REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zaewidencjonować zasiłek macierzyński

Joanna Dyczkowska
inforCMS

REKLAMA

Nasz zakład zatrudnia powyżej 20 pracowników. Czy jesteśmy zobowiązani do wypłaty zasiłku macierzyńskiego? Jak zaksięgować zasiłek wypłacony pracownicy?

RADA

Jeśli liczba osób zgłoszonych przez pracodawcę do ubezpieczenia chorobowego przekracza 20, to spółka jest zobowiązana do wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Do ewidencji zasiłku służą konta rozrachunkowe „Rozrachunki z ZUS” oraz „Rozrachunki z pracownikami”.

UZASADNIENIE

Obowiązek ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego, ustalania wysokości należnego świadczenia oraz jego wypłaty dla wybranych płatników składek na ubezpieczenia chorobowe wynika z zapisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Do naliczania i wypłaty zasiłków macierzyńskich zobowiązani są ci płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego zgłosili do ubezpieczenia ponad 20 osób. Dla płatników, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia, obowiązek określa się na podstawie liczby ubezpieczonych w pierwszym miesiącu, w którym dokonali zgłoszenia. Dlatego nie jest istotne, ile osób wykonuje pracę na rzecz zakładu, ale ile zgłoszono do ubezpieczenia chorobowego.

Osoby przebywające na urlopach macierzyńskich podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Podstawę wymiaru składek stanowi kwota zasiłku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

UWAGA!

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są finansowane z budżetu państwa. Pracodawca wykazuje je w odpowiedniej deklaracji, ale ich nie opłaca.

Autopromocja

Instrukcje księgowego. 101 praktycznych procedur

Kup książkę:

Instrukcje księgowego. 101 praktycznych procedur

Zasiłek macierzyński również jest finansowany ze środków budżetu państwa. Dlatego pracodawca, który zobowiązany jest do jego wypłaty, pomniejsza zobowiązanie wobec ZUS o wartość wypłaconego zasiłku.

Przykład

Autopromocja

Infor IFK - bieżące aktualności o zmianach przepisów:

Nowe obowiązki biur rachunkowych związane z KSeF
Jakie zmiany czekają w prawie pracy i podatkach na 2024 rok?

Subskrybuj serwis IFK

Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim. Do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego oraz jego wypłaty zobowiązany jest zakład pracy.

Założenia

1. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego - 1500 zł.

2. Naliczona kwota zasiłku - 1500 zł.

3. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1500 zł.

4. Kwota składki na ubezpieczenia społeczne - 487,80 zł (nie podlega księgowaniu).

Autopromocja

5. Podatek dochodowy - 237 zł.

6. Kwota do wypłaty - 1263 zł.

7. Kwota do rozliczenia w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne (pomniejszająca zobowiązanie spółki wobec ZUS) - 1500 zł.

Ewidencja księgowa

1. Naliczenie zasiłku:

Wn „Rozrachunki z ZUS” 1 500

Ma „Rozrachunki z pracownikami” 1 500

- w analityce „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”

2. Naliczenie podatku dochodowego:

Wn „Rozrachunki z pracownikami” 237

- w analityce „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”

Ma „Rozrachunki z US” 237

3. Wypłata zasiłku:

Wn „Rozrachunki z pracownikami” 1 263

- w analityce „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”

Ma „Rachunek bankowy” 1 263

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasiłki macierzyńskie są przychodami z innych źródeł i podlegają opodatkowaniu. Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy nie ustala się w tym przypadku kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli osobę uposażoną łączy z zakładem pracy stosunek pracy, to płatnikiem podatku dochodowego na podstawie art. 31 updof jest zakład pracy. Jeśli osobę uposażoną łączył z płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne stosunek cywilnoprawny, płatnikiem podatku jest osoba uposażona. W takim przypadku zakład pracy zobowiązany jest do sporządzenia informacji określonej w art. 42a updof.

Potwierdzenie tego stanowiska można znaleźć w interpretacji Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z 5 czerwca 2007 r., sygn. 1472/DPC/415-48/07/PK:

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się m.in. zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nakładają obowiązków płatnika na podmioty wypłacające takie zasiłki, z jednym wyjątkiem. Wyjątek ten jest zawarty w art. 31 ww. ustawy, zgodnie z którym osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy. W przedmiotowym stanie faktycznym spółka nie jest zakładem pracy dla osób otrzymujących zasiłki, lecz łączą ją z nimi umowy zlecenia. Dochody z tytułu umów zleceń stanowią, zgodnie z art. 13 pkt 8 ww. ustawy, dochody z działalności wykonywanej osobiście. Z tytułu wypłacania tych dochodów na wypłacających ciążą obowiązki płatnika wskazane w art. 41 ust. 1 tej ustawy. Jednakże przepis ten obejmuje jedynie dochody z działalności wykonywanej osobiście, lecz nie obejmuje dochodów w postaci zasiłków z ubezpieczenia społecznego, które stanowią dochody z tzw. innych źródeł. Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Informacja, o której mowa w tym przepisie, została ustalona na formularzu PIT-8C.

Reasumując, na spółce nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłacania zleceniobiorcom zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego i ma ona obowiązek wykazać te dochody na informacji wg wzoru PIT-8C. W związku z tym nieprawidłowe jest stanowisko spółki, iż może ona pobierać podatek od tych dochodów i że może ona wykazywać je w informacjach PIT-11 czy PIT-11/8B.

Przykład 2

Osoba zatrudniona na umowę zlecenia przebywa na urlopie macierzyńskim. Do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego oraz jego wypłaty zobowiązany jest zakład pracy.

1. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego - 1500 zł.

2. Naliczona kwota zasiłku - 1500 zł.

3. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1500 zł.

4. Kwota składki na ubezpieczenia społeczne - 487,80 zł (nie podlega księgowaniu).

5. Kwota do wypłaty - 1500 zł.

6. Kwota do rozliczenia w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne (pomniejszająca zobowiązanie spółki wobec ZUS) - 1500 zł.

Ewidencja księgowa

1. Naliczenie zasiłku:

Wn „Rozrachunki z ZUS” 1 500

Ma „Rozrachunki z pracownikami” 1 500

- w analityce „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”

2. Wypłata zasiłku:

Wn „Rozrachunki z pracownikami” 1 500

- w analityce „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”

Ma „Rachunek bankowy” 1 500

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• art. 29-31, art. 61 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 792

• art. 9 ust. 6, art. 11, art. 12, art. 16 ust. 8, art. 18 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74; ost.zm. Dz.U. z 2007 Nr 115, poz. 793

• art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 177, poz. 1208

• art. 20 ust. 1, art. 31 i 42a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1243

Joanna Dyczkowska

dyrektor biura rachunkowego

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Kiedy zwolnienie z PCC?

  Umowy spółki i ich zmiany powodujące podwyższenie kapitału zakładowego spółki, podlegają opodatkowaniu PCC. Jednak część czynności jest zwolniona z tego opodatkowania pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek.

  WIBOR konsekwentnie w dół a za nim spadają raty kredytów. Rynek już wie co zrobi RPP w październiku 2023 r.?

  Kredytobiorcy mający kredyty w złotówkach oparte o WIBOR 3M mogą dziś spodziewać się spadku raty o około 8-10%. A to dlatego, że WIBOR zdążył już spaść nie tylko po wrześniowym cięciu stóp, ale też w oczekiwaniu na kolejny ruch w dół w październiku 2023 roku. Aktualne notowania sugerują, że rynek jest pewien cięcia stóp procentowych w październiku  o 25 punktów bazowych, a nie wykluczony jest ruch w dół o 50 punktów. 

  Tabela kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2023 - z 3 października 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 3 października 2023 roku. NBP nr 191/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6147 zł.

  Od jakiej kwoty pełna księgowość w 2024 roku?

  Obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych w 2024 roku zależy od limitu przychodów za rok obecny. Konieczność prowadzenia ksiąg powstanie po przekroczeniu kwoty 9 218 200 zł. Zdecydował o tym kurs euro z 2 października br.

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2024 - limity, stawki, najem prywatny

  Jakie limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą obowiązywały w 2024 roku? Kto może płacić ryczałt w 2024 roku? Kto może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie w 2024 roku? Jakie stawki ryczałtu obowiązują w 2024 roku?

  PKPiR 2024 (podatkowa księga przychodów i rozchodów) - limit przychodów. Które przychody trzeba uwzględnić licząc limit?

  PKPiR 2024 - limit przychodów. Podatkową księgę przychodów i rozchodów (stosuje się skróty: pkpir lub kpir) może prowadzić w 2024 roku ten rozliczający się wg skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym podatnik PIT (tj. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i przedsiębiorstwa w spadku – wykonujące działalność gospodarczą), który w 2023 r. uzyskał mniej niż 9.218.200,- zł (2.000.000,- euro x 4,6091 zł) przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych. Średni kurs euro w NBP wyniósł 2 października 2023 r. (pierwszy dzień roboczy tego miesiąca) - 4,6091 zł.

  MF: 1,5 mld zł z tytułu 1,5 proc. podatku na OPP

  Polacy przekazali w tym roku organizacjom pożytku publicznego (OPP) 1,5 mld zł z tytułu 1,5 proc. podatku dochodowego za ubiegły rok; OPP otrzymały 416 mln zł więcej niż rok temu - poinformowało Ministerstwo Finansów. Dodano, że 1,5 proc. podatku przekazało 12,7 mln podatników, o 3,2 mln mniej niż w roku ubiegłym. Najmniejsza przekazana kwota dla OPP wyniosła 1,20 zł, a przeciętna 121 zł.

  MF: Objaśnienia podatkowe dla cen transferowych, w zakresie stosowania metody ceny koszt plus

  Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 6 dotyczących metody koszt plus.

  Limity podatkowe 2024. Rachunkowość, mały podatnik, ryczałt

  W 2024 roku nastąpią istotne zmiany w zakresie limitów podatkowych, które dotyczą małych podatników VAT, PIT i CIT. Średni kurs euro, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy roboczy dzień października 2023 roku, stanowi podstawę do obliczenia ważnych limitów podatkowych. Niższy kurs euro wpływa na niższe limity określające małego podatnika, a także na kwotę amortyzacji jednorazowej i limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2024 roku. Ponadto, kurs euro wpływa na wskaźniki przyjęte dla celów rachunkowości.

  Tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2023 z 2 października 2023 r. Kurs euro 4,6091 zł

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2 października 2023 roku. NBP nr 190/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6091 zł.

  REKLAMA