| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego - skutki prawne

Nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego - skutki prawne

Za niezgłoszenie sprawozdania finansowego do rejestru sądowego w ustawowym terminie grozi sankcja w postaci odpowiedzialności karnej, którą jest grzywna lub kara ograniczenia wolności. Oprócz kar przewidzianych w ustawie o rachunkowości sąd rejestrowy może zastosować swoiste środki przymusu.

W razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. W sytuacji gdy mimo zastosowanych grzywien osoba prawna nadal nie złoży sprawozdania, sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający roku, z możliwością przedłużenia na okres 6 miesięcy. W przypadku, gdy mimo stosowania grzywny jednostka/osoba prawna wpisana do rejestru nadal nie będzie wykonywać obowiązku złożenia sprawozdania finansowego, sąd rejestrowy może z urzędu, z ważnych powodów, orzec o jej rozwiązaniu oraz ustanowić likwidatora.

Zdarzenia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w księgach rachunkowych

Z kolei jeżeli podatnik nie złoży sprawozdania finansowego w ciągu 10 dni od jego zatwierdzenia (i nie później niż 10 lipca) do właściwego miejscowo urzędu skarbowego, popełnia wykroczenie skarbowe (obwarowane sankcją grzywny nakładaną przez urząd skarbowy).

W przypadku jednak gdy podatnik sam zorientuje się, że nie dopełnił obowiązku, może uniknąć kary pod warunkiem, że niezwłocznie złoży sprawozdanie finansowe, a wraz z nim tzw. czynny żal.

Czynny żal jest szczególnym rodzajem zawiadomienia przez podatnika urzędu skarbowego o popełnieniu przez niego czynu zabronionego (wykroczenia lub przestępstwa skarbowego). Jego złożenie zwalnia podatnika (osobę winną) od odpowiedzialności karnej skarbowej.

Wybór biegłego rewidenta - jak i kiedy to zrobić

Podyskutuj o tym na naszym FORUM


PODSTAWA PRAWNA:

• art. 77 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 613

• art. 16a ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy – j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 186; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312


Emilia Bartkowiak

radca prawny


Źródło: Biuletyn Głównego Księgowego

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Doktor nauk prawnych specjalizujący się w ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »