reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Pisma Ministra Finansów > Kiedy niższy VAT na e-booki?

Kiedy niższy VAT na e-booki?

Minister Finansów stwierdził, że Polska popiera wprowadzenie niższej stawki na książki udostępniane drogą elektroniczną. Jednak zdaniem resortu finansów do czasu wprowadzenia stosownych zmian w przepisach unijnych Polska musi stosować do e-booków stawkę podstawową VAT (aktualnie 23%).

Zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006  r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347  z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) dostawa towarów i świadczenie usług podlegają,  co do zasady, opodatkowaniu według stawki podstawowej.

Ale na podstawie art.  98 ust. 2 tej dyrektywy państwa członkowskie mogą stosować obniżoną stawkę VAT w odniesieniu do towarów i usług wymienionych w załączniku III do  dyrektywy. W pkt 6 ww. załącznika zostało wymienione dostarczanie książek oraz  podobnych materiałów drukowanych.

Polska zaimplementowała powyższe  uregulowania do prawa krajowego w art. 41 ust. 2a ww. ustawy, zgodnie z którym dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT stawka podatku wynosi 5%.

Wydatki w podróży służbowej - odliczanie VAT

Na podstawie tego przepisu do katalogu towarów opodatkowanych stawką podatku 5% zostały zaliczone m.in. książki drukowane, książki wydawane na  dyskach, taśmach i innych nośnikach, oznaczone stosowanymi na podstawie  odrębnych przepisów symbolami ISBN (poz. 32 i 33 załącznika nr 10).

Jednak powyższy katalog nie obejmuje kategorii książek udostępnianych drogą elektroniczną, do opodatkowania których zastosowanie ma podstawowa  stawka VAT w wysokości 23%.

Na mocy dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia  12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca  świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 11) do ww. art. 98 ust. 2  dyrektywy 2006/112/WE zostało wprowadzone zastrzeżenie, iż „stawki obniżone  nie mają zastosowania do usług świadczonych drogą elektroniczną”.

Z kolei  zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy  2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.  Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1) do usług świadczonych drogą elektroniczną, o  których mowa w dyrektywie 2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie - ze względu na ich  charakter - jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału  człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest  niemożliwe.

Do powyższej kategorii usług zostały wprost zaliczone usługi  polegające na dostarczaniu obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianiu baz danych, w tym zawartości książek w formie cyfrowej i innych publikacji  elektronicznych (art. 7 ust. 2 lit. f ww. rozporządzenia i załącznik I pkt 3 lit. c do  tego rozporządzenia, w związku z pkt 3 załącznika II do dyrektywy  2006/112/WE).

Wydanie bonów towarowych nie podlega VAT

Aktualnie 25 państw członkowskich stosuje do ww. usług stawkę podstawową.

Jedynie Francja i Luksemburg w 2012 r. wprowadziły stawkę obniżoną w odniesieniu do książek elektronicznych, w związku z czym Komisja  Europejska wszczęła wobec tych państw postępowanie naruszeniowe i w efekcie  podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii  Europejskiej w związku z naruszeniem postanowień traktatowych przez te państwa  członkowskie.  

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że w świetle obecnie  obowiązującego ustawodawstwa unijnego nie jest możliwa odmienna interpretacja  krajowych przepisów prawa w odniesieniu do książek elektronicznych.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Praktyczny leksykon VAT 2020. Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT103.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama