reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Księgowi i rewidenci > Kiedy zawrzeć umowę z biegłym rewidentem

Kiedy zawrzeć umowę z biegłym rewidentem

Sprawozdanie finansowe za 2013 r. będzie po raz pierwszy w naszej spółce objęte obowiązkowym badaniem przez biegłego rewidenta. Do kiedy powinno się podpisać umowę z biegłym rewidentem? Czy istnieje spis dokumentów, o które biegły rewident będzie prosił podczas badania sprawozdania?

 

Umowa z biegłym rewidentem - o jakie dokumenty będzie on prosił, badając roczne sprawozdanie finansowe


RADA

Kierownik jednostki powinien zawrzeć z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umowę o badanie w terminie umożliwiającym jego udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Tak więc, jeśli Państwa jednostka planuje przeprowadzić inwentaryzację np. zapasów w ostatnim kwartale bieżącego roku, to przed przeprowadzeniem takiej inwentaryzacji powinna być zawarta umowa na badanie sprawozdania finansowego.

Nie ma oficjalnej listy dokumentów, o które będzie wnioskował biegły rewident w trakcie badania. Można jednak wymienić dowody, które z dużym prawdopodobieństwem znajdą się w kręgu jego zainteresowania. Szczegóły - w uzasadnieniu.

Jak często należy zmieniać biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdania finansowe


 UZASADNIENIE

W 2013 r. obowiązkowemu badaniu (zgodnie z art. 64 ust. 1 uor) przez biegłego rewidenta podlegają roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdanie finansowe kontynuujących działalność:

• banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji,

• spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

• jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,

• jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

• spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,

• pozostałych jednostek (np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, partnerskich, cywilnych oraz przedsiębiorstw osób fizycznych), które w 2012 r. spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec 2012 r. stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro, tj. 10 220 500 zł (2 500 000 euro x 4,0882 zł),

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za 2012 r. stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro, tj. 20 441 000 zł (5 000 000 euro x 4,0882 zł).


Do kiedy trzeba zawrzeć umowę z biegłym rewidentem


Ustawa o rachunkowości w sposób pośredni wyznacza termin zawarcia umowy o badanie rocznego sprawozdania finansowego z podmiotem uprawnionym do tego badania poprzez następujące sformułowanie art. 66 ust. 5:

Kierownik jednostki zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych umowę o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego w terminie umożliwiającym jego udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Koszty wykonania czynności rewizji finansowej ponosi jednostka.

Inwentaryzacja składników majątku za 2013 r.

Ponieważ inwentaryzację składników majątkowych rozpoczyna się w IV kwartale roku obrotowego, to termin rozpoczęcia inwentaryzacji jest równocześnie terminem, przed którym powinna być zawarta umowa na badanie sprawozdania finansowego. Zawarcie umowy już w trakcie przeprowadzanej inwentaryzacji powoduje, że biegły może nie mieć możliwości wzięcia udziału w inwentaryzacji istotnych składników majątkowych. Co ważne, uniemożliwienie biegłemu rewidentowi wzięcia udziału w inwentaryzacji istotnych składników majątkowych może zostać potraktowane jako ograniczenie zakresu badania i znaleźć się w treści wydanej przez biegłego opinii.

Sprawdź definicję inwentaryzacji w Encyklopedii księgowego na www.inforfk.pl

Należy przy okazji przypomnieć, że wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego nie może dokonać zarząd jednostki (art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości). Wybór ten jest dokonywany przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Na przykład - organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe w spółce akcyjnej jest zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy. Jeżeli w statucie takiej spółki nie została upoważniona do wyboru biegłego np. rada nadzorcza, konieczne jest zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy w celu powzięcia uchwały o wyborze.

Zapraszamy na forum Księgowość

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


INFORLEX PKWiU + CN ze stawkami VAT i WIS249.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Kaszuba

Specjalizuję się w procesie cywilnym prowadząc w szczególności liczne sprawy z zakresu odszkodowań, prawa upadłościowego, prawa pracy oraz sprawy gospodarcze. Jestem też autorem bloga o upadłości konsumenckiej. Z powodzeniem prowadzę również sprawy karne – zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, reprezentując interesy klientów w sprawach o dużym ciężarze gatunkowym, m. in w sprawach o zabójstwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama