REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w 2014 r.

Aleksandra Plichta
starszy konsultant w Accreo
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Z początkiem 2014 r. wraz ze zmianami w zakresie momentu powstawania obowiązku podatkowego wchodzą w życie modyfikacje momentu, w którym podatnik może pomniejszyć zobowiązanie podatkowe poprzez wykazanie podatku naliczonego. Nowe zasady w zakresie odliczenia podatku określone będą, podobnie jak dotychczas, głównie w art. 86 znowelizowanej ustawy o VAT i dotyczą transakcji krajowych, jak i międzynarodowych.

REKLAMA

Autopromocja

INFORFK: Jak przygotować dział księgowości na zmiany w VAT od 2014

 

 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

 

 

 

 


Zmiany w zakresie prawa do odliczenia VAT wiążą się z blokiem zmian modyfikujących moment powstania obowiązku podatkowego. Co istotne, od 1 stycznia 2014 r. aby odliczyć podatek naliczony podatnicy w dużej mierze będę musieli koncentrować się na tym, kiedy u ich kontrahenta VAT stał się należny. Ciągle też, by skorzystać z odliczenia konieczne będzie posiadanie oryginału faktury (bądź też jej duplikatu).

Należy mieć na uwadze, że w myśl przepisów zawartych w Znowelizowanej ustawie o VAT, możliwość odliczenia podatku nie zależeć będzie przede wszystkim od momentu otrzymania faktury potwierdzającej transakcję.[1] Istotny stanie się bowiem dostęp pracowników rozliczających VAT do wiedzy z zakresu momentu wykonania czynności (dostawy towaru, wykonania usługi), który z kolei często wynika z porozumień pomiędzy kontrahentami i odzwierciedlony jest umowach i warunkach transakcji. Aby zapobiec zbyt wczesnemu odliczaniu VAT naliczonego, warto o tym szczególnie pamiętać również z tego powodu, że wskutek omawianej nowelizacji, sprzedawcy będą mieli większą dowolność w zakresie wystawiania faktur przed dostawą towarów bądź wykonaniem usługi.[2]


Przepisy

Art. 86, art. 88, art. 90 Znowelizowanej ustawy o VAT


Definicja Podatku naliczonego


Ustawodawca zdecydował się przeformułować brzmienie przepisu wskazującego, co stanowić może kwotę podatku naliczonego.[3] Zmiany te mają raczej charakter systematyzujący, nie wpływając na kwoty, które mogą być uznane za podatek naliczony.

W efekcie, wciąż kwotę podatku naliczonego stanowić będzie:

- w przypadku „krajowego” nabycia towarów i usług oraz zapłaty zaliczki (przedpłaty) - kwota wykazana na fakturze zakupowej;

- w przypadku importu towarów - kwota wykazana w dokumentach sporządzanych dla potrzeb importu (dokument celny, deklaracja importowa);

- dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług, krajowe transakcje dla których podatnikiem jest nabywca) - kwota podatku należnego;

- w przypadku nabycia (również wewnątrzwspólnotowego) nowych środków transportu - kwota stanowiąca równowartość 22% kwoty należnej z tytułu dostawy, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze lub dokumencie celnym, bądź podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Wątpliwości przedsiębiorców budzić może wykreślenie art. 86 ust. 8 pkt 2 Ustawy o VAT. Przepis ten zawierał jednoznaczne wskazanie, iż podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z fakturami dokumentującymi nabycie towarów i usług dotyczących finalnie dwóch czynności niepodlegających VAT, tj. przekazywania próbek i prezentów małych wartości. Zmiana ta nie powinna oznaczać, iż podatnicy nie mogą od 1 stycznia 2014 r. odliczać VAT naliczonego od towarów bądź usług, przekazywanych jako próbki czy prezenty. Jak wskazuje ustawodawca, omawiane towary lub usługi są finalnie w sposób pośredni wykorzystywane na potrzeby opodatkowanych transakcji (przyczyniają się do promocji firmy, jej produktów i w efekcie - zwiększenia sprzedaży opodatkowanej VAT), nie ma więc konieczności „dublowania” podstawowej regulacji w zakresie przesłanek określających prawo do odliczenia, tj. art. 86 ust. 1 Znowelizowanej ustawy o VAT.[4]    


Nowa zasada ogólna - Zakupy krajowe i import towarów


W przypadku zakupu towarów i usług na terenie kraju (importu towarów) prawo do odliczenia będzie powstawało z chwilą powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy, nie wcześniej jednak niż z chwilą otrzymania faktury (dokumentu celnego). W większości przypadków w praktyce, moment powstania prawa do odliczenia nie powinien się jednak zmienić, gdyż nadal będzie tożsamy z momentem otrzymania faktury (dokumentu celnego).


Przepisy przejściowe w zakresie VAT na przełomie 2013 i 2014 r.


Faktura wystawiona przed dostawą towarów 2013 / 2014

 

[1] Ze względu na brzmienie art. 86 ust. 10 pkt 1 i art. 86 ust. 12 w zw. z art. 86 ust. 12a pkt 2 Ustawy o VAT oraz generalną praktyką wystawiania faktur dopiero po zaistnieniu transakcji (aby rozliczać VAT należny jak najpóźniej), przed 1 stycznia 2014 r. otrzymanie faktury najczęściej nie przesuwało momentu odliczenia do chwili realizacji transakcji uprzednio zafakturowanej.

[2] Zmiany w zakresie terminów wystawiania faktur omówione zostały w rozdziale „Fakturowanie”.

[3] Art. 86 ust. 2 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[4] Uzasadnienie do nowelizacji, str. 44.

 

Zatem, w przypadku transakcji krajowych/ importu towarów (rozliczanego według ogólnych zasad) podatnik będzie musiał pilnować dwóch terminów i odliczać VAT, gdy oba zdarzenia się zrealizują:

- moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu transakcji u kontrahenta;

- moment otrzymania faktury/ dokumentów celnych potwierdzających transakcję.[5]

Zaprezentowana konstrukcja rozliczania podatku naliczonego nie tyle ma ułatwić podatnikowi sposób odliczenia VAT, ile zagwarantować organom podatkowym, że do odliczenia podatku nie dojdzie wcześniej, niż podatek ten stanie się należny po stronie sprzedawcy.

Podstawowe zasady odliczania podatku naliczonego przedstawia Tabela 1.


Tabela 1 - przepisy podstawowe w zakresie prawa do odliczenia

Do 31 grudnia 2013 r.

Od 1 stycznia 2014 r.

podatnik ma prawo do odliczenia VAT w okresie, w którym otrzymał fakturę (dokument celny) potwierdzającą transakcję[6]

podatnik ma prawo do odliczenia VAT w okresie, w którym w odniesieniu do transakcji powstał obowiązek podatkowy[7] (co do zasady, moment dostarczenia towaru/ wykonania usługi[8])

jeśli jednak w tym momencie towar nie został dostarczony bądź usługa wykonana, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi[9]

odliczenie jest możliwe nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę

odliczenie jest możliwe w okresie, w którym podatnik otrzymał fakturę, jeśli towar zostanie dostarczony bądź usługa wykonana przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej[10]


Przykład 1

Producent płytek ceramicznych otrzymał 2 stycznia 2014 r. fakturę na dostawy ciepła przewidziane w okresie 1 stycznia 2014 r. - 30 czerwca 2014 r. Stosowną płatność zrealizował w całości 31 stycznia 2014 r.

Elektrociepłownia obowiązana jest do rozliczenia VAT w szczególnym momencie, tj. już w dacie wystawienia faktury.[11] Producent płytek ceramicznych ma prawo do odliczenia VAT z otrzymanej faktury za styczeń 2014 r., pomimo że dostawy ciepła będą dokonywane w sposób ciągły przez najbliższe pół roku.


Przykład 2

Przedsiębiorstwo budowlane (czynny podatnik VAT) nabyło 10 lutego 2014 r. od małego podatnika towary. Faktura zakupowa wystawiona 15 lutego 2014 r. oznaczona jest wyrazami „metoda kasowa”. Za transakcję przedsiębiorstwo budowlane dokonało zapłaty 10 marca 2014 r.

Mając na uwadze, że moment rozliczenia VAT należnego u sprzedawcy (mały podatnik rozliczający się metodą kasową) powstanie w dniu otrzymania zapłaty,[12] tj. 10 marca 2014 r., w tym też dniu przedsiębiorstwo budowlane będzie mieć prawo do ujęcia faktury zakupowej w rejestrze VAT naliczonego i odliczyć podatek za marzec (I kwartał). Pozostałe dwie przesłanki statuujące prawo do odliczenia zrealizowane były wcześniej (wykonanie czynności i otrzymanie faktury).


Warto wiedzieć, że w praktyce dotychczasowe zasady odliczania VAT naliczonego najczęściej spełniały założenia wynikające z Dyrektywy VAT. Jednak, dla transakcji w których faktura wystawiana była przed realizacją transakcji bądź objętych szczególnym momentem powstania obowiązku podatkowego (a było ich stosunkowo wiele) przepisy mogły prowadzić do sprzeczności zapisów Ustawy o VAT z prawem unijnym.[13]

 

Zapraszamy do dyskusji na forum o podatkach


Najważniejsze zmiany w VAT 2014


Zmiany 2014 - Podatki, Księgowość, Kadry, Firma, Prawo

 

[6] Art. 86 ust. 10 pkt 1 Ustawy o VAT.

[7] Art. 86 ust. 10 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[8] Art. 19a ust. 1 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[9] Art. 86 ust. 12 Ustawy o VAT.

[10] Art. 86 ust. 12a pkt 2 Ustawy o VAT.

[11] Art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a Znowelizowanej ustawy o VAT.

[12] Art. 21 ust. 1 pkt 1 Znowelizowanej ustawy o VAT.

[13] Por. red. R. Namysłowski, D. Pokrop, Dyrektywa VAT. Polska perspektywa. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, LEX 2012.

 

Przykładową różnicę w rozliczeniach VAT naliczonego nabywcy towarów bądź usług prezentuje Tabela 2. We wskazanej sytuacji, faktura wystawiona jest przed wykonaniem krajowej transakcji - od 1 stycznia 2014 r. wystawianie faktur ex ante może być częstą sytuacją (zasadniczo przepisy pozwalają na wystawianie faktury maksymalnie 30 dni przed transakcją, wystawienie faktury nie obliguje sprzedawcy do zapłaty VAT należnego a pozwala na szybsze uzyskanie zapłaty za sprzedaż). Dopiero w momencie realizacji transakcji (a nie w chwili otrzymania faktury) ziści się drugi z warunków niezbędnych do realizacji prawa do odliczenia.


Tabela 2 - moment odliczenia dla faktury ex ante w 2013 r. i 2014 r.

Data wystawienia faktury

Data otrzymania faktury przez nabywcę

Data sprzedaży towaru

Okres rozliczeniowy, za który nastąpi odliczenie

Podstawa prawna rozliczenia

29 marzec 2013

30 marzec 2013

1 kwiecień 2013

marzec 2013        

(I kwartał 2013)

art. 86 ust. 10 pkt 1, art. 86 ust. 12, art. 86 ust. 12a pkt 2 Ustawy o VAT

29 marzec 2014

30 marzec 2014

1 kwiecień 2014

kwiecień 2014      

(II kwartał 2014)

art. 86 ust. 10, art. 86 ust. 10b pkt 1 Znowelizowanej ustawy o VAT

Warto zauważyć, że ujęcie we wskazane w Tabeli 2 sytuacji faktury zbyt wcześniej skutkować będzie powstaniem zaległości podatkowej. Aby uniknąć takiej sytuacji, korzystne może być wcześniejsze ustalenie z kontrahentami warunków fakturowania transakcji.


Zasady szczególne


W znowelizowanej ustawie o VAT dla niektórych transakcji przewidziane są szczególne terminy powstania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony oderwane od momentu dostawy towarów czy wykonania usług. Związane jest to ze szczególnym momentem powstawania obowiązku podatkowego prezentowanym w art. 19a ust. 5 pkt 3 Znowelizowanej ustawy o VAT. W przypadku usług budowlanych, dostawy książek drukowanych i drukowaniu książek (poza importem usług) moment powstania obowiązku podatkowego określony będzie na dzień wystawienia faktury.


Przykład 3

W lutym 2014 r. restaurator podjął decyzję o zmodernizowaniu wnętrza lokalu. W tym celu zatrudnił firmę budowlaną. 20 lutego 2014 r. firma budowlana wystawiła fakturę na całą wartość niezrealizowanej jeszcze usługi (stosując się do zasady, że może sporządzić taki dokument na 30 dni przed wykonaniem usługi). Podatnik otrzymał fakturę 1 marca 2013 r. Ze względu na opóźnienia w pracach usługa ostatecznie została zrealizowana 1 kwietnia 2014 r. W tym też dniu, restaurator zapłacił za usługę.

W takiej sytuacji restaurator będzie mieć prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktury już w marcu, mimo że faktycznie usługa została wykonana dopiero w kwietniu. Obie przesłanki istnienia prawa do odliczenia zrealizowały się. Restaurator jest w posiadaniu faktury, a obowiązek podatkowy u sprzedawcy już powstał - w dacie wystawienia faktury.

 

Nowe zasady fakturowania od początku 2014 r.

Zmiany w VAT od 1 października 2013 - wyjaśnienia MF

 


Jest to tylko fragment obszernego poradnika o zmianach w VAT. Pełna treść do pobrania tutaj: VADEMECUM dla przedsiębiorców. Najważniejsze zmiany w VAT 2014

Poradnik dla Państwa przygotowała kancelaria ACCREO we współpracy z portalem INFOR.pl

 

 

Autopromocja
Accreo
Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

REKLAMA

Źródło: Accreo

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rozliczenie PIT w 2024 roku. Rekordowo szybkie zwroty podatku - średnio 15 dni od złożenia deklaracji

Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała ostatni "sezon  PIT-owy", czyli rozliczenie podatkowe dochodów osób fizycznych uzyskanych w 2023 roku. 95%, czyli ponad 23 mln deklaracji podatkowych za 2023 r. podatnicy złożyli elektronicznie, z czego większość, bo aż 13,8 mln przez usługę Twój e-PIT. Tylko 1,4 mln zeznań wpłynęło w wersji papierowej. W tym roku urzędy skarbowe rekordowo szybko zwracały nadpłaty podatku – średnio w ciągu 15 dni. Pierwszy raz z usługi Twój e-PIT skorzystali przedsiębiorcy, którzy złożyli w ten sposób ponad 910 tys. dokumentów. OPP mogą w tym roku otrzymać rekordowa sumę 1,9 mld zł.

Kolejna wygrana podatnika w NSA: Organy podatkowe nie wykazały nienależytej staranności podatnika przy weryfikacji rzetelności dostawców przy odliczeniu VAT

W dniu 29 maja 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), po dwukrotnym odraczaniu publikacji orzeczenia (pierwotna data rozprawy: 8 maja 2024 r.), uchylił zaskarżony przez podatnika wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o sygn. akt I SA/Gd 703/19 z 29 października 2019 r., przyjmując że wbrew wydanemu wyrokowi WSA organy podatkowe nie zgromadziły wystarczających dowodów na podważenie dobrej wiary podatnika. W wyroku o sygn. akt I FSK 423/20 NSA nie zgodził się z sądem pierwszej instancji odnośnie wykazania przez organy zasadności pozbawienia podatnika prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług. 

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia od 2025 roku. 53% średniej płacy. Hojność na cudzy koszt. Wyższe koszty pracy podniosą ceny i będą przerzucone na konsumentów

W czwartek 13 czerwca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku do kwoty 4626 zł brutto (3 483,51 zł netto). Jednocześnie w przyszłym roku minimalna stawka godzinowa na zleceniu i podobnych umowach cywilnoprawnych wynosić ma 30,20 zł brutto. Te propozycje rządu skomentował nieprzychylnie Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Publikujemy poniżej treść stanowiska Rzecznika MŚP w sprawie wzrostu płacy minimalnej od przyszłego roku.

Przedsiębiorcy MŚP: Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku

Zdaniem przedsiębiorców nowa pensja minimalna zabije sektor MŚP. "Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku. Na negatywny wpływ znaczących wzrostów wysokości pensji minimalnej na działanie sektora MŚP zwracaliśmy uwagę już w 10 postulatach handlu dla nowego rządu" - piszą w komunikacie.

REKLAMA

Znów zmiany w akcyzie na wino. Co to oznacza dla cen tego trunku? Czy smakosze win zapłacą więcej?

Minister Finansów planuje przedłużyć o 1 rok (czyli do końca 2025 roku) okres ważności znaków akcyzy (banderol) naniesionych na opakowania jednostkowe win i wyrobów winiarskich, które są obecnie na rynku. Chodzi o wina wprowadzone do obrotu przed 2022 rokiem, które są oznaczone tzw. „starymi” znakami akcyzy. Ważność banderol akcyzowych tych win była już wcześniej dwukrotnie przedłużana. Ta zmiana, dokonywana w interesie firm z branży winiarskiej – by dać im więcej czasu na sprzedaż zapasów tych win – nie powinna skutkować podwyżką cen win.

Najniższa krajowa 2025 - ile od stycznia? Jakie brutto w umowie, ile netto do wypłaty na rękę? Jakie koszty pracodawcy płacy minimalnej?

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę (zwane też najniższą krajową lub płacą minimalną) ma wynieść 4626 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i podobnych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł brutto. Takie są propozycje Rady Ministrów przedstawione 13 czerwca 2024 r.

Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

W praktyce zdarza się nie tak rzadko, że wystawiony paragon z NIP nabywcy zawiera błędną stawkę VAT. Czy i jak można skorygować taki paragon z błędną stawką VAT?

Fiskus dowie się, że prowadzisz działalność gospodarczą bez rejestracji. Zmiany od 1 lipca 2024 r. Co wynika z nowych przepisów?

W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7 uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zacznie ona obowiązywać już od 1 lipca br. Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. Allegro, OLX czy Booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników

REKLAMA

Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy każdy pracownik może na to liczyć?

W jakich sytuacjach i terminach pracownik nabywa prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowych dni urlopu? Co wynika z przepisów?

Zwolnienie z VAT dla małych firm. Minister Finansów szykuje istotne zmiany w ustawie o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma pozwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT w Polsce przez małe firmy (do 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży) mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. A polskie małe firmy będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które zostały opublikowane 12 czerwca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

REKLAMA