reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Zwolnienia > Sprzedaż samochodów używanych – nie będzie zwolnienia z VAT

Sprzedaż samochodów używanych – nie będzie zwolnienia z VAT

Ministerstwo Finansów w końcu likwiduje zwolnienie dostawy samochodów używanych z podatku od towarów i usług.

W dniu 12 lutego 2014 r. przekazano do konsultacji międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, gdzie proponuje się likwidację zwolnienia od podatku stosowanego przy dostawie samochodów osobowych, przy nabyciu których przysługiwało ograniczone prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (zwane dalej prawem do odliczenia) i zastąpienie go systemem korekt.

Dzięki temu zostanie zlikwidowana skandaliczna i niezgodna z prawem UE luka w prawie. Należy przypomnieć, że od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej: ustawa o VAT), zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do odliczenia.

PIT-11 w 2015 r. w formie papierowej - składany do 31 stycznia

Deklaracje PIT i CIT wyłącznie przez internet od 2015 roku

Jednak na mocy § 3 pkt 20  rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień - Dz.U. z 2013 r., poz. 1722 (zwane dalej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia) zwolnieniu podlega dostawa samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do odliczenia w wysokości 50 lub 60% kwoty podatku:

  1. określonej w fakturze lub
  2. wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., lub
  3. należnego z tytułu WNT lub
  4. należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

- nie więcej jednak niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł.

Zwolnieniu nie podlega dostawa pojazdów, przy nabyciu których w ogóle nie występował podatek naliczony do odliczenia, a więc pojazdów nabytych przed dniem 1 maja 2004 r., oraz:

  • pojazdów nabytych od podatników zwolnionych od podatku,
  • pojazdów nabytych od podatników opodatkowanych zgodnie z art. 120 ustawy o VAT,
  • pojazdów nabytych od podmiotów nie będących podatnikami podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej,
  • pojazdów nabytych w innym państwie UE, gdy ich przywóz nie podlegał opodatkowaniu.

W uzasadnieniu do projektu można przeczytać, że projektowana zmiana jest związana z koniecznością dostosowania przepisów o podatku od wartości dodanej w zakresie zwolnień od tego podatku do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie C-160/11 Bawaria Motors i wprowadzenia rozwiązań, które pełniej realizowałyby zasadę neutralności i powszechności opodatkowania przy sprzedaży pojazdów, przy których nabyciu podatnikowi przysługiwało częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Pozostaje zatem pytanie, dlaczego Minister Finansów, w sposób świadomy, zdecydował się na przedłużenie obowiązywania tych regulacji rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2013 r., a tym samym doprowadził do dyskryminacji setek sprzedawców samochodów używanych w całej Polsce, którzy oferowali pojazdy nabyte bez prawa do odliczenia i używane do czynności opodatkowanych.

Marek Zagórski, młodszy konsultant podatkowy

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

*********************

Allianz Doradca - ubezpieczenie ryzyka ponoszenia kosztów rozwiązania problemu podatkowego

Na rynku ubezpieczeniowym od niedawna funkcjonuje unikatowy (jedyny w Europie) produkt doradczy nazwany Allianz Doradca, adresowany do podatników będących przedsiębiorcami. Allianz Doradca jest ubezpieczeniem oferowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. dedykowanym przedsiębiorcom. Jest to ubezpieczenie ryzyka ponoszenia kosztów rozwiązania problemu podatkowego, który pozostaje w związku z działalnością gospodarczą.

Każdy Ubezpieczony otrzymuje pulę 24 pytań, które może zadać w ciągu okresu ubezpieczenia (roku). Podmiotem udzielającym tych odpowiedzi jest Instytut Studiów Podatkowych. Ubezpieczony uzyska precyzyjną odpowiedź na każde z zadanych pytań.

W przypadku gdy pytanie dotyczy:

  1. zagadnień prawnopodatkowych, które rozstrzygane są poprzez bezpośrednie zastosowanie przepisów prawa  (zdarzenie nie będące zdarzeniem ubezpieczeniowym), Ubezpieczony uzyska precyzyjną odpowiedź na temat istniejącego stanu prawnego,
  2. spornych problemów, gdzie konieczne jest ustalenie treści normy prawnej za pomocą co najmniej trzech metod wykładni wobec niejednoznacznej lub niejasnej treści przepisów (zdarzenie ubezpieczeniowe), Ubezpieczony otrzyma opinię prawnopodatkową, która rozstrzygnie istniejący problem.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy na naszą stronę internetową www.isp-modzelewski.pl.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama