na utrzymanie czystości wokół posesji, które są przecież bezspornymi kosztami podatkowymi jako bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością. Niektóre organy podatkowe stoją również na stanowisku, zgodnie z którym wydatki na zagospodarowanie terenu zielonego mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów. Przykładem może być pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grajewie z 10 października 2006 r., nr PD-415/4180/GK-1/XVIII-1/06, w którym czytamy, że:
(...) wydatki związane z posadzeniem roślin i założeniem zieleni wokół budynku biurowego nie powiększają wartości początkowej tej nieruchomości, lecz należy je zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów z chwilą ich poniesienia.
 

Omawiana kwestia nabrała szczególnej wagi w związku z obowiązującym od początku tego roku nowym brzmieniem art. 23 ust. 1 pkt 23 updof (i odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 28 updop). Zgodnie z nim za koszty uzyskania przychodów nie uważa się obecnie żadnych kosztów reprezentacji. W związku z tym ewentualne sklasyfikowanie przez organy podatkowe poniesionych przez Pana wydatków na zagospodarowanie zielenią terenu wokół budynku jako wydatków o charakterze reprezentacyjnym uniemożliwiłoby ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów.

Dlatego, aby uniknąć konfliktu, warto zwrócić się o wydanie interpretacji w tej sprawie.
 
 

Podstawa prawna:
- art. 22g ust. 17, art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1824
- art. 16 ust. 1 pkt 28, art. 16g ust. 13 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847
 

Małgorzata Rymarz
ekspert w zakresie podatków dochodowych

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.