| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Jakie są zasady ewidencjonowania środków pieniężnych w okresach sprawozdawczych

Jakie są zasady ewidencjonowania środków pieniężnych w okresach sprawozdawczych

Czy w jednostce budżetowej środki pieniężne w drodze należy ewidencjonować wyłącznie na przełomie okresów sprawozdawczych, czy można również w ciągu roku?


Środki pieniężne w drodze to kwoty znajdujące się między kasą jednostki a jej rachunkiem bankowym lub między rachunkami bankowymi, w sytuacji kiedy jednostka posiada kilka rachunków.

Do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych, których wartość wyrażona jest zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej (w tym czeki i weksle obce), a także środków pieniężnych w drodze służy konto 140 „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”.

Trzeba zwrócić uwagę na szczególną rolę, jaką pełni konto 140 w ewidencji środków pieniężnych.

Konto to pełni ważną funkcję na przełomie dwóch okresów sprawozdawczych, określoną jako funkcja rozliczeniowo-rozrachunkowa. Stosownie do techniki księgowania środki pieniężne w drodze można ewidencjonować bieżąco lub tylko na przełomie okresów sprawozdawczych.

Po stronie Wn na koncie 140 ujmuje się zwiększenia stanu krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych, a po stronie Ma - zmniejszenie stanu krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych.

Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 140 powinna umożliwić ustalenie:

1) poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych,

2) wyrażonego w walucie polskiej i obcej stanu poszczególnych krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych z podziałem na poszczególne waluty obce,

3) wartości krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych powierzonych poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym.

Podstawowe operacje na koncie 140 przedstawiają się następująco:

1. Zapłata przelewem bankowym za nabyte krótkoterminowe papiery wartościowe, np. obligacje, akcje, bony skarbowe:

Wn konto 140 „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”

Ma konta zespołu 1, np. 130, 135,

2. Realizacja w banku otrzymanego czeku:

Wn konta zespołu 1, np. 130, 135

Ma konto 140 „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”,

3. Zapłata gotówką za nabyte krótkoterminowe papiery wartościowe:

Wn konto 140 „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”

Ma konto 101 „Kasa”,

4. Sprzedaż w kasie krótkoterminowych papierów wartościowych (przede wszystkim znaków wartościowych):

Wn konto 101 „Kasa”

Ma konto 140 „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”,

5. Spłata należności czekiem rozrachunkowym lub gotówkowym:

Wn konto 140 „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne”

Ma konta zespołu 2, np. 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”, 240 „Pozostałe rozrachunki”.

BEATA PIOTRKOWSKA

główny specjalista w Biurze Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »