reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Standardy rachunkowości

Przy wycenie bilansowej należy uwzględnić utratę wartości

Aktualizacja: 11.10.2007

Istotnym elementem zamknięcia roku jest ustalenie wartości bilansowej aktywów i pasywów. W przypadku aktywów trwałych, w tym środków trwałych, ocenia się, czy według najlepszej wiedzy spółki istnieją przesłanki wskazujące na ewentualną trwałą utratę ich wartości. Dokonanie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości wpływa nie tylko na wysokość sumy bilansowej, ale także na wynik finansowy. Dlatego zasadność takich odpisów jest w centrum zainteresowania m.in. biegłych rewidentów i właścicieli. Niestety, zapisy ustawy o rachunkowości są dość skąpe w kwestii dokonania odpisów z tytułu utraty wartości. »

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze w świetle MSR 19

Aktualizacja: 28.09.2010

Co może być przedmiotem świadczeń należnych pracownikowi? Czy świadczenie należy się także prezesowi firmy? Jak wycenić wartość świadczeń? Czy świadczenia za wypracowanie zysku obciąża zysk netto? Czy ujawniać wartość tych świadczeń w sprawozdaniu finansowym? »

Do umów z elementami leasingu trzeba zastosować standard nr 17

Aktualizacja: 01.10.2007

Jeżeli umowa podpisana przez firmę zawiera elementy leasingu, to do tej jej części stosuje się Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 17. »

Co zawiera polityka rachunkowości

Aktualizacja: 24.09.2007

Będziemy korzystać z funduszy unijnych. Co w związku z tym powinno być zawarte w polityce rachunkowości naszej spółki? »

Odpisy aktualizujące zwiększające wartość środków trwałych - dozwolone tylko w MSR nr 16

Aktualizacja: 18.09.2007

Często okazuje się, że wartość bilansowa posiadanych, regularnie amortyzowanych środków trwałych jest dużo niższa niż ich aktualna wartość rynkowa. Dlatego szczególnie przy wycenie bilansowej spółki zastanawiają się, czy mogą dokonać aktualizacji wyceny tych środków, korzystając z przepisów art. 10 ust. 3. »

Nieruchomości inwestycyjne - według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Aktualizacja: 07.09.2007

Jak rozróżnić nieruchomości wykorzystywane na własne potrzeby od nieruchomości klasyfikowanych do kategorii inwestycyjnych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej? Jakie modele wyceny można zastosować w odniesieniu do nieruchomości inwestycyjnych i jak wpłynie to na obraz sytuacji majątkowej i finansowej prezentowanej w sprawozdaniu finansowym jednostki gospodarczej? »

Nieruchomości środkiem trwałym jednostki - wybrane zagadnienia

Aktualizacja: 05.09.2007

Kiedy nieruchomość jest środkiem trwałym jednostki? Jak dokonać korekty uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego przy istnieniu kapitału z aktualizacji? Czy według MSR można łącznie amortyzować grunty i posadowione na nich budynki? Jak zaksięgować przyjęcie nieruchomości pochodzącej z leasingu finansowego? »

Jak wykazać w księgach długoterminowe umowy budowlane

Aktualizacja: 31.08.2007

Nasza spółka świadczy usługi budowlane. Jak mamy zaksięgować niezakończone usługi budowlane niefakturowane? Jak ustalać koszty i przychody dotyczące umów? »

Leasing - prezentacja i zapisy w księgach w świetle Międzynarodowego Standardu Rachunkowości

Aktualizacja: 22.08.2007

Czym jest leasing zwrotny? Czy leasing gruntu i budynku powinien być wykazywany w sprawozdaniu łącznie? Jak ująć w księgach leasingobiorcy leasing operacyjny? Jakie informacje powinny znaleźć się w informacji dodatkowej? »

Jak korygować wartość materiałów ujmowanych w kosztach

Aktualizacja: 30.07.2007

Zgodnie z ustawą o rachunkowości zapasy na dzień nabycia lub powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 2 podaje, że zapasy należy wyceniać w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Standard określa również wycenę według tzw. wartości netto możliwej do uzyskania, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa. Wycena według wartości netto wynika z zasady ostrożności, która mówi, iż wyceny tej dokonuje się, jeżeli cena nabycia lub koszt wytworzenia nie są możliwe do uzyskania. Wartość netto możliwa do uzyskania nie jest równa wartości godziwej. »

Części zamienne środków trwałych w świetle MSR

Aktualizacja: 30.07.2007

Moja firma ma być w najbliższych miesiącach przejęta przez podmiot zagraniczny. W związku ze zmianą właściciela, po zakończeniu tej transakcji mamy prowadzić rachunkowość według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Stąd pytania: jak prezentować części zamienne w bilansie? Czy koszty te aktywuje się tak jak w polskiej ustawie o rachunkowości? »

Kiedy mamy do czynienia ze zdarzeniami po dacie bilansu i jak je ująć w sprawozdaniu

Aktualizacja: 19.07.2007

W powszechnej opinii zdarzenia po dacie bilansu kojarzą się raczej z "przykrymi" niespodziankami, które mogą pojawić się po dniu bilansowym i będą wymagały dokonania korekt obniżających wynik, a także pogarszających obraz naszego sprawozdania finansowego. Nie jest to jednak prawda. Po pierwsze, zdarzenia po dacie bilansu nie muszą być negatywne, po drugie, nie wszystkie wymagają dokonania korekt w już przygotowanym albo w sporządzanym właśnie sprawozdaniu finansowym. »

Jak Międzynarodowe Standardy Rachunkowości regulują kapitały własne

Aktualizacja: 20.07.2007

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości nie narzucają konkretnego wzoru struktury kapitałów własnych oraz zasad ich podziału. Może to stanowić problem, szczególnie w przypadku jednostkowych sprawozdań finansowych, które w warunkach polskich muszą być zgodne z przepisami kodeksu spółek handlowych. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama