reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Standardy rachunkowości

Jak ująć w księgach wartości niematerialne i prawne wytwarzane we własnym zakresie

Aktualizacja: 10.12.2008

Specjalną kategorią wartości niematerialnych i prawnych są koszty prac rozwojowych. Muszą one spełnić, poza definicjami podstawowymi, dodatkowe warunki, żeby mogły być ujęte w księgach jako wartości niematerialne i prawne. »

Odsetki powiększą wartość aktywów

Aktualizacja: 02.12.2008

Sposób księgowania odsetek związanych z przygotowaniem lub wytworzeniem aktywów ulegnie zmianie. Będą one zwiększać ich wartość początkową. »

Zobowiązania warunkowe trzeba ujawniać

Aktualizacja: 07.11.2008

Spółki mogą dokonywać poręczeń spłaty zobowiązań innych podmiotów. Jeżeli okoliczności wskazują na duże prawdopodobieństwo zaistnienia konieczności zapłaty należności za ten podmiot, należy utworzyć na ten cel rezerwę. »

Inwestycje w nieruchomości według znowelizowanej ustawy o rachunkowości i MSR nr 40

Aktualizacja: 29.10.2008

Od 1 stycznia 2009 r. będzie obowiązywać doprecyzowana definicja inwestycji w nieruchomości. Obecne określenie tej kategorii aktywów budzi wiele wątpliwości, ponieważ zgodnie z nim do nieruchomości inwestycyjnych można zaliczyć tylko nabyte nieruchomości. »

Wartości niematerialne w świetle MSR

Aktualizacja: 15.10.2008

Kiedy jednostka może zaliczyć składnik do wartości niematerialnych? Jak prawidłowo wycenić te składniki aktywów w momencie ich nabycia lub wytworzenia? Gdzie odnieść zwiększenie wartości, która nastąpiła wskutek przeszacowania? »

Kapitalizacja odsetek wpływa na wynik finansowy

Aktualizacja: 08.10.2008

Deweloperzy i spółki budowlane powiększają wynik finansowy dzięki kapitalizowaniu kosztów kredytu. »

Ujęcie i wycena początkowa wartości niematerialnych i prawnych

Aktualizacja: 22.09.2008

W ostatnich latach w strukturze aktywów jednostek gospodarczych coraz bardziej znaczące miejsce zajmują wartości niematerialne i prawne. W rozumieniu ustawy o rachunkowości do tych składników aktywów należy zaliczyć nabyte prawa majątkowe, wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych. Często jednak pojawia się problem, które wydatki można aktywować jako składnik wartości niematerialnych i prawnych. »

Wartość nieruchomości trzeba aktualizować

Aktualizacja: 17.09.2008

Konieczność dokonania aktualizacji aktywów może być wywołana spadkiem cen niektórych dóbr. Będzie ona konieczna, gdy fakt ten negatywnie wpłynie na realizację umów zawartych z kontrahentami. »

Interpretacja wykluczy złe praktyki

Aktualizacja: 16.09.2008

Nowa interpretacja wyjaśni wątpliwości dotyczące ujęcia w księgach rachunkowych przychodu ze sprzedaży mieszkania. »

Usługi budowlane trzeba rozliczyć w czasie

Aktualizacja: 26.08.2008

Przychody związane z niezakończonymi usługami budowlanymi o okresie realizacji dłuższym niż sześć miesięcy ustala się proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi. »

Nie w każdym przypadku można stosować Krajowe Standardy Rachunkowości

Aktualizacja: 22.08.2008

Jeżeli ustawa o rachunkowości nie reguluje danego obszaru, można stosować krajowe standardy rachunkowości. Mają one pierwszeństwo przed standardami międzynarodowymi, które stosuje się tylko w przypadku braku regulacji krajowych. »

Błąd w sprawozdaniu finansowym w ujęciu MSR nr 8

Aktualizacja: 21.08.2008

Celem MSR nr 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” jest m.in. podanie odpowiedniego ujęcia księgowego korygowania błędów. »

Na czym polegają opcje i warranty i jak je wykazać w księgach

Aktualizacja: 15.07.2008

Opcje i warranty są pochodnymi instrumentami finansowymi. W przeciwieństwie do kontraktówfutures- opisanych w poprzednim numerze „BR” - nie wymagają skomplikowanego systemu rozliczenia i wniesienia depozytów. »

Podatek odroczony w sprawozdaniu skonsolidowanym

Aktualizacja: 11.07.2008

Podatek odroczony w sprawozdaniach jednostek powiązanych może mieć dwojaki aspekt. Po pierwsze, mogą pojawiać się różnice przejściowe w spółce dominującej, dotyczące inwestycji w jednostkach zależnych. Po drugie, może zachodzić konieczność dokonywania korekt konsolidacyjnych z tytułu transakcji powiązanych na pozycjach rezerw i aktywów podatkowych. »

Jak wykazać i rozliczać w księgach bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Aktualizacja: 27.06.2008

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są dla zapewnienia współmierności przychodów i kosztów oraz zachowania zasady memoriału w danym okresie sprawozdawczym. Służą one do prawidłowego określenia kosztów działalności operacyjnej dla każdego okresu sprawozdawczego. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama