Kategorie

Odliczanie VAT - wady i braki towarów w dostawie

Tomasz Olejarz
inforCMS
Zdarza się, że zamówione przez nas produkty z danej partii nie spełniają uzgodnionych norm i są zwracane sprzedawcy. Niekiedy w dostawach występują również braki ilościowe, np. nie dostarczono jednej z pozycji wykazanych na fakturze. Informujemy wtedy o tym dostawcę, który sporządza faktury korygujące. Mamy jednak wątpliwości, czy w takich sytuacjach możemy dokonać pełnego odliczenia VAT z otrzymanych faktur?

Jeżeli korekta jest efektem wad jakościowych towaru, nie ma żadnych przeszkód, aby odliczyć pełny VAT na podstawie otrzymanej faktury. Pomniejszenia podatku naliczonego należy dokonać zatem dopiero po otrzymaniu faktury korygującej. Natomiast przy brakach ilościowych w dostawie prawo do odliczenia będzie przysługiwało wyłącznie w odniesieniu do faktycznie otrzymanych towarów. W tym przypadku wartości z faktury korygującej nie powinny być już uwzględniane.

 

Odliczenie VAT

Reklama

 Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy (art. 86 ust. 10 ustawy o VAT). Jednocześnie, według art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

W przedstawionym stanie faktycznym określenie terminu powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów opiera się na zasadach ogólnych zawartych w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powinien być rozpoznany z chwilą dokonania dostawy towarów. Co do zasady z tą samą chwilą powstaje u nabywcy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Ustalenie, kiedy i w odniesieniu do jakiej kwoty powstanie u Państwa prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, będzie jednak wymagało rozgraniczenia dwóch przypadków. Pierwszy z nich dotyczy wad jakościowych otrzymanych podzespołów, natomiast drugi - braków ilościowych w dostawach.

Wady jakościowe dostarczonego towaru

Reklama

Jak wskazano w pytaniu, produkty niespełniające określonych norm jakościowych są zwracane dostawcy. Następstwem zwrotu części towaru jest wystawienie faktury korygującej (art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT). Zrealizowana dostawa obejmowała jednak bezspornie całość towaru wykazanego w fakturze. Obowiązek podatkowy w VAT rozpoznany przez sprzedawcę odnosił się zatem do wszystkich wydanych towarów.

W konsekwencji nabywca ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z takiej faktury, niezależnie od wad jakościowych niektórych towarów, oczywiście jeżeli nie wystąpią inne przesłanki negatywne, które mogłyby wykluczyć odliczenie. Dokonanie zwrotu części towaru nie wpływa więc w żaden sposób na prawo do realizacji odliczenia według faktury pierwotnej. Dopiero po otrzymaniu faktury korygującej nabywca będzie obowiązany do pomniejszenia na jej podstawie podatku naliczonego. Według art. 86 ust. 19a ustawy o podatku od towarów i usług zmniejszenia należy dokonać w rozliczeniu za okres, w którym fakturę korygującą otrzymano.

PRZYKŁAD

W styczniu 2014 r. podatnik otrzymał dostawę 5000 sztuk sprężyn gazowych. Wraz z towarem doręczono fakturę. Przeprowadzona kontrola jakości wykazała jednak defekty w 2% wyrobów. Wadliwy towar zwrócono sprzedawcy jeszcze w tym samym miesiącu. Sprzedawca uznał zastrzeżenia dotyczące jakości towaru i sporządził fakturę korygującą, która wpłynęła do nabywcy w lutym 2014 r. Zakładamy, że nabywca rozlicza się za okresy miesięczne.

W takiej sytuacji nabywca uzyskał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionej faktury w rozliczeniu za styczeń 2014 r. Po otrzymaniu faktury korygującej nabywca będzie obowiązany do pomniejszenia na jej podstawie podatku naliczonego w rozliczeniu za luty 2014 r.

Zwolnienie podmiotowe z VAT w 2014 roku

Obowiązek podatkowy w VAT - zmiany od 1 stycznia 2014 r.

Sprzedaż samochodów używanych - nie będzie zwolnienia z VAT

Braki ilościowe w dostawie towaru

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w razie braków ilościowych towaru. W takim przypadku transakcja ujęta w dokumencie sprzedaży została wprawdzie zrealizowana, jednak w rozmiarze innym (mniejszym), niż wynikało to z wystawionej faktury. Jeżeli nie dostarczono towarów wykazanych w jednej z pozycji faktury, nie stanowi ona w tej części podstawy do odliczenia. Braki ilościowe w dostawie nie dyskwalifikują wszakże takiej faktury w całości. Według art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane, jednak tylko w części dotyczącej tych czynności.

 

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, zgodnie z zasadą generalną wyrażoną w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, powstanie wówczas w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Skoro sprzedawca nie wydał wszystkich towarów ujętych w fakturze, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług będzie dotyczył tylko faktycznie zrealizowanej dostawy.

Nabywca nie będzie mógł tym samym dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony odnoszący się do towarów, których nie dostarczono. Nie ma jednak żadnych przesłanek, aby czekać z realizacją pozostałego odliczenia aż do chwili otrzymania faktury korygującej. Sporządzona faktura stanowi bowiem podstawę do obniżenia podatku należnego w części, która odpowiada zrealizowanej dostawie.

Późniejsze otrzymanie faktury korygującej nie będzie już wymagało pomniejszenia podatku naliczonego. Przepis art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, nakładający obowiązek zmniejszenia podatku naliczonego na podstawie otrzymanej korekty, dotyczy tylko przypadków, gdy dokonano odliczenia podatku naliczonego w części, którą obejmuje korekta.

PRZYKŁAD

W styczniu 2014 r. podatnik otrzymał dostawę telefonów komórkowych. Doręczona wraz z towarem faktura obejmowała 100 sztuk telefonów w tej samej cenie jednostkowej. Po przeliczeniu towaru okazało się jednak, że w przyjętej partii brakuje 10 telefonów. Sprzedawca potwierdził błąd w dostawie i w lutym 2014 r. sporządził odpowiednią fakturę korygującą. Korekta wpłynęła do nabywcy w marcu 2014 r. Zakładamy, że nabywca rozlicza się za okresy miesięczne.

W takiej sytuacji w rozliczeniu za styczeń 2014 r. nabywca uzyska prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 90% podatku naliczonego wynikającego z otrzymanej faktury. Kwota ta odpowiada ilości faktycznie dostarczonego towaru. Po otrzymaniu faktury korygującej nabywca nie będzie już obowiązany do pomniejszania na jej podstawie podatku naliczonego.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 19a ust. 1, art. 86 ust. 10, ust. 10b pkt 1 i ust. 19a, art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) oraz art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1608

Tomasz Olejarz

praktyk, autor licznych publikacji z zakresu VAT

 

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.