Kategorie

Ewidencja operacji gospodarczych za pomocą kart płatniczych

W przypadku ewidencji płatności dokonywanych za pomocą karty płatniczej konieczne jest uwzględnienie, że jednostka nie dysponuje jeszcze bankowym dowodem dokonania zapłaty, a jedynie potwierdzeniem dokonania płatności.

Karta płatnicza posiada pasek magnetyczny lub chip, zawierające zakodowane informacje o posiadaczu karty oraz o karcie, pozwala ona na dokonywanie płatności w punktach handlowo-usługowych, pobieranie gotówki z bankomatów i dokonywanie płatności za pomocą Internetu oraz telefonu. Może być z powodzeniem stosowana także w organizacjach non-profit.
Karty płatnicze mogą występować w trzech formach:
•  kart debetowych,
•  kart kredytowych,
•  kart typu charge.
Bez wątpienia posiadanie któregokolwiek z rodzajów kart podnosi status posiadacza, może też znacznie ułatwić działalność, szczególnie w zakresie dokonywania płatności.

Charakterystyka kart płatniczych

Karty debetowe
wydawane są do posiadanego w banku rachunku bieżącego, a płatności dokonywane tymi kartami posiadają limit do wysokości środków znajdujących się na tym rachunku lub ewentualnie do wysokości przyznanego limitu debetowego w rachunku bieżącym.
Karty kredytowe działają na zasadzie udzielenia przez bank kredytu. Płatności dokonywane kartami kredytowymi polegają na zaciągnięciu przez ich użytkownika kredytu w banku, którego limit jest z góry z bankiem ustalony, a zależny od wysokości osiąganych dochodów klienta. Zgodnie z umową zawartą z bankiem spłata kredytu powinna nastąpić w ustalonym okresie, po uprzednim otrzymaniu przez użytkownika szczegółowej informacji o płatnościach dokonanych kartą. Ponadto możliwe jest, w przypadającym terminie spłaty, uregulowanie tylko niewielkiej części zadłużenia – zazwyczaj 5 lub 10%, w takim jednak przypadku limit kredytu przypadający na następny okres rozliczeniowy jest pomniejszony o kwotę niespłaconego jeszcze zadłużenia. Umowy kart kredytowych pozwalają na korzystanie z kredytu krótkoterminowego bez konieczności zapłaty odsetek, bowiem banki nie pobierają żadnych opłat w przypadku terminowej spłaty całości zadłużenia; jeśli jednak jednostka wykorzysta możliwość dłuższego korzystania z zaciągniętego kredytu (a więc w ustalonym terminie dokona spłaty tylko minimalnej wymaganej kwoty), wtedy oprocentowanie kredytu udzielonego za pośrednictwem karty kredytowej jest zazwyczaj wyższe niż oprocentowanie tradycyjnych kredytów bankowych. Uzyskanie karty kredytowej nie jest uwarunkowane od posiadania rachunku bieżącego w danym banku, choć szczegółowe wytyczne w tym zakresie ustalają poszczególne banki. Kredyt w rachunku karty kredytowej jest kredytem odnawialnym, gdyż w przypadku jego spłaty jest ponownie udzielany posiadaczowi karty, w całym okresie ważności tej karty.
Karty typu charge, czyli karty obciążeniowe, działają podobnie do kart kredytowych, gdyż dokonywane transakcje są rozliczane w ustalonym okresie rozliczeniowym. Okresem tym jest miesiąc. Różnica jednak polega na tym, iż bank pobiera kwotę konieczną do spłaty całości zadłużenia karty typu charge w ustalonym dniu z rachunku bieżącego użytkownika karty. Po pierwsze, występuje tu więc konieczność posiadania w banku rachunku bieżącego (zazwyczaj), a po drugie, w dniu spłaty karty posiadacz konta musi zapewnić saldo na tym rachunku pozwalające na spłatę całości zadłużenia karty, a przedłużenie terminu jej spłaty nie jest możliwe. W przypadku braku na rachunku środków wystarczających na spłatę zadłużenia bank nalicza odsetki karne.
Poza powyższymi funkcjonują jeszcze karty płatnicze, których powstanie było przejawem rozwoju gospodarki i pojawiania się nowych wymagań otoczenia. Kartą taką jest karta internetowa, inaczej też nazywana wirtualną lub e-kartą. Ideą tej karty jest wykorzystanie jej do płatności za pomocą Internetu lub połączenia telefonicznego. Jednakże istota jej funkcjonowania nie różni się znacznie od karty debetowej (choć kartą debetową transakcji internetowych wykonywać nie można). Aby uniknąć sytuacji, że ktoś za pomocą Internetu skradnie dane i dokona płatności, bank otwiera odrębne konto (lub subkonto), do którego wydaje właśnie kartę internetową, a posiadacz rachunku przelewa na to konto kwotę wymaganą, lub większą, do dokonania płatności internetowej lub telefonicznej. Kartami wirtualnymi można też czasami dokonywać płatności w POS-a (point of sale), czyli punktach handlowo-usługowych, jednakże większość z tych kart nie posiada paska magnetycznego. Szczegółowe zasady emisji i funkcjonowania kart internetowych ustalają poszczególne banki. Podobnie do karty internetowej funkcjonuje karta pre-paid, czyli tzw. karta przedpłacona, której istota również polega na zasileniu dodatkowego rachunku karty określoną kwotą środków; kartę tę można również wykorzystać do pobrania gotówki z bankomatu. Karty typu pre-paid są dobrym rozwiązaniem dla nieletnich członków rodziny, ale również dla pracowników wyjeżdżających w delegacje lub dokonujących innych zakupów, tym bardziej że na kartach tych zazwyczaj nie widnieje imię i nazwisko posiadacza karty. Ewidencja operacji gospodarczych kartami internetowymi i pre-paid przebiega w sposób podobny do kart debetowych. Poza powyższymi zdarza się również, że niektóre banki wydają karty, które umożliwiają wyłącznie wypłatę gotówki z bankomatu, nazywane w związku z tym kartami bankomatowymi.

Ewidencja płatności

W przypadku ewidencji płatności dokonywanych za pomocą karty płatniczej konieczne jest uwzględnienie, że jednostka nie dysponuje jeszcze bankowym dowodem dokonania zapłaty, a jedynie potwierdzeniem dokonania płatności. Powoduje to, że wszelkie płatności należy ujmować jako środki pieniężne w drodze. Ponadto w związku z użytkowaniem karty mogą pojawić się dodatkowe opłaty, takie jak opłata za wydanie, użytkowanie i odnowienie karty, odsetki i prowizje. Ewidencję operacji dokonywanych za pomocą kart płatniczych przedstawiono w przykładach.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Należy jednak zaznaczyć, że jednostka może przyjąć też rozwiązanie, iż operacji nr 1 nie będzie ujmowała w dniu faktycznej zapłaty, lecz dopiero w momencie otrzymania wyciągu bankowego. Takie rozwiązanie jest wygodniejsze, natomiast to zaprezentowane powyżej jest dokładniejszym odzwierciedleniem rzeczywistości.
Płatności dokonywane kartą debetową odwzorowane są na rachunku bieżącym firmy, stąd saldo tego rachunku zostanie wykazane w sprawozdaniu finansowym w pozycji aktywów obrotowych: środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, a w przypadku ujemnego salda na dzień bilansowy (wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym) saldo tego konta prezentowane jest w pozycji zobowiązań krótkoterminowych: kredyty bankowe.
Podobnie jak w przypadku karty debetowej operację nr 1 można pominąć i ująć jako zmniejszenie zobowiązań dopiero w momencie otrzymania wyciągu z operacji kartą, choć jeśli występuje w międzyczasie dzień bilansowy, to operację tę należy odpowiednio rozliczyć.
Wartość zadłużenia karty kredytowej podlega ujęciu w pasywach bilansu jako kredyty bankowe krótkoterminowe. Do konta kredyty bankowe krótkoterminowe wskazane jest wprowadzenie ewidencji analitycznej i odrębne ujęcie zadłużenia karty kredytowej.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podobnie jak w przypadku pozostałych kart operację nr 1 można ująć jako zmniejszenie zobowiązań w momencie otrzymania wyciągu z operacji dokonanych kartą. Możliwe jest, że na dzień bilansowy występować będzie zadłużenie karty typu charge (gdy termin spłaty nie przypada na ostatni dzień miesiąca), wtedy wartość tego zadłużenia wykazywana jest w taki sam sposób jak w przypadku karty kredytowej.
Zaleta kart płatniczych jest oczywista – to przede wszystkim brak konieczności posiadania przy sobie gotówki (także poza granicami kraju – chyba że karta ma zasięg wyłącznie lokalny), bezpieczeństwo podróży, wygoda dokonywania rozliczeń, a ponadto w przypadku niektórych kart łatwość w korzystaniu z krótkoterminowego kredytu bankowego. Nie można jednak pominąć faktu, że posiadanie np. karty kredytowej osłabia zdolność kredytową jej posiadacza, tzn. bank, w którym staramy się o kredyt, niejako z góry zakłada, że posiadając kartę kredytową jesteśmy zadłużeni, choćbyśmy faktycznie nie korzystali z kredytu.
Na zakończenie należy zaznaczyć, że niektóre z powyżej przedstawionych charakterystyk kart mogą nieznacznie różnić się w poszczególnych bankach, gdyż w każdym banku funkcjonują szczegółowe regulaminy wydawania i funkcjonowania kart płatniczych.
Reasumując: Posiadanie karty płatniczej znacznie ułatwia działalność, ale też stanowi obciążenie dla jej posiadacza w przypadku ubiegania się o kredyt.
Jako że w przypadku ewidencji płatności dokonywanych za pomocą karty płatniczej jednostka nie dysponuje jeszcze bankowym dowodem zapłaty, a jedynie potwierdzeniem dokonania płatności, to wszelkie płatności należy ujmować jako środki pieniężne w drodze.

Podstawa prawna
• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości – Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2252

Aleksandra Szewieczek
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.