| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Ujęcie przychodów według ustawy o rachunkowości i MSR

Ujęcie przychodów według ustawy o rachunkowości i MSR

Przychody: Przychody i koszty są podstawową kategorią wykorzystywaną w celu ustalenia wyniku finansowego jednostki. Bardzo istotną kwestią jest prawidłowe rozpoznawanie momentu powstawania przychodów oraz kwalifikowanie przychodów do przychodów operacyjnych, pozostałych przychodów operacyjnych lub zysków nadzwyczajnych.

Przychody są obok kosztów podstawową kategorią wykorzystywaną w celu ustalenia wyniku finansowego jednostki za rok obrotowy. Metoda szacowania tego wyniku uwzględnia zasadę memoriału, zgodnie z którą przychody i koszty będące skutkiem operacji gospodarczych są wykazywane w sprawozdaniach finansowych dotyczących okresów, w których operacje te zaistniały. W celu prawidłowego ustalenia wyniku finansowego nie jest zatem istotne, kiedy następuje wpływ środków pieniężnych do jednostki. Takie rozumienie rachunku wyników wymaga odpowiedniego zdefiniowania pojęcia „przychody”.
Moment powstania przychodu
Przychody (i jednocześnie zyski) to prawdopodobne korzyści ekonomiczne powstałe w okresie sprawozdawczym, o wiarygodnie ustalonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców (art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości). Z treści tej definicji jednoznacznie wynika, że przychody (i zyski) nie są utożsamiane z wpływami środków pieniężnych. Przychody doprowadzają bowiem do zmian w kapitale własnym jednostki, a nie, tak jak wpływy, do zmian w stanie środków pieniężnych. Podstawowymi warunkami zarejestrowania przychodu są zatem wystąpienie efektu w postaci wzrostu kapitału własnego oraz przyrost aktywów lub zmniejszenia zobowiązań jednostki.
Przychody doprowadzają do zmian w kapitale własnym jednostki.
Należy zwrócić uwagę, że definicja ustawowa przychodów nie wskazuje sposobu ujmowania przychodów w kapitale własnym. Z treści innych przepisów ustawy o rachunkowości wynika, że część przychodów odnoszona jest na wynik finansowy okresu, w którym powstały; inna zaś część przychodów może być odnoszona na kapitał z aktualizacji wyceny (np. przychody powstałe w efekcie wzrostu wartości inwestycji długoterminowych).
Ustawa o rachunkowości nie zawiera szczegółowych wytycznych pozwalających na rozpoznanie przychodu. Warunki, jakie jednostka powinna spełniać, aby móc zaliczyć powstałe korzyści ekonomiczne do przychodów, są natomiast określone w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 18 „Przychody”. Z uregulowań tego standardu wynika, że w przypadku sprzedaży towarów (przez pojęcie „towar” w standardzie tym rozumie się również produkty, grunty oraz inne nieruchomości przeznaczone do odsprzedaży) jednostka ujmuje w sprawozdaniu finansowym przychody, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK