reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe zostaje sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, a także na inny dzień bilansowy przy stosowaniu odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Warto pamiętać, jakie sprawozdania finansowe podlegają, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o rachunkowości, badaniu przez biegłego rewidenta.

Sprawozdania podlegające badaniu i ogłaszaniu

Badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność:

1) banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;

2) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

3) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;

4) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

5) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;

6) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Dodatkowo jednostka, w skład której wchodzą jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, powinna sporządzić łączne sprawozdanie finansowe, będące sumą sprawozdania finansowego jednostki i wszystkich jej oddziałów.

Sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych podlegają badaniu biegłego rewidenta za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie. Badanie obejmuje także roczne sprawozdania finansowe tych jednostek sporządzone zgodnie z MSR. Oprócz tego sprawdzeniu podlegają roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS

Opinia biegłego rewidenta

Sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania nie bez powodu. Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości. Poza tym biegły rewident sprawdza, czy sprawozdanie rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki.

Opinia biegłego rewidenta powinna w szczególności stwierdzać, czy badane sprawozdanie:

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Gontarek, HUKE Finanse

Firma HUKE Finanse jest multiagencją, która oferuje pełen zakres produktów ubezpieczeniowych i kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama