| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Pisma Ministra Finansów > Kiedy niższy VAT na e-booki?

Kiedy niższy VAT na e-booki?

Minister Finansów stwierdził, że Polska popiera wprowadzenie niższej stawki na książki udostępniane drogą elektroniczną. Jednak zdaniem resortu finansów do czasu wprowadzenia stosownych zmian w przepisach unijnych Polska musi stosować do e-booków stawkę podstawową VAT (aktualnie 23%).

Zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006  r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347  z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) dostawa towarów i świadczenie usług podlegają,  co do zasady, opodatkowaniu według stawki podstawowej.

Ale na podstawie art.  98 ust. 2 tej dyrektywy państwa członkowskie mogą stosować obniżoną stawkę VAT w odniesieniu do towarów i usług wymienionych w załączniku III do  dyrektywy. W pkt 6 ww. załącznika zostało wymienione dostarczanie książek oraz  podobnych materiałów drukowanych.

Polska zaimplementowała powyższe  uregulowania do prawa krajowego w art. 41 ust. 2a ww. ustawy, zgodnie z którym dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT stawka podatku wynosi 5%.

Wydatki w podróży służbowej - odliczanie VAT

Na podstawie tego przepisu do katalogu towarów opodatkowanych stawką podatku 5% zostały zaliczone m.in. książki drukowane, książki wydawane na  dyskach, taśmach i innych nośnikach, oznaczone stosowanymi na podstawie  odrębnych przepisów symbolami ISBN (poz. 32 i 33 załącznika nr 10).

Jednak powyższy katalog nie obejmuje kategorii książek udostępnianych drogą elektroniczną, do opodatkowania których zastosowanie ma podstawowa  stawka VAT w wysokości 23%.

Na mocy dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia  12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca  świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 11) do ww. art. 98 ust. 2  dyrektywy 2006/112/WE zostało wprowadzone zastrzeżenie, iż „stawki obniżone  nie mają zastosowania do usług świadczonych drogą elektroniczną”.

Z kolei  zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy  2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.  Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1) do usług świadczonych drogą elektroniczną, o  których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie - ze względu na ich  charakter - jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału  człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest  niemożliwe.

Do powyższej kategorii usług zostały wprost zaliczone usługi  polegające na dostarczaniu obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianiu baz danych, w tym zawartości książek w formie cyfrowej i innych publikacji  elektronicznych (art. 7 ust. 2 lit. f ww. rozporządzenia i załącznik I pkt 3 lit. c do  tego rozporządzenia, w związku z pkt 3 załącznika II do dyrektywy  2006/112/WE).

Wydanie bonów towarowych nie podlega VAT

Aktualnie 25 państw członkowskich stosuje do ww. usług stawkę podstawową.

Jedynie Francja i Luksemburg w 2012 r. wprowadziły stawkę obniżoną w odniesieniu do książek elektronicznych, w związku z czym Komisja  Europejska wszczęła wobec tych państw postępowanie naruszeniowe i w efekcie  podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii  Europejskiej w związku z naruszeniem postanowień traktatowych przez te państwa  członkowskie.  

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że w świetle obecnie  obowiązującego ustawodawstwa unijnego nie jest możliwa odmienna interpretacja  krajowych przepisów prawa w odniesieniu do książek elektronicznych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Urawski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »