REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Opodatkowanie transportu towarów do państw trzecich

REKLAMA

Określając czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT), ustawodawca wskazał odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (Polski). Z powyższego wynika terytorialny charakter VAT, albowiem opodatkowaniu podlegają jedynie te czynności, które mają miejsce świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W jaki sposób przepisy określają miejsce świadczenia usług transportowych? Gdzie jest opodatkowana usługa transportowa w części wykonywanej na terytorium innych niż Polska państw członkowskich WE? Jakie dane powinny być zawarte na fakturach dokumentujących usługi transportowe?

Miejsce świadczenia usługi transportowej

Zgodnie z ogólną zasadą, zawartą w art. 27 ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługodawca posiada siedzibę (miejsce zamieszkania) względnie miejsce stałego prowadzenia działalności. Jednocześnie w przepisach ustawy o VAT wprowadzono pewne wyjątki, w których obowiązują ustawowe ustalenia miejsca świadczenia usługi (zamiast miejsca rzeczywistej ich realizacji). Taki szczególny przypadek określa norma zawarta w art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, dotycząca usług transportowych. Na podstawie tego przepisu miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art. 28 ustawy o VAT. Tym samym należy przyjąć, że w przypadku usług transportowych obowiązuje ogólna zasada nakazująca traktować za miejsce ich świadczenia miejsce, w którym faktycznie odbywa się transport. Rozwiązanie to odpowiada normie zawartej w art. 9.2(b) VI Dyrektywy Rady z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej.
W art. 28 ustawy o VAT przewidziano odstępstwa od tej zasady. Generalnie dotyczą one tzw. wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów, pozostających poza przedmiotem niniejszego artykułu. Z usługą taką mamy bowiem do czynienia wówczas, gdy rozpoczęcie i zakończenie transportu towarów ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich.

Opodatkowanie usługi na poszczególnych odcinkach transportu

Zgodnie z powyższymi uwagami, usługa transportowa świadczona jest w tych miejscach, gdzie faktycznie odbywa się transport. Tym samym realizację przedmiotowej usługi możemy podzielić na trzy etapy (lub dwa, z pominięciem odcinka wskazanego w pkt b):
a) krajowy;
b) na teryrotrium innych państw członkowskich WE;
c) na terytorium państw trzecich, tj. poza WE.
Ad a)
Jedynie w odniesieniu do tej części transportu, która wykonywana jest w kraju (Polsce), możemy uznać, że na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 podlega ona w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, albowiem miejsce wykonania usługi transportowej na kolejnych odcinkach znajduje się już poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku usługi wykonywanej na terytorium RP obowiązuje preferencyjna stawka VAT w wysokości 0 proc., co wynika z art. 83 ust. 1 pkt 23 w zw. z ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT. Na podstawie ww. przepisów preferencyjną stawkę stosujemy do usług transportu międzynarodowego, a przez to pojęcie rozumie się także przewóz towarów z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju (tj. Polski) do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty.
Istotne jest, że korzystanie z preferencyjnej stawki wymaga udokumentowania świadczenia usług transportu międzynarodowego dokumentami, o których mowa w art. 83 ust. 5 ustawy o VAT.
Ad b)
Zgodnie z wcześniejszymi uwagami usługa w części wykonywanej na terytorium państw członkowskich WE nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT a contrario). Jednocześnie zasadne jest, by na fakturach były wyodrębnione etapy dotyczące odcinków transportu realizowanych w poszczególnych państwach. Zgodnie bowiem z obowiązującymi w WE regulacjami, opartymi na wspomnianej wcześniej VI Dyrektywie z 1977 r., należy przyjąć, że usługodawca wykonuje usługę transportową w tych państwach członkowskich, na terytorium których realizowany jest transport towarów (w tym tranzyt). Konsekwencją tego jest opodatkowanie usługodawcy w tych państwach podatkiem od wartości dodanej, na zasadach określonych w ich wewnętrznych ustawodawstwach podatkowych. Udogodnienia związane z określaniem miejsca świadczenia usługi jedynie w jednym państwie dotyczą wyłącznie wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów. Stąd też konieczne jest, by przedsiębiorcy świadczący przedmiotowe usługi ustalili zakres ich obowiązków podatkowych w poszczególnych państwach, na terytoriach których świadczą usługi transportowe.
Ad c)
Podobnie jak w przypadku usług wykonywanych na terytorium państw członkowskich WE także i w odniesieniu do usług wykonywanych na terytoriach państw trzecich, nie będą one w Polsce opodatkowane VAT. Konieczne jest również ustalenie wystąpienia ewentualnych obowiązków podatkowych związanych z wystąpieniem w tych państwach podatku analogicznego do VAT.

Treść faktur

Dodatkowym zagadnieniem, które wymaga wyjaśnienia, jest treść wystawianych przez usługodawców faktur VAT. Na mocy art. 106 § 2 ustawy o VAT, do wystawiania faktur zobowiązani są także (zarejestrowani jako czynni lub zwolnieni) podatnicy VAT, jeżeli miejscem opodatkowania czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub – w przypadku państwa trzeciego – podatku o podobnym charakterze.
W przypadku ww. faktur znajdują zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur..., a przede wszystkim jego § 9 (w tym ust. 1 pkt 9 nakazującego wyszczególnienie także sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu VAT) w zw. z § 27 ust. 1–3.
Z powyższych regulacji wynika, że dopóki dany usługodawca (przewoźnik) nie jest zarejestrowany w innych państwach jako podatnik podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, dopóty jest uprawniony do wystawiania faktur, o których mowa w art. 106 § 2 ustawy o VAT. Jednakże po zarejestrowaniu się w innych państwach właściwymi dokumentami będą faktury wystawione zgodnie z zasadami obowiązującymi w tych państwach.
Mając na uwadze wyżej przedstawione okoliczności, wskazane jest, by usługa wykonywana w kraju była dokumentowana fakturą VAT wg stawki VAT 0 proc., a pozostałe odcinki – dodatkową fakturą uproszczoną (art. 106 ust. 2 ustawy o VAT w zw. z § 27 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia), względnie fakturami zagranicznymi. Takie rozwiązanie jest w piśmiennictwie podatkowym rekomendowane m.in. przez A. Bartosiewicza i R. Kubackiego (VAT 2006, Warszawa 2006, s. 684; wydaje się jednak, że sugestia ww. autorów dotycząca wystawiania odrębnych faktur na każdy odcinek trasy dotyczący poszczególnych państw jest zbyt daleko idąca).
Udokumentowanie przedmiotowej usługi transportowej na jednej fakturze, przy rozbiciu odcinków trasy na odrębne pozycje, nie powinno się wiązać z negatywnymi konsekwencjami. Akceptacja dla takiego rozwiązania wynika m.in. z uzasadnienia postanowienia Izby Skarbowej w Gdańsku z 3 grudnia 2004 r. w sprawie PI/005-2200/04/CIP.
* * *
Powyższe uwagi dowodzą, że w związku z implementacją rozwiązań prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej, przewoźnicy dokonujący międzynarodowego transportu towarów powinni uwzględniać regulacje podatkowe krajów, na terytorium których wykonywana jest usługa, nawet wówczas, gdy jest ona związana jedynie z tranzytem.

Podstawa prawna:
• ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.),
• rozporządzenie Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798 z późn.zm.).

Artur Lewicki
radca prawny Kancelaria Prawnicza Lege artis Mikulska Kuropatwiński Lewicki Sp.k.
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pewny i stały zysk z oszczędności: np. 6,2% rocznie przez 3 lata. Obligacje skarbowe 2024 - oferta i oprocentowanie w sierpniu

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 21czerwca 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych (detalicznych) Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w sierpniu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w lipcu br. Od 26 lipca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany z korzystnym dyskontem

Firmy mają problem: brakuje pracowników z kwalifikacjami. Jak sobie z tym radzić?

Najnowsze dane wskazują jasno: małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce borykają się niedoborem rąk do pracy. Według Eurobarometru, aż 82 proc. firm ma problem ze znalezieniem pracowników, zwłaszcza tych wykwalifikowanych. ,,Zamiast tracić czas na nieskuteczne rekrutacje, firmy powinny zlecać zadania na zewnątrz np. w centrach BPO’’ – mówi Maciej Paraszczak, prezes Meritoros SA.  

Farmy wiatrowe a podatek od nieruchomości. Nadchodzą zmiany

Co jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości farm wiatrowych? Budowle lub ich części jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości generują dla farm wiatrowych największe obciążenie podatkowe i między innymi dlatego są przedmiotem licznych sporów z fiskusem. Skutkiem tych sporów jest zmiana definicji budowli dla celów podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2025 r.

Od 2025 r. akcyza na e-liquidy ma wzrosnąć o 75%. Rozwinie się szara strefa i garażowa produkcja poza kontrolą?

Na rynku e-liquidów mamy największą szarą strefę, z którą fiskus niezbyt dobrze sobie radzi. Gwałtowna podwyżka akcyzy nie pomoże w rozwiązaniu tego problemu, tylko go spotęguje – komentuje plany Ministerstwa Finansów Piotr Leonarski, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. Krajowi producenci płynów do e-papierosów zaapelowali już do ministra finansów o rewizję planowanych podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe. W przypadku e-liquidów ma być ona największa i w 2025 roku wyniesie 75 proc. Branża podkreśla, że to przyczyni się do jeszcze większego rozrostu szarej strefy, a ponadto będzie zachętą dla konsumentów, żeby zamiast korzystać z alternatyw, wrócili do palenia tradycyjnych papierosów.

REKLAMA

Podatek od żywności szkodliwej dla zdrowia. Już 44 kraje wprowadziły taki podatek

Dotychczas 44 kraje wprowadziły podatek od żywności szkodliwej dla zdrowia, czyli wysokoprzetworzonej, z dużą zawartością soli, cukru i tłuszczów nasyconych, w tym tłuszczów typu trans. Polska jest jednym z krajów, które zdecydowały się na wprowadzenie podatku cukrowego, którym objęte zostały słodzone napoje. Zdaniem ekspertów to dobry początek, ale jednocześnie za mało.

Składka zdrowotna 2025: Projekt kompromisowy, zamiast projektu MF

Jeżeli w najbliższym czasie nie będzie ostatecznego projektu Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia dotyczącego składki zdrowotnej, to PSL ma przygotowany kompromisowy projekt. W Sejmie mógłby liczyć na głosy ponad 400 posłów. Takiego zdania jest wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wynajem mieszkania a VAT. Czy czynsz ze spółdzielni wlicza się do podstawy opodatkowania?

Wiele osób wynajmuje swoje mieszkania, także spółdzielcze. Powstaje w tym przypadku pytanie, czy czynsze ze spółdzielni należy wliczać do podstawy opodatkowania VAT z tytułu najmu nieruchomości. 

Mały ZUS Plus przegrywa w sądzie. To jest bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców

Mały ZUS Plus - jak długo powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z niższych składek? Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy wyrok w tej sprawie, który jest korzystny dla przedsiębiorców.

REKLAMA

Czy przygotowania do KSeF poszły na marne? Co dalej z wdrożeniami w firmach?

Firmy, które przygotowały się na pierwotny termin wejścia w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur, poniosły już związane z tym koszty. Pojawiają się więc pytania, czy powinny zaplanować w budżetach nowe wydatki, aby dostosować procesy i systemy do kolejnych zmian w KSeF. Czy dotychczasowe wdrożenia poszły na marne?

Nowości w KSeF: faktury papierowe, konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

REKLAMA