Kategorie

Rządowa pułapka na spółki komandytowe

Waldemar Olichwer
Konrad Glapiak
Dnia 13. lutego 2013 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw oraz uzasadnienie dla tego projektu. Projekt zakłada daleko idące zmiany systemu podatkowego, a najważniejsze z nich to opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych (podatkiem CIT) dotychczas transparentnych podatkowo spółek komandytowej i komandytowo akcyjnej.

Rozwiązanie takie jest w sposób oczywisty profiskalne i zwiększa obciążenia podatkowe wspólników. Szczególnie pasjonująca jest lektura  uzasadnienia projektu, co w przypadku dokumentów legislacyjnych należy uznać za prawdziwy literacki rarytas.

Reklama

Minister Finansów nie kryje, a nawet uznaje za powód do dumy, że podstawowym celem projektu jest wyeliminowanie możliwości dokonywania optymalizacji podatkowych. Co prawda Minister nie jest w stanie zaprzeczyć, iż działania optymalizacyjne są działaniami zgodnymi z obowiązującym prawem, co zostało potwierdzone przez fundamentalne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, uznaje jednak „takie praktyki” za „niepożądane” i stanowiące przeszkodę w realizacji wywiedzionej przez Ministra z treści art. 84 Konstytucji RP zasady sprawiedliwości podatkowej.

Jak należy ową zasadę sprawiedliwości podatkowej rozumieć dowiadujemy się z fragmentu uzasadnienia projektu ustawy poświęconego zmianie polegającej na uznaniu spółek komandytowo-akcyjnych („spółek S.K.A.”)  za podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Otóż na wstępie tego punktu Minister przedstawia zasady opodatkowania dochodu spółek kapitałowych, który to dochód w przypadku jego transferu do wspólników takich spółek opodatkowany jest jak wiadomo dwukrotnie, czego efektem dla tych wspólników jest obciążenie podatkowe w wysokości ok. 34,40% osiągniętego przez spółkę kapitałową dochodu. Właśnie taki poziom opodatkowania uznawany jest przez Ministra Finansów za zgodny z zasadą sprawiedliwości podatkowej, gdyż proponowane zmiany w statusie podatkowym spółek komandytowo-akcyjnych mają na celu wprowadzenie właśnie takiego obciążenia podatkowego dla transferu dochodu z tych spółek do ich akcjonariuszy.

Reklama

Trudno nie zgodzić się z Ministrem, iż obecna sytuacja pozwalająca na odroczenie opodatkowania dochodów osiąganych przez spółki komandytowo-akcyjne nie jest możliwa do utrzymania w dłuższej perspektywie czasowej. Jest również w pełni zrozumiałe, że Minister unika jak ognia analizy tego, w jaki sposób doszło do obecnego specyficznego statusu podatkowego akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych, gdyż taka analiza wskazałaby właśnie Ministra jako podmiot ponoszący pełną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację.

Zdziwienie budzą dwie rzeczy: dlaczego Minister nie zdecydował się na regulację wprowadzającą nowe źródło przychodów w postaci uczestnictwa w spółce osobowej, w tym spółce S.K.A., co pozwoliłoby zachować transparentność podatkową tych podmiotów (jak przyznaje w uzasadnieniu Minister, transparentność podatkowa spółek osobowych  jest światowym standardem) a jednocześnie uniemożliwiłoby unikanie jednokrotnego opodatkowania dochodu z działalności operacyjnej (?) oraz dlaczego Minister wprowadził do projektu zmianę polegającą na uznaniu za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych również spółki komandytowej (?). Trudno bowiem za wyjaśnienie przyjąć stwierdzenie Ministra, iż sytuacja prawna i podatkowa komandytariusza spółki komandytowej jest zbliżona do sytuacji akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, gdyż dla każdego praktyka jasnym jest, że twierdzenie to jest fałszywe.

O ile można snuć bardzo pokrętne uzasadnienie, ze spółka S.K.A. jako specyficzny twór o charakterze w teorii hybrydowym (kapitałowo - osobowym)  powinna być opodatkowana podatkiem CIT o tyle dla klasycznej spółki osobowej, jaką jest spółka komandytowa, uzasadnienia takiego nie ma. Wytłumaczenie może być tylko jedno: Minister Finansów dąży do zwiększenia obciążeń podatkowych bez podnoszenia stawek podatkowych, które to działanie byłoby wizerunkowo zabójcze dla rządu i dla koalicji rządowej.

Pierwszą ofiarą rosnącego apetytu naszego państwa będą spółki komandytowe. Jak wiadomo, spółka komandytowa jest dla polskich przedsiębiorców wręcz idealnym połączeniem opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej liniowym podatkiem (stawka 19%) z efektywnym wyłączeniem ryzyka związanego z niepowodzeniem prowadzonej działalności dla majątku prywatnego przedsiębiorcy.

Po wejściu w życie zmian proponowanych przez Ministra Finansów spółka komandytowa stanie się dla przedsiębiorcy pułapką. Dalsze prowadzenie działalności w tej formie będzie bowiem oznaczało obciążenie podatkowe, dochodu transferowanego do wspólnika spółki komandytowej, na poziomie ok. 34,40% (identycznie jak w spółce kapitałowej) oraz obowiązek płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w kwocie prawie 12.000 zł rocznie (wraz z projektem uznania spółki komandytowej za podatnika podatku dochodowego oczywiście nie pojawił się projekt zwalniający wspólników takiej spółki z płacenia składek na ubezpieczenia).

Co więc winni uczynić wspólnicy spółek komandytowych, aby uniknąć skutków wcielania przez Ministra w życie zasady sprawiedliwości podatkowej polegającej na opodatkowania dochodu podatkiem według stawki przewyższającej 30%?

Podatnicy mogą zmienić formę prowadzenia działalności na spółkę jawną i narazić cały swój majątek prywatny na ryzyko utraty w przypadku niepowodzenia biznesowego. Na szczęście jest alternatywa w postaci możliwości przekształcenia spółki komandytowej (a także innych spółek osobowych)  w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Istnieje bowiem gwarantowana przez prawo podatkowe Unii Europejskiej możliwość uniknięcia opodatkowania dywidendy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku jej wypłaty na rzecz spółki z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, takiego jak np. Słowacja czy też Holandia. Oczywiście taka struktura związana jest z dodatkowymi kosztami, zauważyć jednak należy, że w wypadku wyboru spółki słowackiej [www.podatki.sk] koszty jej funkcjonowania mogą zostać opłacone ze środków zaoszczędzonych w wyniku braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Rozwiązanie jest więc relatywnie proste: wystarczy przekształcenie spółki osobowej w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością (lub spółkę akcyjną), albo założenie nowej spółki z ograniczona odpowiedzialnością, która „przejmie” biznes i wniesienie udziałów (akcji) do spółki słowackiej. Po skorzystaniu z tego rozwiązania można cieszyć się pewną i niezależna od kaprysów Ministra efektywną stawką podatku 19% przy jednoczesnym braku odpowiedzialności osobistej. Zapraszamy do zapoznania się z tą i innymi zaletami spółki na Słowacji.

 

Waldemar Olichwer, Konrad Glapiak

Wspólnicy Olichwer&Glapiak, k.s.

 

Dlaczego tak? Czyli o projekcie opodatkowania spółek komandytowych

Kolejne nowości w opodatkowaniu spółek, czyli rzecz o datio in solutum

Planowane zmiany w podatkach dochodowych w opinii przedsiębiorców

 

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ECOFIN o reformie stawek VAT i unii bankowej

  Reforma stawek VAT w UE. Reforma stawek podatku VAT, unia bankowa i usługi finansowe – to tematy posiedzenia Rady ECOFIN, które odbyło się 18 czerwca 2021 r. Dyskutowane przez Radę rozwiązania na tym etapie uwzględniają większość głównych priorytetów negocjacyjnych Polski w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT. Polska liczy na ich przyjęcie w trakcie Prezydencji Słowenii w Radzie UE. Było to ostatnie planowane posiedzenie ECOFIN za Prezydencji Portugalii.

  Wymiana danych podatkowych w czasie rzeczywistym - Finlandia i Estonia są pierwsze

  Wymiana danych podatkowych. O przystąpieniu do elektronicznej wymiany informacji podatkowych w czasie rzeczywistym poinformowały w 18 czerwca 2021 r. władze Finlandii i Estonii. Według organów podatkowych dwóch sąsiednich krajów tego typu rozwiązanie jest "unikatowe" w skali światowej.

  Transakcje z rajami podatkowymi – kolejne obowiązki dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych

  Transakcje z rajami podatkowymi. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT, PIT i spółek niebędącymi osobami prawnymi dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. PLN dotyczy zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w raju podatkowym.

  Wartość początkowa środka trwałego - jak ustalić

  Wartość początkowa środka trwałego. Przepisy ustawy o podatkach dochodowych (ustawa o PIT i ustawa o CIT) określają dość dokładnie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalenie wartości początkowej wg wyceny podatnika jest możliwością daną przez przepisy jedynie w wyjątkowych przypadkach - jeżeli nie można ustalić tej wartości wg ceny zakupu. Podatnicy nabywający środki trwałe (np. samochody) i remontujący je mogą ustalić wartość początkową z uwzględnieniem wydatków poniesionych (do dnia oddania środka trwałego do użytkowania) na naprawę, remont, czy modernizację - o ile mogą udokumentować te wydatki.

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier na rynku wewnętrznym (wydanie II)

  Polskie firmy w UE - Czarna Księga barier. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało 16 czerwca 2021 r. już drugą Czarną Księgę barier (administracyjnych i prawnych) na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, które utrudniają działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców.

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT - 300 zł więcej netto

  Najniższa krajowa 2022 a zmiany w PIT. Proponowana przez rząd podwyżka najniższej krajowej (płacy minimalnej) w 2022 r. do poziomu 3000 zł brutto (tj. o 7,1 proc. w porównaniu do minimalnego wynagrodzenia 2021 roku) nie jest rewolucyjna - wskazują ekonomiści. Jednocześnie zauważają, że efekt podwyżki będzie wzmocniony przez zapowiedziane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowym (głównie w podatku dochodowym pd osób fizycznych - PIT). Szacuje się, że wynagrodzenie netto osoby zarabiającej płacę minimalną wzrośnie w 2022 roku o ok. 300 zł miesięcznie.

  Problematyczne transakcje z rajami podatkowymi – ceny transferowe, dokumentacja, odpowiedzialność

  Transakcje z rajami podatkowymi a ceny transferowe. Od pewnego czasu polski ustawodawca wyjątkowo chętnie wykorzystuje przepisy z zakresu cen transferowych do pobierania informacji o transakcjach realizowanych z podmiotami zarejestrowanymi w rajach podatkowych. Obowiązki nakładane na polskich podatników w tym zakresie są coraz szersze i wymagają coraz większych nakładów administracyjnych. Jednocześnie, wprowadzane przepisy często są tworzone w sposób chaotyczny i nie zawsze uzasadniony.

  Fiskus zajął majątek firmy mimo braku dowodów

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego na majątku podatnika. Urząd skarbowy zajął konto firmy i należny jej zwrot VAT mimo braku dowodów i nieprawidłowości. Czy miał do tego prawo?

  Podatki 2021: osobista odpowiedzialność członków zarządu na nowo (bezpłatne webinarium 24 czerwca)

  24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 rozpocznie się bezpłatne webinarium (szkolenie online) poświęcone obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przepisom rozszerzającym obowiązki z zakresu cen transferowych dla podmiotów niepowiązanych. Za brak dopełnienia należytej staranności i nowych obowiązków dokumentacyjnych odpowiadają osobiście członkowie zarządu! Webinarium poprowadzą Artur Klęsk, Partner w Enodo Advisors oraz Jakub Beym, Senior Associate w Enodo Advisors. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

  Skonta i rabaty przy rozliczaniu transakcji międzynarodowych

  W transakcjach handlowych rozróżniamy różnego rodzaju obniżki cen. Wśród najczęściej stosowanych są skonta i rabaty. Należy jednak pamiętać, że ich udzielenie ma wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), a tym samym także na wysokość podatku jaki zapłaci przedsiębiorca.

  Czym różni się najem prywatny od najmu w działalności gospodarczej?

  Podatek od najmu. W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął ważną uchwałę (w składzie 7. sędziów) dotyczącą rozróżnienia najmu prywatnego i najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej dla potrzeb opodatkowania PIT i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jak tę kwestię rozstrzygnął NSA?

  Czy wszyscy podatnicy muszą mieć kasę online od 1 stycznia 2023 r.?

  Kasy fiskalne online są już obowiązkowe dla wybranych grup podatników. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii będą dostępne tylko do końca 2022 r. Czy oznacza to, że wszyscy podatnicy będą musieli mieć kasy fiskalne online od 1 stycznia 2023 r.? Co warto wiedzieć o nowym rodzaju kas?

  Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany od 2022 r.

  Sprawozdania finansowe. Ustawodawca rozszerza zakres wymogów sprawozdawczych dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Nowe obowiązki sprawozdawcze będą stosowane od 2022 r., tj. do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się w 2021 r.

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.