| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak rozliczyć odsetki od zobowiązań w rachunkowości

Jak rozliczyć odsetki od zobowiązań w rachunkowości

Na dzień bilansowy wyceniliśmy zobowiązania doliczając odsetki. W związku z porozumieniem z dostawcą zobowiązanie to zostało uregulowane w kwocie nieuwzględniającej odsetek. Jak w księgach rachunkowych rozliczyć wartość odsetek?


Zgodnie z zasadą memoriału określoną w art. 6 ustawy o rachunkowości jednostka powinna ująć w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Takimi kosztami będą naliczone odsetki od zobowiązań handlowych, zwłaszcza, jeśli zawarta umowa z kontrahentem przewidywała naliczanie odsetek za zwłokę w zapłacie wierzytelności. Naliczenie odsetek na dzień bilansowy, a dotyczących danego roku obrotowego, następuje w drodze bilansowej wyceny zobowiązań, która jest wymagana przepisami art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości. Przepis ten nakłada na jednostkę obowiązek wyceny zobowiązań, nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, czyli wraz z należnymi odsetkami na ten dzień (bez względu na to, czy termin ich zapłaty upłynął czy też nie). Jednostka postąpiła więc słusznie wyceniając swoje zobowiązania wraz z odsetkami na dzień bilansowy. Księgowanie odsetek od zobowiązań handlowych powinno przebiegać według ogólnie obowiązujących zasad określonych w ustawie o rachunkowości, tj. odsetki za zwłokę w płatności naliczone na dzień bilansowy: strona Wn konta „Koszty finansowe” (w analityce: Odsetki od zobowiązań handlowych), strona Ma konto „Zobowiązania handlowe” (w analityce: Imienne konto dostawcy). Zgodnie z podaną informacją jednostka zawarła ugodę z kontrahentem, na mocy której wierzyciel zrezygnował z przynależnych odsetek i zobowiązanie zostało uregulowane w kwocie pomniejszonej o zarachowane odsetki. W związku z tym jednostka powinna dokonać następujących księgowań: umorzenie (anulowanie) naliczonych odsetek za zwłokę w płatności w wyniku ugody z kontrahentem: strona Wn konta „Zobowiązania handlowe” (w analityce: Imienne konto dostawcy), strona Ma konto „Przychody finansowe” (w analityce: Umorzone odsetki od zobowiązań handlowych).


W przypadku, gdyby naliczenie oraz ugoda w kwestii odsetek miały miejsce w tym samym roku obrotowym, właściwy byłby raczej zapis czerwony, doprowadzający obroty z tytułu odsetek do poprawnej wysokości. Należy również zaznaczyć, iż zarachowane, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Analogicznie, umorzone odsetki ujęte w przychodach finansowych powinny zostać wyłączone z przychodu do opodatkowania.


PODSTAWA PRAWNA

l Art. 6 oraz art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

l Art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Dariusz Leśniewski

biegły rewident Deloitte

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK