REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ewidencjonować zakup i ubezpieczenie samochodu osobowego o wartości powyżej 20 000 euro

Izabela Grochola
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

28 sierpnia nasza spółka zakupiła samochód osobowy o wartości 103 687,70 netto + 22 811,30 VAT. W momencie odbioru samochodu dokonano zapłaty 50% wartości faktury. W jaki sposób należy ująć ten zakup w księgach rachunkowych? Czy do przeliczenia kwoty 20 000 euro możemy przyjąć kurs z 28 sierpnia? Czy nieodliczony VAT mamy prawo uznać za koszt uzyskania przychodu? Na jakich zasadach rozliczać zakup paliwa do tego samochodu? W jaki sposób należy zaksięgować ubezpieczenie samochodu w wysokości 7932,00 zł?

RADA

Autopromocja

Zakupiony samochód jednostka wprowadza do ewidencji środków trwałych w miesiącu jego przyjęcia do używania, bez względu na fakt, że zapłata za fakturę nastąpiła tylko częściowo. Do przeliczenia wartości 20 000 euro należy stosować kurs średni NBP z dnia przyjęcia samochodu do używania. Nieodliczona część VAT zwiększy wartość początkową samochodu i będzie odnoszona w koszty stopniowo poprzez odpisy amortyzacyjne. Z tytułu zakupu paliwa nie przysługuje prawo do odliczenia VAT. Nieodliczona kwota podatku stanowi dla spółki koszt uzyskania przychodu. Szczegóły w wraz z dekretacją - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Zakupiony samochód spółka powinna wprowadzić do ewidencji środków trwałych najpóźniej w momencie przekazania go do używania. Musi on być wówczas kompletny i zdatny do użytku. Nie ma natomiast znaczenia, że faktura została opłacona jedynie częściowo.

Jaki kurs wybrać do przeliczenia kwoty 20 000 euro

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pytanie w kwestii zastosowania odpowiedniego kursu euro odnosi się do prawidłowego ustalenia kwoty odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu. Należy zatem przypomnieć, że nie są kosztami uzyskania przychodu (art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro przeliczonej na złote wg kursu średniego NBP z dnia przekazania samochodu do używania. Nie będzie to więc kurs z dnia faktury, jak sugerował w swoim pytaniu Czytelnik, trudno bowiem zakładać, by już w momencie zakupu samochód był kompletny i zdatny do użytku (jednym z warunków jest chociażby jego rejestracja).

WAŻNE!

Zakupując samochód osobowy, do przeliczenia wartości 20 000 euro należy stosować kurs średni NBP z dnia przyjęcia samochodu do używania.

Jak amortyzować

Dla nowych samochodów osobowych ustawodawca przewidział jedynie liniową metodę amortyzacji z zastosowaniem stawki 20% (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest jej podwyższenie z użyciem współczynnika nie wyższego niż 1,4).

Gdyby jednak samochód spełniał kryteria uznania go za używany (przed nabyciem był wykorzystywany przez okres co najmniej 6 miesięcy) lub ulepszony (suma nakładów na ulepszenie poniesionych przed wprowadzeniem samochodu do ewidencji stanowiła co najmniej 20% jego wartości początkowej), to podatnik ma prawo zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej, która dla środków transportu wynosi 40%.

Należy pamiętać o tym, że dokonując późniejszej odsprzedaży samochodu, kosztem uzyskania przychodu będzie jego wartość początkowa pomniejszona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych, również tych niezaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodu.

 

Przy zakupie samochodu osobowego przysługuje prawo do odliczenia 60% kwoty VAT, jednak nie więcej niż 6000 zł (art. 86 ust. 3 ustawy o VAT). Nieodliczona kwota podatku zwiększa wartość początkową zakupionego samochodu, będzie więc odnoszona w koszty stopniowo, poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne.

Jak rozliczać zakup paliwa

Autopromocja

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o VAT nie zezwalają natomiast na choćby częściowe odliczenie VAT od zakupu paliwa przeznaczonego do samochodów osobowych (art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT). Jednocześnie nieodliczona kwota podatku stanowić może dla spółki koszt uzyskania przychodu.

Prawo do odliczania podatku, na ogólnych zasadach przewidzianych w ustawie o VAT, przysługuje z kolei w związku z zakupem materiałów eksploatacyjnych do samochodu.

Jak rozliczyć ubezpieczenie

Opłacona składka ubezpieczeniowa nie zwiększa wartości początkowej samochodu. Nie oznacza to jednak, że można ją bezpośrednio po zapłacie oraz bez ograniczeń odnieść w koszty podatkowe. Należy pamiętać o ograniczeniu określonym w art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wykluczającym z kosztów uzyskania przychodu składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu średniego NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Ponadto należy zauważyć, że koszty ubezpieczenia to typowe koszty pośrednie działalności. Chociaż - co do zasady - są one potrącalne w dacie ich poniesienia, jeżeli jednak dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, to stanowią koszt uzyskania przychodu proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (art. 15 ust. 4d).

PRZYKŁAD

28 sierpnia spółka zakupiła samochód osobowy o wartości 103 687,70 zł netto + 22 811,30 zł VAT. W momencie odbioru samochodu dokonano zapłaty 50% wartości faktury. Przed oddaniem go do używania poniosła dodatkowe koszty związane z rejestracją samochodu - 500,00 zł. Samochód oddano do używania 10 września; kurs średni NBP wynosił w tym dniu 4,08 PLN/EUR. Po oddaniu samochodu do używania zakupiono komplet opon zimowych do samochodu o wartości 3000,00 zł + 22% VAT.

Dodatkowo spółka poniosła koszt ubezpieczenia samochodu za okres sierpień 2007 r. - lipiec 2008 r. w wysokości 7932,00 zł. Wartość samochodu określona dla celów ubezpieczenia wyniosła 120 000,00 zł. Kurs średni NBP w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia wynosił 3,90 PLN/EUR.

1. Faktura za zakup samochodu (103 687,70 + 22 811,30 = 126 499,00):

Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu” 126 499,00 zł

Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki (w analityce: konto imienne kontrahenta)” 126 499,00 zł

2. Rozliczenie otrzymanej faktury:

a) część VAT podlegająca odliczeniu

Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 6 000,00 zł

b) wartość netto faktury wraz z częścią VAT niepodlegającą odliczeniu

Wn konto 081 „Środki trwałe w budowie” 120 499,00 zł

c) wartość brutto faktury

Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu” 126 499,00 zł

 

3. Częściowa zapłata za otrzymaną fakturę:

Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: konto imienne kontrahenta) 63 249,50 zł

Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 63 249,50 zł

4. Opłacone gotówką koszty związane z rejestracją samochodu:

Wn konto 081 „Środki trwałe w budowie” 500,00 zł

Ma konto 100 „Kasa” 500,00 zł

5. Przyjęcie samochodu do używania:

Wn konto 010 „Środki trwałe” 120 999,00 zł

Ma konto 081 „Środki trwałe w budowie” 120 999,00 zł

6. Faktura za zakupiony komplet opon zimowych:

Wn konto 300 „Rozliczenie zakupu” 3 660,00 zł

Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami” (w analityce: konto imienne kontrahenta) 3 660,00 zł

7. Rozliczenie dokonanego zakupu:

Wn konto 401 „Zużycie materiałów i energii” 3 000,00 zł

Wn konto 223 „Rozliczenie podatku VAT naliczonego” 660,00 zł

Ma konto 300 „Rozliczenie zakupu” 3 660,00 zł

8. Zapłata rocznej składki ubezpieczenia samochodu:

Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: rozrachunki z ubezpieczycielem) 7 932,00 zł

Ma konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 7 932,00 zł

9. Zarachowanie zapłaconej składki w koszty:

Wn konto 409 „Pozostałe koszty” 7 932,00 zł

Wn konto 240 „ Pozostałe rozrachunki” (w analityce: rozrachunki z ubezpieczycielem) 7 932,00 zł

Obliczenie części ubezpieczenia stanowiącej koszt uzyskania przychodu:

20 000,00 EUR × 3,90 PLN/EUR = 78 000,00 zł

Wartość samochodu przyjęta dla celów ubezpieczenia - 120 000,00 zł

(7932,00 zł × 78 000,00 zł)/120 000,00 = 5155,80 zł

Procentowy udział składki zaliczanej do kosztów uzyskania przychodu: 5155,80 zł/7932,00 zł × 100% = 65%

10. Przeniesienie kosztów do rozliczenia w czasie:

Wn konto 641 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 7 932,00 zł

Ma konto 490 „Rozliczenie kosztów” 7 932,00 zł

11. Odpis miesięcznej raty ubezpieczenia (7932,00 zł/12 miesięcy):

Wn konto 490 „Rozliczenie kosztów” 661,00 zł

Ma konto 641 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 661,00 zł

W tym: część stanowiąca koszt uzyskania przychodu: 661,00 zł × 0,65 = 429,65 zł

12. Miesięczna rata amortyzacji (120 999,00 zł × 20%)/12 = 2016,65 zł

Wn konto 408 „Amortyzacja” 2 016,65 zł

Ma konto 070 „Umorzenie środków trwałych” 2 016,65 zł

Obliczenie części odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu:

Wartość samochodu wyznaczająca limit części zaliczanej do k.u.p.:

20 000,00 euro × 4,08 PLN/EUR = 81 600,00 zł

Procentowy udział odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do k.u.p.:

81 600,00 zł/120 999,00 × 100% = 68%

Część miesięcznego odpisu stanowiąca koszt uzyskania przychodu: 2016,65 × 0,68 = 1 371,32 zł

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• art. 15 ust. 4d, art. 16 ust. 1 pkt 4, art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 165, poz. 1169

• art. 86 ust. 3, art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1029

Izabela Grochola

główna księgowa w spółce z o.o.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  Ekoschematy obszarowe - są już stawki płatności za 2023 rok [tabela]

  Ustalone zostały stawki płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2023 rok - informuje resort rolnictwa.

  Zwrot podatku - kiedy? Czy da się przyspieszyć?

  Gdy z zeznania podatkowego PIT wynika nadpłata podatku, to urząd skarbowy dokona jej zwrotu. W jakim terminie można spodziewać się zwrotu podatku? Czy można przyspieszyć zwrot korzystając z usługi Twój e-PIT?

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze a zmiana powierzchni użytków rolnych

  Jak wygląda kwestia zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w przypadku zmiany powierzchni posiadanych przez producenta rolnego użytków rolnych? W jakich terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku?

  Wynagrodzenie kierowcy zawodowego w 2024 roku. Co się zmienia? O czym muszą wiedzieć firmy transportowe i sami kierowcy?

  Rok 2024 rozpoczął się kolejnymi, ważnymi zmianami dla polskich przewoźników, które przekładają się na wyższe koszty pracownicze, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Od lipca czeka nas druga podwyżka płacy minimalnej, która może oznaczać wzrost kosztów zatrudnienia kierowców blisko o 900 zł. Istnieją jednak pewne sposoby optymalizacji wynagrodzeń kierowców, dzięki którym mogą zyskać nie tylko przedsiębiorcy transportowi, ale również sami truckerzy, wykonujący przewozy za granicę. Jakie są najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach kierowców i co mogą zrobić firmy, by jak najwięcej zaoszczędzić?

  REKLAMA