REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w 2014 r.

Aleksandra Plichta
starszy konsultant w Accreo
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Z początkiem 2014 r. wraz ze zmianami w zakresie momentu powstawania obowiązku podatkowego wchodzą w życie modyfikacje momentu, w którym podatnik może pomniejszyć zobowiązanie podatkowe poprzez wykazanie podatku naliczonego. Nowe zasady w zakresie odliczenia podatku określone będą, podobnie jak dotychczas, głównie w art. 86 znowelizowanej ustawy o VAT i dotyczą transakcji krajowych, jak i międzynarodowych.

Autopromocja

INFORFK: Jak przygotować dział księgowości na zmiany w VAT od 2014

 

 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

 

 

 

 


Zmiany w zakresie prawa do odliczenia VAT wiążą się z blokiem zmian modyfikujących moment powstania obowiązku podatkowego. Co istotne, od 1 stycznia 2014 r. aby odliczyć podatek naliczony podatnicy w dużej mierze będę musieli koncentrować się na tym, kiedy u ich kontrahenta VAT stał się należny. Ciągle też, by skorzystać z odliczenia konieczne będzie posiadanie oryginału faktury (bądź też jej duplikatu).

Należy mieć na uwadze, że w myśl przepisów zawartych w Znowelizowanej ustawie o VAT, możliwość odliczenia podatku nie zależeć będzie przede wszystkim od momentu otrzymania faktury potwierdzającej transakcję.[1] Istotny stanie się bowiem dostęp pracowników rozliczających VAT do wiedzy z zakresu momentu wykonania czynności (dostawy towaru, wykonania usługi), który z kolei często wynika z porozumień pomiędzy kontrahentami i odzwierciedlony jest umowach i warunkach transakcji. Aby zapobiec zbyt wczesnemu odliczaniu VAT naliczonego, warto o tym szczególnie pamiętać również z tego powodu, że wskutek omawianej nowelizacji, sprzedawcy będą mieli większą dowolność w zakresie wystawiania faktur przed dostawą towarów bądź wykonaniem usługi.[2]


Przepisy

Art. 86, art. 88, art. 90 Znowelizowanej ustawy o VAT


Definicja Podatku naliczonego


Ustawodawca zdecydował się przeformułować brzmienie przepisu wskazującego, co stanowić może kwotę podatku naliczonego.[3] Zmiany te mają raczej charakter systematyzujący, nie wpływając na kwoty, które mogą być uznane za podatek naliczony.

W efekcie, wciąż kwotę podatku naliczonego stanowić będzie:

Autopromocja

- w przypadku „krajowego” nabycia towarów i usług oraz zapłaty zaliczki (przedpłaty) - kwota wykazana na fakturze zakupowej;

- w przypadku importu towarów - kwota wykazana w dokumentach sporządzanych dla potrzeb importu (dokument celny, deklaracja importowa);

- dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług, krajowe transakcje dla których podatnikiem jest nabywca) - kwota podatku należnego;

- w przypadku nabycia (również wewnątrzwspólnotowego) nowych środków transportu - kwota stanowiąca równowartość 22% kwoty należnej z tytułu dostawy, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze lub dokumencie celnym, bądź podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Wątpliwości przedsiębiorców budzić może wykreślenie art. 86 ust. 8 pkt 2 Ustawy o VAT. Przepis ten zawierał jednoznaczne wskazanie, iż podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z fakturami dokumentującymi nabycie towarów i usług dotyczących finalnie dwóch czynności niepodlegających VAT, tj. przekazywania próbek i prezentów małych wartości. Zmiana ta nie powinna oznaczać, iż podatnicy nie mogą od 1 stycznia 2014 r. odliczać VAT naliczonego od towarów bądź usług, przekazywanych jako próbki czy prezenty. Jak wskazuje ustawodawca, omawiane towary lub usługi są finalnie w sposób pośredni wykorzystywane na potrzeby opodatkowanych transakcji (przyczyniają się do promocji firmy, jej produktów i w efekcie - zwiększenia sprzedaży opodatkowanej VAT), nie ma więc konieczności „dublowania” podstawowej regulacji w zakresie przesłanek określających prawo do odliczenia, tj. art. 86 ust. 1 Znowelizowanej ustawy o VAT.[4]    


Nowa zasada ogólna - Zakupy krajowe i import towarów


W przypadku zakupu towarów i usług na terenie kraju (importu towarów) prawo do odliczenia będzie powstawało z chwilą powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy, nie wcześniej jednak niż z chwilą otrzymania faktury (dokumentu celnego). W większości przypadków w praktyce, moment powstania prawa do odliczenia nie powinien się jednak zmienić, gdyż nadal będzie tożsamy z momentem otrzymania faktury (dokumentu celnego).


Przepisy przejściowe w zakresie VAT na przełomie 2013 i 2014 r.


Faktura wystawiona przed dostawą towarów 2013 / 2014

 

[1] Ze względu na brzmienie art. 86 ust. 10 pkt 1 i art. 86 ust. 12 w zw. z art. 86 ust. 12a pkt 2 Ustawy o VAT oraz generalną praktyką wystawiania faktur dopiero po zaistnieniu transakcji (aby rozliczać VAT należny jak najpóźniej), przed 1 stycznia 2014 r. otrzymanie faktury najczęściej nie przesuwało momentu odliczenia do chwili realizacji transakcji uprzednio zafakturowanej.

[2] Zmiany w zakresie terminów wystawiania faktur omówione zostały w rozdziale „Fakturowanie”.

[3] Art. 86 ust. 2 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[4] Uzasadnienie do nowelizacji, str. 44.

 

Zatem, w przypadku transakcji krajowych/ importu towarów (rozliczanego według ogólnych zasad) podatnik będzie musiał pilnować dwóch terminów i odliczać VAT, gdy oba zdarzenia się zrealizują:

- moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu transakcji u kontrahenta;

- moment otrzymania faktury/ dokumentów celnych potwierdzających transakcję.[5]

Zaprezentowana konstrukcja rozliczania podatku naliczonego nie tyle ma ułatwić podatnikowi sposób odliczenia VAT, ile zagwarantować organom podatkowym, że do odliczenia podatku nie dojdzie wcześniej, niż podatek ten stanie się należny po stronie sprzedawcy.

Podstawowe zasady odliczania podatku naliczonego przedstawia Tabela 1.


Tabela 1 - przepisy podstawowe w zakresie prawa do odliczenia

Do 31 grudnia 2013 r.

Od 1 stycznia 2014 r.

podatnik ma prawo do odliczenia VAT w okresie, w którym otrzymał fakturę (dokument celny) potwierdzającą transakcję[6]

podatnik ma prawo do odliczenia VAT w okresie, w którym w odniesieniu do transakcji powstał obowiązek podatkowy[7] (co do zasady, moment dostarczenia towaru/ wykonania usługi[8])

jeśli jednak w tym momencie towar nie został dostarczony bądź usługa wykonana, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi[9]

odliczenie jest możliwe nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę

odliczenie jest możliwe w okresie, w którym podatnik otrzymał fakturę, jeśli towar zostanie dostarczony bądź usługa wykonana przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej[10]


Przykład 1

Producent płytek ceramicznych otrzymał 2 stycznia 2014 r. fakturę na dostawy ciepła przewidziane w okresie 1 stycznia 2014 r. - 30 czerwca 2014 r. Stosowną płatność zrealizował w całości 31 stycznia 2014 r.

Elektrociepłownia obowiązana jest do rozliczenia VAT w szczególnym momencie, tj. już w dacie wystawienia faktury.[11] Producent płytek ceramicznych ma prawo do odliczenia VAT z otrzymanej faktury za styczeń 2014 r., pomimo że dostawy ciepła będą dokonywane w sposób ciągły przez najbliższe pół roku.


Przykład 2

Przedsiębiorstwo budowlane (czynny podatnik VAT) nabyło 10 lutego 2014 r. od małego podatnika towary. Faktura zakupowa wystawiona 15 lutego 2014 r. oznaczona jest wyrazami „metoda kasowa”. Za transakcję przedsiębiorstwo budowlane dokonało zapłaty 10 marca 2014 r.

Mając na uwadze, że moment rozliczenia VAT należnego u sprzedawcy (mały podatnik rozliczający się metodą kasową) powstanie w dniu otrzymania zapłaty,[12] tj. 10 marca 2014 r., w tym też dniu przedsiębiorstwo budowlane będzie mieć prawo do ujęcia faktury zakupowej w rejestrze VAT naliczonego i odliczyć podatek za marzec (I kwartał). Pozostałe dwie przesłanki statuujące prawo do odliczenia zrealizowane były wcześniej (wykonanie czynności i otrzymanie faktury).


Warto wiedzieć, że w praktyce dotychczasowe zasady odliczania VAT naliczonego najczęściej spełniały założenia wynikające z Dyrektywy VAT. Jednak, dla transakcji w których faktura wystawiana była przed realizacją transakcji bądź objętych szczególnym momentem powstania obowiązku podatkowego (a było ich stosunkowo wiele) przepisy mogły prowadzić do sprzeczności zapisów Ustawy o VAT z prawem unijnym.[13]

 

Zapraszamy do dyskusji na forum o podatkach


Najważniejsze zmiany w VAT 2014


Zmiany 2014 - Podatki, Księgowość, Kadry, Firma, Prawo

 

[6] Art. 86 ust. 10 pkt 1 Ustawy o VAT.

[7] Art. 86 ust. 10 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[8] Art. 19a ust. 1 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[9] Art. 86 ust. 12 Ustawy o VAT.

[10] Art. 86 ust. 12a pkt 2 Ustawy o VAT.

[11] Art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a Znowelizowanej ustawy o VAT.

[12] Art. 21 ust. 1 pkt 1 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[13] Por. red. R. Namysłowski, D. Pokrop, Dyrektywa VAT. Polska perspektywa. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, LEX 2012.

 

Przykładową różnicę w rozliczeniach VAT naliczonego nabywcy towarów bądź usług prezentuje Tabela 2. We wskazanej sytuacji, faktura wystawiona jest przed wykonaniem krajowej transakcji - od 1 stycznia 2014 r. wystawianie faktur ex ante może być częstą sytuacją (zasadniczo przepisy pozwalają na wystawianie faktury maksymalnie 30 dni przed transakcją, wystawienie faktury nie obliguje sprzedawcy do zapłaty VAT należnego a pozwala na szybsze uzyskanie zapłaty za sprzedaż). Dopiero w momencie realizacji transakcji (a nie w chwili otrzymania faktury) ziści się drugi z warunków niezbędnych do realizacji prawa do odliczenia.


Tabela 2 - moment odliczenia dla faktury ex ante w 2013 r. i 2014 r.

Data wystawienia faktury

Data otrzymania faktury przez nabywcę

Data sprzedaży towaru

Okres rozliczeniowy, za który nastąpi odliczenie

Podstawa prawna rozliczenia

29 marzec 2013

30 marzec 2013

1 kwiecień 2013

marzec 2013        

(I kwartał 2013)

art. 86 ust. 10 pkt 1, art. 86 ust. 12, art. 86 ust. 12a pkt 2 Ustawy o VAT

29 marzec 2014

30 marzec 2014

1 kwiecień 2014

kwiecień 2014      

(II kwartał 2014)

art. 86 ust. 10, art. 86 ust. 10b pkt 1 Znowelizowanej ustawy o VAT

Warto zauważyć, że ujęcie we wskazane w Tabeli 2 sytuacji faktury zbyt wcześniej skutkować będzie powstaniem zaległości podatkowej. Aby uniknąć takiej sytuacji, korzystne może być wcześniejsze ustalenie z kontrahentami warunków fakturowania transakcji.


Zasady szczególne


W znowelizowanej ustawie o VAT dla niektórych transakcji przewidziane są szczególne terminy powstania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony oderwane od momentu dostawy towarów czy wykonania usług. Związane jest to ze szczególnym momentem powstawania obowiązku podatkowego prezentowanym w art. 19a ust. 5 pkt 3 Znowelizowanej ustawy o VAT. W przypadku usług budowlanych, dostawy książek drukowanych i drukowaniu książek (poza importem usług) moment powstania obowiązku podatkowego określony będzie na dzień wystawienia faktury.


Przykład 3

W lutym 2014 r. restaurator podjął decyzję o zmodernizowaniu wnętrza lokalu. W tym celu zatrudnił firmę budowlaną. 20 lutego 2014 r. firma budowlana wystawiła fakturę na całą wartość niezrealizowanej jeszcze usługi (stosując się do zasady, że może sporządzić taki dokument na 30 dni przed wykonaniem usługi). Podatnik otrzymał fakturę 1 marca 2013 r. Ze względu na opóźnienia w pracach usługa ostatecznie została zrealizowana 1 kwietnia 2014 r. W tym też dniu, restaurator zapłacił za usługę.

W takiej sytuacji restaurator będzie mieć prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktury już w marcu, mimo że faktycznie usługa została wykonana dopiero w kwietniu. Obie przesłanki istnienia prawa do odliczenia zrealizowały się. Restaurator jest w posiadaniu faktury, a obowiązek podatkowy u sprzedawcy już powstał - w dacie wystawienia faktury.

 

Nowe zasady fakturowania od początku 2014 r.

Zmiany w VAT od 1 października 2013 - wyjaśnienia MF

 


Jest to tylko fragment obszernego poradnika o zmianach w VAT. Pełna treść do pobrania tutaj: VADEMECUM dla przedsiębiorców. Najważniejsze zmiany w VAT 2014

Poradnik dla Państwa przygotowała kancelaria ACCREO we współpracy z portalem INFOR.pl

 

 

Autopromocja
Accreo
Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

REKLAMA

Źródło: Accreo
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

  W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

  Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

  Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

  Zakup startupu - jak nie kupić kota w worku? Kluczowe: due dilligence. Poradnik dla inwestora

  Akwizycja firmy jest inwestycją, która ma się opłacać. To oczywiste twierdzenie staje się jeszcze bardziej prawdziwe w przypadku nabycia startupu, który kupuje się po to, by rozwijać biznes z pomysłem, mający duży potencjał. Zakup startupu zazwyczaj jest łatwiejszy niż założenie firmy od zera, szczególnie takiej, która ma się okazać jednorożcem w świecie biznesu. Jednak podjęcie takiego kroku jest obarczone sporym ryzykiem. Aż 9 na 10 nowo tworzonych startupów upada, z czego 20 proc. kończy działalność w ciągu pierwszego roku, a kolejne 50 proc. nie utrzymuje się na rynku dłużej niż 5 lat [Źródło: Startup Genome]. Można dyskutować z tymi statystykami, ale jeżeli nawet są prawdziwie tylko w połowie, to i tak wskazują na pewne negatywne zjawisko. Ryzyka biznesowego przy zakupie startupu nie da się zupełnie wyeliminować, ale można zadbać o to, by ograniczyć je do minimum. 

  Żądanie zmniejszenia kary umownej – sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania. Orzeczenie Sądu Najwyższego

  Występując o zmniejszenie kary umownej dłużnik jest zobligowany wskazać, do jakiej wysokości zmniejszenia żąda. Wyinterpretować to może również sąd, pod warunkiem, że taką możliwość daje całokształt działań procesowych dłużnika. Sąd nie może sam z urzędu podejmować się miarkowania, jeśli z działań strony nie wynika chęć zgłoszenia żądania o to - orzekł w wyroku z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSKP 578/22).

  Przekształcenie, połączenie, wniesienie aportu a możliwość stosowania estońskiego CIT

  Estoński CIT staje się coraz bardziej popularną formą opodatkowania spółek. Warto jednak wskazać, że wiąże się z nią szereg ograniczeń i warunków, jakie musi spełnić spółka, aby móc korzystać z dobrodziejstw estońskiego CIT.

  MF: Kasowy PIT od 2025 roku. Niedługo pojawi się projekt

  W Ministerstwie Finansów toczą się już prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. wdrożenia w polskim systemie podatkowym kasowego PIT. W najbliższych dniach projekt ten ma zostać wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Takie informacje przekazał 22 lutego 2024 r. w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman. Ale te nowe przepisy wejdą w życie nie wcześniej niż od 2025 roku.

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe?

  Jakie są kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2024 roku? Od czego zależy wysokość kary?

  Składka zdrowotna na ryczałcie - progi przychodów w 2024 roku

  O wysokości składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie decydują progi osiąganych przychodów oraz wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak prawidłowo obliczyć składkę zdrowotną dla ryczałtu w 2024 roku?

  Ulga dla seniorów przed otrzymaniem emerytury - co mówi prawo?

  Czy seniorzy mogą korzystać z ulgi podatkowej w PIT przed otrzymaniem emerytury, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego? Chodzi o zwolnienie w podatku dochodowym nazywane „ulgą dla pracujących seniorów”.

  Niestaranny pracodawca zapłaci podatek za oszustwo pracownika. Wyrok TSUE nie usuwa wszystkich wątpliwości i nie daje wytycznych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik wykorzystujący dane swego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur jest zobowiązany do zapłaty wskazanej w nich kwoty podatku  Ale takie konsekwencje powinny dotknąć pracownika pod warunkiem, że pracodawca (podatnik VAT) dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika. Jeżeli pracodawca takiej staranności nie dochował, to poniesie konsekwencje sam i będzie musiał zapłacić podatek.

  REKLAMA