Kategorie

Korekta wartości towarów przy stosowaniu stałych cen ewidencyjnych

Bożena Zdunek
Z powodu likwidacji sklepu towary zalegające w magazynie (artykuły sportowe) w miarę możliwości będą sprzedawane po obniżonej cenie. Towary w ewidencji księgowej są wykazane w cenach ewidencyjnych na koncie 333 „Towary” po stronie Wn. Odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu marży wykazują saldo Ma. Jak dokonać korekty wartości towarów z powodu obniżki?

RADA

Sprzedaż towarów po obniżonej cenie oznacza konieczność aktualizacji wartości towarów. O sposobie ewidencji i rozliczeniu obniżki cen w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Ujęcie w księgach rachunkowych skutków obniżki cen towarów wynika z odpowiednich przepisów ustawy o rachunkowości:

- art. 7 ust. 1 pkt 1 obliguje do uwzględnienia w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej towarów,

- art. 28 ust. 1 pkt 6 zobowiązuje do wyceny towarów nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na ten dzień,

- art. 34 ust. 5 - w myśl którego odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych, a zatem również towarów, dokonane w związku z utratą ich wartości oraz wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto zamiast według cen nabycia, zakupu lub kosztów wytworzenia, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów wytworzenia sprzedanych produktów albo do kosztów sprzedaży.

Skutki obniżek cen towarów dokonanych w ciągu roku obrotowego wykazuje się w rachunku zysków i strat w odrębnym wierszu (H.II lub E.II) jako pozostałe koszty operacyjne z tytułu aktualizacji wartości aktywów niefinansowych.

W przypadku utraty wartości użytkowej lub handlowej towarów konieczne jest obniżenie ich ceny. Taka strategia cenowa może przyczynić się do szybszego (i czasem efektywniejszego) upłynnienia zapasów. Stan towarów ustala się w drodze spisu z natury.

Konieczność obniżki cen towarów może wystąpić, gdy:

- nastąpi utrata wartości użytkowej lub handlowej poniżej ich ustalonej ceny sprzedaży netto,

- nastąpi utrata wartości użytkowej lub handlowej poniżej ich wartości w cenach zakupu, nabycia lub kosztach wytworzenia.

Obniżka ceny sprzedaży netto do poziomu ceny zakupu towaru nie stanowi utraty wartości tych towarów. Powoduje ona jedynie zmianę ceny ewidencyjnej, tj. wymaga korekty odchylenia z tytułu marży. W takim przypadku obniżkę cen ujmuje się w księgach jako zmniejszenie odchylenia od cen ewidencyjnych zapisem:

Wn „Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów”

- w analityce „Odchylenie z tytułu marży”,

Ma „Towary”.

Utrata wartości ma miejsce wówczas, gdy obniżona wartość towarów jest niższa od ceny zakupu, nabycia czy kosztów wytworzenia. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego, którego wartość obciąży pozostałe koszty operacyjne. Taki odpis musi być poprzedzony spisem z natury potwierdzonym przez uprawnione osoby wraz z załączonym protokołem zawierającym obliczenie skutków obniżki cen. Protokół, zaakceptowany przez kierownika jednostki, aby mógł stanowić podstawę zapisów w księgach rachunkowych jednostki, musi spełniać wymogi określone w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości dla dowodów księgowych. Obliczeń dokonują członkowie komisji powołanej przez kierownika jednostki.

Jednostka, która przyjęła do wyceny towarów wartości różne od rzeczywistych cen zakupu, nabycia lub kosztów wytworzenia, np. cenę sprzedaży netto lub brutto (punkty sprzedaży detalicznej), jest obowiązana obniżkę cen tych towarów podzielić na dwie części:

- doprowadzającą cenę sprzedaży do ceny zakupu, która zmniejsza odchylenia kredytowe od cen ewidencyjnych towarów,

- wyrażającą utratę wartości użytkowej i handlowej towarów (obniżka poniżej cen zakupu), którą zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

Ewidencji obniżki cen powyżej marży dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne”,

Ma „Odpisy aktualizujące wartość towarów”.

Przykład 1

Jednostka ma do sprzedaży 20 par obuwia sportowego po 240 zł każda. Zgodnie z podjętą decyzją kierownictwa obniżoną cenę sprzedaży ustalono na poziomie 180 zł/szt. Cena zakupu jednej pary obuwia wynosiła 200 zł, zatem cenę sprzedaży obuwia obniżono poniżej ceny zakupu. Obuwie objęte obniżką cen sprzedano. Łączny utarg gotówkowy wyniósł 3600 zł.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja księgowa

1. Korekta odchyleń od cen ewidencyjnych obuwia objętego obniżką cen, doprowadzająca wartość obuwia do wartości w cenach zakupu:

Wn „Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów” 800

- w analityce „Odchylenie z tytułu marży”

Ma „Towary” 800

2. Skutki obniżki cen obuwia poniżej cen zakupu:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 400

Ma „Odpisy aktualizujące wartość towarów” 400

3. Sprzedaż obuwia za gotówkę

Wn „Kasa” 3 600

Ma „Przychody ze sprzedaży towarów” 3 600

4. Rozchód sprzedanego obuwia

Wn „Koszt własny” 4 000

Ma „Towary” 4 000

5. Odpis aktualizujący wartość obuwia sprzedanego objętego obniżką cen - 400 zł:

Wn „Odpisy aktualizujące wartość towarów” 400

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 400

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład 2

Spółka X prowadząca handel detaliczny dokonała obniżki cen towarów objętych ewidencją wartościową w cenach sprzedaży brutto. Wszystkie towary objęte obniżką cen zostały sprzedane za gotówkę w kwocie 150 000 zł. Obniżką cen objęto towary wykazane w poniższym zestawieniu:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja w księgach rachunkowych

1. Skutki posezonowej obniżki cen towarów:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 12 049

Ma „Odpisy aktualizujące wartość towarów” 12 049

2. Korekta odchyleń od cen ewidencyjnych towarów objętych obniżką cen, doprowadzająca wartość tych towarów do wartości w cenach zakupu:

a) z tytułu VAT zawartego w cenie ewidencyjnej

Wn „Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów” 9 185

- w analityce „Odchylenie z tytułu VAT”

Ma „Towary” 9 185

b) z tytułu marży zawartej w cenie ewidencyjnej

Wn „Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów” 29 700

- w analityce „Odchylenie z tytułu marży”

Ma „Towary” 29 700

3. Sprzedaż towarów:

- wartość sprzedaży brutto

Wn „Kasa” 150 000

- wartość w cenach sprzedaży netto po obniżce

Ma „Przychody ze sprzedaży” 122 951

- VAT należny

Ma „VAT należny” 27 049

4. Korekta kosztu własnego o odchylenie z tytułu VAT

Wn „Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów” 27 049

- w analityce „Odchylenie z tytułu VAT”

Ma „Koszt własny sprzedanych towarów” 27 049

5. Rozchód sprzedanych towarów według cen ewidencyjnych:

Wn „Koszt własny sprzedaży” 135 000

Ma „Towary” 135 000

6. Odwrócenie zbędnego odpisu aktualizującego:

Wn „Odpisy aktualizujące wartość towarów” 12 049

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 12 049

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Odpisy aktualizujące wpływają na pozostałe koszty operacyjne i skutki obniżki cen wykazywane są w odrębnej pozycji rachunku zysków i strat.

Ponadto jeśli w spółce nie dokonano aktualizacji wartości zapasów towarów, to oznacza, że w bilansie zawyżono wartość składników majątku obrotowego. Dlatego co najmniej na dzień bilansowy należy dokonać wyceny aktywów obrotowych i przeprowadzić korektę zapisów księgowych.

Gdyby sklep został zlikwidowany, jednostka byłaby zobowiązana do przeprowadzenia spisu z natury zapasów pozostających w sklepie.

Bożena Zdunek

księgowa

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchamiają nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.