| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Kasy fiskalne 2013 / 2014 - ewidencja oczywistych pomyłek

Kasy fiskalne 2013 / 2014 - ewidencja oczywistych pomyłek

Prowadzę sprzedaż rejestrowaną za pomocą kas fiskalnych. Co obecnie należy uznawać za oczywiste pomyłki w sporządzonym paragonie fiskalnym i jak wygląda ich ewidencja? Czy do ewidencji pomyłek nadal może być używany dawny zeszyt korekt lub kupiony gotowy bloczek albo pojedyncze druki wpinane w segregator?

Podatnicy pytają także czy do każdej kasy fiskalnej musi być odrębna ewidencja korekt? Czy może to być jedna ewidencja (na wszystkie kasy) uwzględniająca podział na poszczególne kasy rejestrujące? Co to są nieoczywiste pomyłki na kasie fiskalnej i gdzie się je ujmuje?

RADA

 

Podstawę udokumentowania oczywistej pomyłki w paragonie fiskalnym może stanowić dawny zeszyt korekt, kupiony gotowy bloczek lub pojedyncze druki wpinane w segregator, pod warunkiem że będą zawierały wszystkie elementy wskazane w § 3 ust. 5 i 6 rozporządzenia.

Nie ma przeszkód, by ewidencja pomyłek była prowadzona dla wszystkich kas rejestrujących sprzedaż podatnika, z uwzględnieniem podziału na poszczególne kasy rejestrujące (poprzez podanie numerów ewidencyjnych kas), jeżeli zapewnia niezwłoczne ujęcie w niej korygowanej pomyłki. Szczegóły w uzasadnieniu.

 

UZASADNIENIE

 

Od 1 kwietnia 2013 r. nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących wprowadza dwa rodzaje ewidencji korekt - ewidencję zwrotów towarów i reklamacji oraz ewidencję oczywistych pomyłek, ale dopiero od 1 października 2013 r. będzie bezwzględny obowiązek prowadzenia tych ewidencji.

Jak wynika z nowych regulacji, w przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencjonowaniu sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej podatnik dokonuje niezwłocznie jej korekty przez ujęcie w odrębnej ewidencji (§ 3 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących):

• błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego);

• krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

Ponadto podatnik ponownie ewidencjonuje sprzedaż z zastosowaniem kasy rejestrującej, ale już w prawidłowej wysokości.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM 

 

Przykład ewidencji pomyłek

W jakiej formie należy prowadzić ewidencję pomyłek

Przepisy rozporządzenia nie wskazują formy, w jakiej ma być prowadzona ewidencja pomyłek. Wobec tego podstawę udokumentowania korekty nadal może stanowić dawny zeszyt korekt, kupiony gotowy bloczek lub pojedyncze druki wpinane w segregator - pod warunkiem że będą zawierały wszystkie elementy wskazane w § 3 ust. 5 i 6 rozporządzenia.

Mimo że z przepisów nie wynika wprost taki obowiązek, jednak ewidencja pomyłek powinna być prowadzona za okresy rozliczeniowe, za które podatnik składa deklaracje VAT. Ewidencja ta ma służyć prawidłowemu sporządzeniu deklaracji podatkowej. Zmniejsza ona łączną wartość transakcji sprzedaży wynikającą z raportu fiskalnego okresowego (miesięcznego) za okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał), w którym nastąpiła oczywista pomyłka w ewidencjonowaniu. Wobec tego podatnik składający deklaracje za okresy miesięczne powinien prowadzić ewidencję pomyłek za okresy miesięczne, natomiast podatnik składający deklaracje za okresy kwartalne powinien prowadzić tę ewidencję za okresy miesięczne lub kwartalne.

Z tego powodu, jeśli podatnik zdecyduje się prowadzić ewidencję pomyłek np. w formie pojedynczych druków wpinanych do segregatora, to wskazane jest, by druki dotyczące danego okresu rozliczeniowego zawierały podsumowanie tego okresu. Suma transakcji zaewidencjonowanych w tym samym okresie za pomocą kasy rejestrującej ulegnie pomniejszeniu o sumy wynikające z podsumowania ewidencji pomyłek. Ewidencja może być prowadzona również w formie elektronicznej.

VAT 2013 - ujednolicone przepisy

Kasy fiskalne 2013 - Poradnik

Czy ewidencja pomyłek musi być prowadzona odrębnie dla każdej kasy

Z § 3 rozporządzenia, który określa warunki, jakie musi spełniać ewidencja pomyłek (oraz ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji), nie wynika obowiązek prowadzenia ewidencji korekt odrębnie dla każdej kasy rejestrującej. Warunek „odrębności” odnosi się wyłącznie do rodzajów ewidencji. Ze względu na zakres danych stanowiących o istocie korekty odrębnie od ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej należy prowadzić ewidencję zwrotów i uznanych reklamacji i odrębnie ewidencję pomyłek.

Nie ma przeszkód, by ewidencja pomyłek była prowadzona dla wszystkich kas rejestrujących sprzedaż podatnika z uwzględnieniem podziału na poszczególne kasy rejestrujące (poprzez podanie numerów ewidencyjnych kas), jeżeli zapewnia ona niezwłoczne ujęcie korygowanej pomyłki. Taki sposób ewidencjonowania pomyłek może być przyjęty np. wówczas, gdy wszystkie kasy rejestrujące, dla których prowadzona jest jedna ewidencja korekt, znajdują się w tym samym miejscu.

Natomiast gdy podatnik ma kasy rejestrujące w różnych punktach sprzedaży (pod różnymi adresami), to prowadzenie jednej ewidencji dla wszystkich kas rejestrujących będzie wykluczone, jeśli podatnik z tego powodu będzie pozbawiony możliwości niezwłocznego ujęcia w niej błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży z opisem okoliczności, w jakich ona wystąpiła, a następnie ponownego zaewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej w prawidłowej wysokości.

Co należy rozumieć przez „oczywistą pomyłkę” w ewidencjonowaniu sprzedaży

Przepisy rozporządzenia nie precyzują pojęcia „oczywistej pomyłki” w ewidencjonowaniu. Przez oczywistą pomyłkę należy rozumieć taką pomyłkę, która jest bezsporna, niezamierzona, widoczna na pierwszy rzut oka bez potrzeby składania precyzyjnych wyjaśnień, wynikająca z niezamierzonej niedokładności, itp.

Przykładem oczywistej pomyłki może być np. błędne wpisanie kodu towaru skutkujące zarejestrowaniem na kasie fiskalnej sprzedaży innego towaru niż faktycznie wydawany klientowi. Oczywista pomyłka może dotyczyć również pomyłek w cenie towaru (gdy sprzedawca, wydając płyn do naczyń, zamiast ceny brutto 5,90 zł wbije cenę 59,00 zł lub 0,59 zł za 1 sztukę tego towaru) lub w ilości towaru (gdy sprzedawca, wydając np. 2,5 kg ziemniaków, wbije na kasę 25 kg tego towaru). W pewnym uproszczeniu, wskazującym na charakter tego typu pomyłek, za oczywistą pomyłkę należy uznać taką pomyłkę, którą widać od razu, „gołym okiem”, w efekcie czego sprzedawca niezwłocznie koryguje sprzedaż w sposób określony w § 3 ust. 5 i 6 rozporządzenia, zatrzymując oryginał paragonu fiskalnego, który zawiera pomyłkę (dołączany do ewidencji pomyłek), i wydając klientowi prawidłowy paragon fiskalny, który potwierdza sprzedaż.

UWAGA!

Przez oczywistą pomyłkę należy rozumieć taką pomyłkę, która jest bezsporna, niezamierzona, widoczna na pierwszy rzut oka, bez potrzeby składania precyzyjnych wyjaśnień, wynikająca z niezamierzonej niedokładności.

Wątpliwości może natomiast budzić uznanie za oczywistą pomyłkę sprzedaży zaewidencjonowanej z błędną stawką VAT, jeśli transakcji nie towarzyszy zwrot należności.

Jeżeli sprzedaż zostanie zaewidencjonowana z zawyżoną stawką VAT i klient, który otrzymał paragon fiskalny z zawyżoną z tego powodu ceną towaru, złoży reklamację, wówczas uznanie tej reklamacji, skutkującej zwrotem części należności (w części odpowiadającej różnicy w kwotach VAT), spowoduje obowiązek jej udokumentowania w ewidencji zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia.

Jeśli natomiast błąd w sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, spowodowany zawyżeniem stawki VAT, zostanie stwierdzony już po sfinalizowaniu transakcji sprzedaży i wydaniu nabywcy paragonu fiskalnego, wówczas sposób udokumentowania korekty powodującej zmniejszenie VAT może budzić wątpliwości związane z ustaleniem, czy wystąpiła oczywista pomyłka, którą należy skorygować w sposób przewidziany dla ewidencji pomyłek, oraz czy brak oryginału paragonu fiskalnego wyklucza tę korektę.

Zawyżenie stawki VAT przy transakcji sprzedaży towaru lub usługi z pewnością jest pomyłką. Choć można się zastanawiać, czy jest ona oczywista czy nieoczywista, jednak wynik tego ustalenia nie powinien mieć wpływu na prawo do korekty. Nawet w przypadku uznania, że zawyżenie stawki VAT jest oczywistą pomyłką, ze względu na brak oryginału paragonu fiskalnego nie będzie możliwe zmniejszenie VAT w sposób przewidziany dla ewidencji pomyłek (§ 3 ust. 5 i 6 rozporządzenia). Poza tym w przypadku tego rodzaju pomyłki niecelowe jest, by podatnik ponownie rejestrował tę sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej z prawidłową stawką VAT, skoro paragon fiskalny z pomyłkową stawką VAT, który został wydany klientowi, nie zostanie dołączony do ewidencji korekt, a paragon z prawidłową stawką VAT nie zostanie wydany klientowi.

W tym przypadku pomyłkę w stawce VAT należy uznać za nieoczywistą pomyłkę, za czym dodatkowo przemawia fakt, że wprowadzanie stawki VAT przypisanej danemu towarowi następuje (a przynajmniej powinno następować) w sposób przemyślany, wykluczający oczywiste błędy. Do takich korekt zaliczamy zaewidencjonowanie zaliczki w dacie uzyskania informacji o jej wpłacie, a nie w dacie jej zapłaty.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Atys

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK