Kategorie

Jak wykazać w księgach sprzedaż udziałów

Małgorzata Kawczyńska
inforCMS
Spółka z o.o. posiada w innej spółce 200 udziałów o wartości nominalnej 100 zł. Podjęto decyzję o sprzedaży 100 udziałów. Jak będzie wyglądał zapis tej operacji w księgach rachunkowych?

rada

Z tytułu sprzedaży udziałów powstaje przychód finansowy. Wartość księgowa udziałów stanowi w momencie ich zbycia koszt finansowy.

uzasadnienie

Udziały w obcych jednostkach stanowią instrument kapitałowy spółki i mogą być przedmiotem obrotu. Cena zbycia może być ustalana na dowolnym poziomie. Kwota otrzymana za udziały może odpowiadać ich wartości nominalnej lub znacznie się od niej różnić. Zwykle cenę sprzedaży ustala się na poziomie cen rynkowych.

Początkowa kwalifikacja nabytych udziałów zależy od tego, czy są one traktowane jako inwestycja długo- czy krótkoterminowa. Inwestycje krótkoterminowe ujmowane są na kontach w zespole 1, natomiast inwestycje długoterminowe kwalifikuje się w zespole 0.

Sprzedaż inwestycji krótkoterminowych

Sprzedaż udziałów stanowiących inwestycje krótkoterminowe ujmowana jest w przychodach finansowych, natomiast wartość netto sprzedanych udziałów stanowi koszt finansowy.

Przykład 1

Spółka A kupiła w roku X1 200 udziałów w spółce B o wratości nominalnej 100 zł. Zakup ten został potraktowany jako inwestycja krótkoterminowa. Spółka wycenia inwestycje krótkoterminowe według wartości rynkowej. Na koniec roku X1 uznano, że wartość jednego udziału wynosi 90 zł. W roku X2 spółka sprzedała 100 udziałów w cenie 120 zł za udział.

Ewidencja księgowa w roku X1

1. Zakup przez spółkę A 200 udziałów po 100 zł każdy:

Wn „Inwestycje krótkoterminowe” 20 000

Ma „Inne rozrachunki” 20 000

2. Wycena udziałów na dzień bilansowy w wartości rynkowej - 90 zł/udział:

(100 zł - 90 zł) × 200 udziałów = 2000 zł

Wn „Koszty finansowe” 2 000

Ma „Odpis aktualizujący inwestycje krótkoterminowe” 2 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja księgowa w roku X2

1. Sprzedaż 100 udziałów w cenie 120 zł każdy:

Wn „Inne rozrachunki” 12 000

Ma „Przychody finansowe” 12 000

2. Koszt sprzedanej inwestycji - odwrócenie odpisu aktualizującego i ustalenie kosztu własnego sprzedanych udziałów:

10 zł × 100 udziałów = 1000 zł - wartość korygująca odpis aktualizujący

(100 zł - 10 zł) × 100 udziałów = 9000 zł - wartość netto inwestycji

Wn „Odpis aktualizujący inwestycje krótkoterminowe” 1 000

Wn „Koszty finansowe” 9 000

Ma „Inwestycje krótkoterminowe” 10 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład 2

Spółka A kupiła w roku X1 200 udziałów w spółce B po 100 zł każdy.

Zakup ten został potraktowany jako inwestycja krótkoterminowa.

Spółka wycenia inwestycje krótkoterminowe według wartości rynkowej.

Na koniec roku X1 uznano, że wartość rynkowa jednego udziału wynosi 110 zł.

W roku X2 spółka sprzedała 100 udziałów w cenie 120 zł za udział.

Ewidencja księgowa w roku X1

1. Zakup przez spółkę A 200 udziałów po 100 zł każdy:

Wn „Inwestycje krótkoterminowe” 20 000

Ma „Inne rozrachunki” 20 000

2. Wycena udziałów w wartości rynkowej - 110 zł/udział:

(110 zł - 100 zł) × 200 udziałów = 2000 zł

Wn „Odpis aktualizujący inwestycje krótkoterminowe” 2 000

Ma „Przychody finansowe” 2 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ewidencja księgowa w roku X2

1. Sprzedaż 100 udziałów w cenie 120 zł każdy:

Wn „Inne rozrachunki” 12 000

Ma „Przychody finansowe” 12 000

2. Koszt sprzedanej inwestycji:

a) odwrócenie wcześniejszego odpisu aktualizującego zwiększającego wartość sprzedanych udziałów

10 zł × 100 udziałów = 1000 zł

Wn „Koszty finansowe” 1 000

Ma „Odpis aktualizujący inwestycje krótkoterminowe” 1 000

b) wartość netto inwestycji

100 zł × 100 udziałów = 10 000 zł

Wn „Koszty finansowe” 10 000

Ma „Inwestycje krótkoterminowe” 10 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Sprzedaż inwestycji długoterminowych

Sprzedaż udziałów stanowiących inwestycje długoterminowe, podobnie jak w przypadku inwestycji krótkoterminowych, ujmowana jest w przychodach finansowych, a wartość netto sprzedanych udziałów stanowi koszt finansowy.

Przykład 3

Spółka A kupiła w roku X1 200 udziałów w spółce B po 100 zł każdy.

Zakup ten został potraktowany jako inwestycja długoterminowa.

W wyniku osiągania zysków przez spółkę B na koniec roku X1 uznano, że wartość jednego udziału wynosi 120 zł.

W kolejnym roku X2 spółka poniosła stratę i wartość udziału wyceniono na poziomie 90 zł.

W roku X3 spółka znowu osiągnęła zysk i wycena jednego udziału wyniosła 110 zł. Na początku roku X4 sprzedano 100 udziałów po 130 zł.

Ewidencja księgowa

1. Zakup przez spółkę A 200 udziałów:

Wn „Inwestycje długoterminowe” 20 000

Ma „Inne rozrachunki” 20 000

2. Wzrost wartości udziału ze 100 zł do 120 zł:

20 zł × 200 udziałów = 4000 zł

Wn „Odpis aktualizujący długoterminowe aktywa finansowe” 4 000

Ma „Kapitał z aktualizacji wyceny” 4 000

3. Zmniejszenie wartości udziału ze 120 zł do 90 zł:

30 zł × 200 zł = 6000 zł

a) wartość odniesiona wcześniej na kapitał z aktualizacji wyceny - 4000 zł

Wn „Kapitał z aktualizacji wyceny” 4 000

Ma „Odpis aktualizujący długoterminowe aktywa finansowe” 4 000

b) pozostała część obniżenia wartości udziału

6000 zł - 4000 zł = 2000 zł

Wn „Koszty finansowe” 2 000

Ma „Odpis aktualizujący długoterminowe aktywa finansowe” 2 000

4. Wzrost wartości udziału z 90 zł do 110 zł:

20 zł × 200 udziałów = 4000 zł

a) przyrost wartości związany z wcześniejszym obniżeniem wartości odniesionym w koszty - 2000 zł

Wn „Odpis aktualizujący długoterminowe aktywa finansowe” 2 000

Ma „Przychody finansowe” 2 000

b) przyrost wartości powyżej ceny nabycia udziału - 2000 zł

Wn „Odpis aktualizujący długoterminowe aktywa finansowe” 2 000

Ma „Kapitał z aktualizacji wyceny” 2 000

5. Sprzedaż 100 udziałów w cenie 130 zł za udział:

Wn „Inne rozrachunki” 13 000

Ma „Przychody finansowe” 13 000

6. Koszt sprzedaży inwestycji:

a) kapitał z aktualizacji wyceny: (2000 zł : 200 udziałów) = 10 zł/udział

10 zł × 100 udziałów = 1000 zł

Wn „Kapitał z aktualizacji wyceny” 1 000

Ma „Odpis aktualizujący długoterminowe aktywa finansowe” 1 000

b) wartość netto udziałów

100 udziałów × 100 zł = 10 000 zł

Wn „Koszty finansowe” 10 000

Ma „Inwestycje długoterminowe” 10 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Reklama

Zgodnie z art. 15 ust. 1k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli zbywane udziały zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, to koszt uzyskania przychodu ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia. Powyższa zasada ustalania kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów dotyczy tych udziałów, które zostały objęte, począwszy od 1 stycznia 2001 r. Natomiast do ustalenia przychodu z odpłatnego zbycia udziałów zastosowanie znajdzie art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Ustawodawca zastrzegł jednak, że jeżeli przyjęta cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Dochód lub strata osiągana ze sprzedaży udziałów podlega rozliczeniu na ogólnych zasadach. Podatnik nie określa dochodu na poszczególnych transakcjach, lecz stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Taką interpretację przedstawił Podkarpacki Urząd Skarbowy w piśmie nr PUS. I/423/118/06 z 13 lutego 2007 r.

Należy również zwrócić uwagę na interesującą decyzję w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Rzeszowie, nr IS. I/2-4230/10/06, z 7 grudnia 2006 r., która uznała, że przy sprzedaży udziałów wydatki poniesione na objęcie udziałów powinny zostać zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów, natomiast nie uznała za koszt uzyskania przychodu wniesionych, a niezwróconych dopłat, związanych ze sprzedanymi udziałami.

• art. 3 ust. 1 pkt 17, 18, 24 i 26, art. 28 ust. 1 pkt 3 i 5, art. 35 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

• rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych - Dz.U. Nr 149, poz. 1674; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 256, poz. 2146

Małgorzata Kawczyńska

główna księgowa, finalistka konkursu Księgowy Roku 2005

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.