REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Usługi najmu rzeczy ruchomych - rozliczenie VAT

Katarzyna Wojciechowska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Wielu przedsiębiorców chcąc uniknąć kosztów związanych z zakupem sprzętu niezbędnego do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej decyduje się na jego wynajem. Jak rozliczyć w podatku VAT takie transakcje?

Transakcja ta wywołuje skutki zarówno w zakresie podatku dochodowego, jak i VAT. W poniższym opracowaniu przedstawiamy skutki w zakresie VAT wynajmu rzeczy ruchomych na rzecz podmiotów z innych krajów UE oraz z krajów trzecich. Pokażemy również, jak prawidłowo rozliczyć VAT od wynajmu rzeczy ruchomych od podmiotów z innych krajów.

Autopromocja

1. Usługi wynajmu rzeczy ruchomych świadczone na rzecz podmiotu z innego kraju UE

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie wynajmu urządzeń służących do prac budowlanych (maszyny do nakładania tynku, betoniarki itp. urządzenia). Ponieważ nasze ceny są konkurencyjne w stosunku do cen za wynajem tego rodzaju urządzeń w innych krajach Unii Europejskiej, zgłosiły się do nas dwie niemieckie firmy w celu nawiązania współpracy. Zamierzają wynająć od nas dużą ilość sprzętu budowlanego. W jaki sposób powinienem rozliczyć tego rodzaju usługi? Czy powinien wystawić usługobiorcom faktury z naliczonym polskim VAT?

W przypadku usług wynajmu rzeczy ruchomych, z wyłączeniem środków transportu, które świadczy Pan na rzecz przedsiębiorców z Niemiec, powinien Pan wystawić fakturę bez naliczania polskiego VAT. Na takiej fakturze powinien Pan zamieścić numer, pod którym niemiecki nabywca usługi najmu jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium innego państwa członkowskiego niż Polska, oraz informację, że jest on zobowiązany do rozliczenia podatku z tego tytułu. Taki sposób rozliczenia tego rodzaju usługi jest możliwy z uwagi na fakt, że w Niemczech istnieje import usług. Gdyby tak nie było, musiałby się Pan zarejestrować w Niemczech i rozliczyć VAT od tych usług według obowiązujących tam przepisów podatkowych.

Miejsce świadczenia usług najmu

W przypadku usług wynajmu, dzierżawy lub innych usług o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, ustawodawca przewidział szczególny sposób ustalania miejsca ich opodatkowania. W sytuacji, gdy są one świadczone na rzecz:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub

• podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty Europejskiej, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę

- za miejsce ich świadczenia (a co za tym idzie opodatkowania) uznaje się miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania (art. 27 ust. 3 i ust. 4 ustawy o VAT).

WAŻNE

Specjalne zasady ustalania miejsca świadczenia usług najmu i usług o podobnym charakterze nie dotyczą najmu środków transportu.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu, świadczy Pan usługi najmu sprzętu budowlanego na rzecz przedsiębiorców z Niemiec. W związku z tym spełnia Pan wszystkie warunki, aby za miejsce świadczenia przedmiotowych usług uznać Niemcy, a nie Polskę. Po pierwsze, świadczy Pan usługi najmu rzeczy ruchomych, czyli jeden z rodzajów usług, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o VAT. Po drugie, wykonywane przez Pana usługi najmu są świadczone na rzecz przedsiębiorców (podatników) z innego kraju UE niż Polska. W Pana przypadku są to Niemcy. Spełnia Pan zatem również drugi z warunków, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy o VAT. W związku z tym za miejsce świadczenia, a więc i opodatkowania świadczonych przez Pana usług należy uznać Niemcy. Ponieważ w Niemczech istnieje import usług, a więc instytucja, która pozwala na rozliczenie VAT od usług nabytych od podatników z innych krajów UE (szerzej na ten temat w dalszej części opracowania), to powinien Pan wystawić fakturę bez polskiego VAT. Na fakturze tej powinien Pan zamieścić numer, pod którym niemiecki nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium innego państwa członkowskiego niż Polska (najprawdopodobniej będą to Niemcy), oraz informację, że to on jest zobowiązanym do rozliczenia podatku z tytułu nabytych od Pana usług.

WAŻNE

W przypadku świadczenia usług na rzecz podatników z innych krajów UE faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi.

Należy podkreślić, że taki sposób rozliczenia świadczonych przez Pana usług najmu rzeczy ruchomych będzie możliwy za każdym razem, gdy usługa będzie świadczona na rzecz podatnika z innego kraju UE, jeżeli tylko istnieje w nim instytucja importu usług. W przeciwnym wypadku to Pan będzie zobowiązany zarejestrować się na potrzeby podatku od wartości dodanej w kraju nabywcy usługi najmu i rozliczyć ją według obowiązujących w tym kraju przepisów podatkowych.

Usługi najmu świadczone na rzecz podmiotów spoza UE

Autopromocja

Zasada rozliczania świadczonych przez Pana usług przez nabywcę znalazłaby również zastosowanie w przypadku, gdyby świadczył je Pan na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego (tj. poza terytorium Wspólnoty Europejskiej). W takiej sytuacji nie miałoby znaczenia, czy nabywcą świadczonych przez Pana usług najmu jest podatnik podatku od wartości dodanej, czy też osoba fizyczna lub prawna nieprowadząca działalności gospodarczej z kraju trzeciego.

Prawo do odliczenia VAT

W tym miejscu należy również wspomnieć, że zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabywane towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Ponieważ miejscem świadczonych przez Pana usług wynajmu rzeczy ruchomych wykonywanych na rzecz przedsiębiorców z Niemiec jest ten właśnie kraj oraz gdyby usługi te byłyby opodatkowane w Polsce, to przysługiwałoby Panu prawo do odliczenia VAT od tych zakupów, a więc spełnia Pan oba warunki, o których jest mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, to przysługuje Panu prawo do odliczenia VAT od zakupów związanych z tymi usługami.

2. Usługi wynajmu rzeczy ruchomych nabywane od podmiotów z innego kraju UE

Nasza spółka postanowiła wynająć od producenta czeskiego maszyny do prania chemicznego. W jaki sposób powinniśmy rozliczyć nabycie tego rodzaju usług?

Miejscem świadczenia usług wynajmu rzeczy ruchomych pomiędzy przedsiębiorcami z różnych krajów UE jest miejsce, gdzie nabywca tych usług posiada siedzibę. W opisanej sytuacji miejscem świadczenia nabytych usług jest Polska. Czeska firma, od której Państwa spółka będzie wynajmowała maszyny do prania chemicznego, powinna wystawić Państwu fakturę nie naliczając na niej czeskiego VAT. Usługę tę Państwa spółka powinna rozliczyć w Polsce na zasadzie importu usług, na podstawie wystawionej faktury wewnętrznej.

Jak wspomniano w odpowiedzi na pierwsze pytanie, jeżeli usługi wynajmu rzeczy ruchomych, z wyjątkiem środków transportu, są świadczone na rzecz:

• osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub

• podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę

- to miejscem ich świadczenia jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania (art. 27 ust. 3 w pow. z art. 27 ust. 4 ustawy o VAT).

Przepis ten znalazły zastosowanie, gdyby to Państwa spółka świadczyła usługi najmu maszyn do prania chemicznego na rzecz czeskich podatników. W opisanej sytuacji mamy do czynienia z sytuacją odwrotną.

Import usług

W związku z tym rozliczenie nabycia przez Państwa tego rodzaju usług powinno się odbyć w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 4 i art. 17 ust. 3 ustawy o VAT, czyli na zasadzie importu usług. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatnikami VAT są również osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. Na podstawie art. 17 ust. 3 przepis ten stosuje się do usług wymienionych w art. 27 ust. 3 ustawy o VAT, a więc m.in. usług wynajmu rzeczy ruchomych, pod warunkiem, że usługobiorcy tych usług są podatnikami VAT posiadającymi siedzibę, stałe miejsce prowadzenie działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Podsumowując należy stwierdzić, że w przypadku usług wynajmu rzeczy ruchomych, które są świadczone przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium Polski (w opisanym w pytaniu przypadku przez podatników czeskich), podmiotami zobowiązanymi do rozliczenia VAT z tego tytułu są usługobiorcy, jeżeli są oni podatnikami VAT posiadającymi siedzibę, stałe miejsce prowadzenie działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski (w opisanym w pytaniu przypadku jest to Państwa spółka).

Ponieważ w opisanej przez Państwa sytuacji są spełnione wszelkie warunki do rozliczenia nabytych usług na zasadzie importu usług, to czeski kontrahent na wystawianej przez siebie fakturze nie powinien naliczyć czeskiego VAT.

Faktura wewnętrzna

Aby prawidłowo udokumentować nabyte usługi najmu, Państwa spółka powinna wystawić fakturę wewnętrzną. Na fakturze tej powinniście Państwo naliczyć VAT według polskiej stawki właściwej dla tego typu usług, tj. 22%. Fakturę tę powinniście Państwo wykazać w deklaracji VAT-7/VAT-7K w poz. 34 i 35 (jako podatek należny) oraz w pozycji 46 i 47 (jako podatek naliczony) za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. Jeżeli podatek naliczony nie zostanie przez Państwa wykazany w deklaracji VAT-7 za ten sam miesiąc, w którym zostanie wykazany podatek należny, możecie go Państwo wykazać w deklaracji VAT-7 za następny miesiąc.

W przypadku importu usług ustawodawca nie przewidział szczególnych zasad powstania obowiązku podatkowego. Przepisy art. 19 ust. 1, 4, 5, 11, 13 pkt 1 lit. b i c, pkt 2, 4 i 7-9 oraz ust. 14-16 ustawy o VAT stosuje się odpowiednio.

WAŻNE

Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

Przeliczenie kwot wyrażonych w walucie obcej

Jeżeli chodzi o przeliczenie kwoty wyrażonej na fakturze wystawionej przez czeskiego kontrahenta na złote, to należy tego dokonać według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik jest obowiązany do jej wystawienia (§ 37 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego).

PODSTAWA PRAWNA

• ustawa z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

• rozporządzenie Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  Od marca 2024 r. posiadacze obligacji zaczną tracić pieniądze. Opłaca się zamienić obligacje starych emisji na nowe

  Mocne hamowanie inflacji w Polsce jakie obserwujemy w ostatnich miesiącach powoduje nawet kilkukrotny spadek oprocentowania obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. Na razie dotyczy to obligacji cztero- i dziesięcioletnich o łącznej wartości około 4,5 miliardów złotych, ale w najbliższych miesiącach kwota ta może szybko rosnąć. Rozwiązaniem jest zamiana posiadanych papierów na nowe. Dzięki temu Polacy (w sumie) mogą zarobić  nawet około o 65 milionów złotych więcej.

  Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez rząd

  Projektowane przepisy nakładają na firmy z siedzibą w Polsce obowiązek publikacji danych o podatkach zapłaconych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Rząd przyjął dzisiaj projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Przyjęty również został projekt ustawy zobowiązujący firmy do stosowania unijnych zasad dostępności w niektórych produktach i usługach.

  Właściwa weryfikacja kontrahentów to klucz do ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych

  Właściwa weryfikacja kontrahentów jest niezbędna w celu ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych. Weryfikacja powinna obejmować ustalenie struktury właścicielskiej i rzeczywistych beneficjentów kontrahentów.

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD. Najwięcej w obszarze oprogramowania

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD, stanowiąc tym samym 12 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Najwięcej przedsiębiorstw, bo aż 140, działa w obszarze oprogramowania.

  Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

  Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

  REKLAMA