| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Refundacja utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnień podatkowych

Refundacja utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnień podatkowych

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewidują, że z budżetu państwa są refundowane gminom utracone dochody z tytułu zwolnień podatkowych określonych w tej ustawie. Zwolnienia te dotyczą podatku od nieruchomości, gruntów, budynków, budowli w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.

ARKADIUSZ JERZY SPUTOWSKI


Począwszy od 1 stycznia 2008 r., ustawodawca przewidział, że gminom z tytułu zwolnień przysługiwać będzie z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów za przedmioty opodatkowania, które podlegają opodatkowaniu i nie są z niego zwolnione na podstawie innych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (art. 1 ustawy z 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw).

Zwolnienie stanowiące podstawę ustalenia zwrotu utraconych dochodów odnosi się do:

• gruntów położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwałe związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody;

• przedsiębiorców o statusie centrum badawczo- -rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w ustawie z 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Zasady i tryb ubiegania się gmin o zwrot utraconych dochodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z 28 maja 2007 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.

Zwrot gminie utraconych dochodów następuje na podstawie wniosku składanego do właściwego wojewody. Wniosek ten jest formularzem urzędowym, którego wzór określono w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia.

Harmonogram ubiegania się o refundację utraconych dochodów

1. Gmina w terminie do 31 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło zwolnienie z podatku od nieruchomości, wykazuje faktyczne roczne skutki zwolnień ustawowych, wynikające z decyzji oraz deklaracji podatkowych na dany rok podatkowy według stanu na 31 grudnia roku, za który sporządzany jest wniosek;

we wniosku o zwrot utraconych dochodów gmina wykazuje:

• podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości odrębnie dla gruntów, budynków i budowli, które według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym sporządzany jest wniosek, są zwolnione z tego podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 7 ust. 2 pkt 5a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

• stawki podatku od nieruchomości, ustalone przez radę gminy, obowiązujące w roku, za który sporządzany jest wniosek,

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »