reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Prezentacja różnicy między wynikiem księgowym a wynikiem podatkowym w sprawozdaniu finansowym

Prezentacja różnicy między wynikiem księgowym a wynikiem podatkowym w sprawozdaniu finansowym

Nasza spółka z o.o. poniosła stratę w ujęciu bilansowym i uzyskała dochód w ujęciu podatkowym. Zgodnie z polityką rachunkowości obowiązującą w spółce nie naliczamy aktywów i rezerw z tytułu podatków odroczonych. Jak wykazać w sprawozdaniu finansowym tę różnicę?

RADA

 

Jeżeli wyniki w ujęciu księgowym i w ujęciu podatkowym różnią się od siebie, to główne pozycje różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto powinny być wykazane w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Nie ma przy tym znaczenia, że spółka poniosła stratę w ujęciu bilansowym i odnotowała zysk w ujęciu podatkowym. Istotne jest, że wystąpiła różnica w tych dwóch obszarach.

UZASADNIENIE

Jednym z elementów sprawozdania finansowego jest informacja dodatkowa, która obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Katalog dodatkowych informacji i objaśnień, określony w załączniku nr 1 do ustawy, obejmuje m.in. rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto - pkt 2.5 załącznika.

Przykład

Przedsiębiorstwo wielobranżowe Alfa Sp. z o.o. prowadzi działalność handlową i usługową. Spółka ewidencjonuje koszty wyłącznie w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat sporządza w wariancie porównawczym. Na koniec roku obrotowego kończącego się 30 kwietnia 2007 r. zestawienie niezerowych sald kont wynikowych (przed przeksięgowaniem na konto wyniku finansowego) wykazuje następujące wartości:

Przychody ze sprzedaży usług

do jednostek powiązanych 231 000 zł

do pozostałych jednostek 203 600 zł

Przychody ze sprzedaży towarów

do pozostałych jednostek 853 100 zł

Przychody ze sprzedaży środków trwałych4 000 zł

Wartość netto sprzedanych środków trwałych2 100 zł

Przychody finansowe

skapitalizowane odsetki od lokaty bankowej 400 zł

Koszty działalności operacyjnej

amortyzacja 5 450 zł

zużycie materiałów i energii 8 200 zł

usługi obce 188 500 zł

podatki i opłaty

opłaty sądowe i notarialne 940 zł

wynagrodzenia 192 230 zł

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 29 650 zł

pozostałe koszty rodzajowe 14 900 zł

wartość sprzedanych towarów 832 760 zł

Pozostałe koszty operacyjne

wydatki na utrzymanie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 27 300 zł

Koszty finansowe

zapłacone odsetki od zobowiązań handlowych 70 zł

Ze względu na problemy w płatnościach wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło wykonanej na rzecz spółki i rozliczonej w kończącym się roku obrotowym wypłacono w pierwszym miesiącu nowego roku. Wartość brutto wynagrodzenia wynosi 11 000 zł.

Zobowiązanie wobec ZUS z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia pracownicze od wynagrodzeń wypłaconych w ostatnim miesiącu roku obrotowego uregulowano również w pierwszym miesiącu nowego roku. Wartość składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP w części finansowanej przez spółkę - 2490 zł.

Dla uproszczenia przyjęto, że:

spółka nie miała żadnych tytułów do doliczenia/do odliczenia od podstawy opodatkowania lub podatku,

spółka nie nalicza aktywów ani rezerw z tytułu podatku odroczonego.

Dane do deklaracji CIT-8

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

- art. 45 ust. 2 oraz załącznik nr 1 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

- art. 16 ust. 1 pkt 57 i 57a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

Anna Dyczkowska

księgowa z licencją MF

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości

Zdjęcia


Praktyczny leksykon VAT 2020. Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT103.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama