Kategorie

Planowane zmiany w podatkach dochodowych w opinii przedsiębiorców

inforCMS
Przedsiębiorcy negatywnie oceniają najnowszą propozycję Ministerstwa Finansów dotyczącą zmian w podatkach dochodowych. Ich zdaniem projektowane przepisy nie spowodują zmniejszenia obciążeń podatkowych i kosztów prowadzonej działalności.

W opini ekspertów BCC w ostatnich latach pojawiło się szereg korzystnych zmian w nastawieniu MF do podatników i przedsiębiorców, które znalazły wyraz w zmienianych przepisach. Nie sposób nie zauważyć też, że projekt zmiany ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOP/PDOF) nosi datę 12 lutego 2013 r. Chyba po raz pierwszy projekt pojawia się z 10-miesięcznym wyprzedzeniem. Jednak te pozytywne zmiany to drobiazgi. Główna linia to coraz większy fiskalizm państwa. Wbrew temu co zapowiadał Premier w expose.

Powszechni mówi się że spółka komandytowo-akcyjna (SKA) nie płaci podatku dochodowego. Należy wyjaśnić, iż podatek ten jest jedynie odroczony do mementu konsumpcji dochodu przez wspólników - akcjonariuszy. Obecnie SKA może być traktowana jako pewnego rodzaju ulga inwestycyjna. Jeśli zamiast wypłacać dywidendę - akcjonariusze reinwestują środki to podatek jest odroczony.

Można ubolewać iż państwo, mając na względzie osłabienie koniunktury w gospodarce nie wprowadziło jakiegoś rodzaju ulg inwestycyjnych, wspierających rozwój gospodarki, a tę istniejącą „ulgę” w postaci SKA chce zlikwidować.

Spółki komandytowe zapłacą CIT

SKA zakładane były i są z różnych powodów biznesowych. Nie ulega wątpliwości, iż w przypadku jakiejś części tych spółek o wyborze tej formy spółki przez inwestorów mogły decydować kryteria podatkowe. Jednak likwidując tą „ulgę inwestycyjną” trzeba mieć świadomość iż podatek w tych spółkach jest jedynie odroczony i Skarb Państwa, pomijając korzyści z reinwestowania, nie utracił tego podatku bezpowrotnie. Zapowiadana zmiana spowoduje iż część inwestorów przeniesie swoje aktywa do innych, przyjaznych podatnikom jurysdykcji.


Eksperci BCC w kilku punktach przedstawili swoją ocenę proponowanych przez resort finansów zmian:

Reklama

1. Zgodnie z uzasadnieniem Ministra Finansów celem opodatkowania spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) tak jak spółki kapitałowej było dążenie do eliminacji optymalizacji podatkowej polegającej na odroczeniu w czasie opodatkowania dochodu akcjonariuszy takiej spółki aż do dnia podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy (stanowisko MF) lub wypłaty dywidendy (stanowisko NSA). Sytuacja ta w ocenie MF stanowi naruszenie zasady „sprawiedliwości podatkowej”, gdyż różnicuje opodatkowanie wspólników spółek osobowych. Zaproponowana rewolucja w opodatkowaniu SKA nie służy jednak temu celowi, a jedynie realizuje ten cel „przy okazji”, natomiast w sposób istotny prowadzi do zwiększenia obciążeń podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w tej formie prawnej.

Po pierwsze projekt wcale nie zmierza do opodatkowania akcjonariuszy SKA tak jak wspólników innych spółek osobowych. Przeciwnie, wprowadza dla wspólników SKA zasady opodatkowania właściwe dla wspólników spółek kapitałowych. Ponadto wprowadzenie opodatkowania akcjonariuszy SKA na zasadach właściwych dla wspólników innych spółek osobowych wymaga niewielkiej korekty aktualnie obowiązujących przepisów. Po pierwsze wystarczy uzupełnić obecne przepisy dotyczące opodatkowania wspólników spółek osobowych poprzez jednoznaczne i bezpośrednie wskazanie, iż znajduje on zastosowanie także do akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Po drugie, należałoby wprowadzić przepis, który stanowiłby, że dochód akcjonariusza oraz obowiązek do uiszczania miesięcznych zaliczek na podatek oraz podatku za dany rok podatkowy powstają niezależnie od otrzymania dywidendy ze spółki komandytowo-akcyjnej, oraz niezależnie od podjęcia uchwały o wypłacie takiej dywidendy.

2. Projekt zmian przewiduje także opodatkowanie spółki komandytowej (SK) na zasadach właściwych dla spółek kapitałowych, tak jak w przypadku SKA, co prowadzić będzie, podobnie jak w SKA, do wzrostu obciążeń podatkowych prowadzonej w tej formie działalności gospodarczej. MF uzasadnia ten krok obawą o wykorzystywanie tych spółek do optymalizacji podatkowych. Tymczasem SK nie stanowią w swej istocie wehikułu dla optymalizacji podatkowych. Nie zapewniają one bowiem żadnych korzyści podatkowych w porównaniu z innymi spółkami osobowymi. SK są powszechnie wykorzystywaną formą prowadzenia działalności gospodarczej. W chwili obecnej istnieje w Polsce 11.998 SK (dane LEX na dzień 12 marca 2013 r.), co stanowi liczbę porównywalną ze spółkami akcyjnymi (10.319, dane LEX na dzień 12 marca 2013 r.).

Czy wkład w postaci know-how do spółki komandytowej podlega VAT

Zasady opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia akcji

Zapraszamy na forum o podatkach PIT i CIT

3. Opodatkowanie SK stanowić będzie negatywny sygnał dla inwestorów zagranicznych. Struktura prowadzenia działalności obejmująca „przeźroczystą podatkową” SK, jak znana tym inwestorom z ich jurysdykcji, w szczególności z Niemiec, który jest naszym głównym partnerem handlowym. Wprowadzenie proponowanych zmian powodować będzie brak jasności funkcjonowania znanej im struktury prowadzenia działalności w Polsce i zmuszać będzie do szukania nowych rozwiązań, które nie będą zgodne z obowiązującymi w krajach rozwiniętych standardami.

 

4. W chwili obecnej w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego szereg państw uelastycznia istniejące i wprowadza nowe formy prowadzenia działalności gospodarczej (np. Luksemburg, Holandia). Działanie takie jest także konieczne ze względu na konieczność udostępniania przedsiębiorcom form prowadzenia działalności gospodarczej do specyficznych potrzeb działalności w danym obszarze. Tymczasem proponowane zmiany będą powodować w Polsce efektywnie ograniczenie form prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej, eliminować będą te powszechnie znane i stosowane w innych krajach. Takie działania powodują, że coraz więcej przedsiębiorców lub inwestorów zagranicznych rozważa prowadzenie w Polsce działalności bez zaangażowania podmiotowego, tj. poprzez wykorzystanie możliwości oferowanych przez inne kraje z minimalną obecnością w Polsce. W efekcie spowoduje to odpływ z Polski kapitału, zmniejszenie miejsc pracy oraz przychodów budżetu państwa z tytułu podatków. Nie jeden minister finansów miał okazję przekonać się, że podwyższenie opodatkowania zmniejsza wpływy do budżetu.

5. Omawiany projekt narusza podstawowe zasady konstytucyjne, gwarantujące zakaz działania prawa wstecz. W przypadku spółek komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych, których rok obrotowy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2014 r. i kończy się po tym dniu, przewidziany został obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r. Jednocześnie, zgodnie z art. 14 projektu, zmiany mają wejść w życie w dniu 1 stycznia 2014 r. W przypadku uchwalenia ustawy w obecnej wersji dojdzie zatem do ewidentnego złamania zasady niedziałania prawa wstecz.

6. Zgodnie z  orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, w przypadku podatków dochodowych zmiany w przepisach nie mogą wchodzić w życie w trakcie roku podatkowego. Przepisy przejściowe wymuszają na spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych zamknięcie roku obrotowego, wbrew postanowieniom zawartym w umowie spółki albo statucie. Skoro zasadą jest, iż w trakcie okresu rozliczeniowego nie można zmienić przepisów, to tym bardziej nie można nadać danemu podmiotowi statusu podatnika.

7. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, ingerując w prawa nabyte (w omawianej sytuacji jako prawo nabyte podlegające ochronie należy traktować obecną sytuację, w której spółki komandytowe oraz SKA nie są obciążone podatkiem dochodowym), prawodawca powinien wprowadzić rozwiązania prawne, które zawężają do niezbędnego minimum negatywne skutki dla zainteresowanych i umożliwiają im dostosowanie się do nowej sytuacji, w szczególności przez wprowadzenie odpowiedniej vacatio legis lub ustanowienie przepisów przejściowych ułatwiających adresatom norm prawnych dostosowanie się do nowych regulacji (orzeczenie K 32/00).

Ubezpieczenie OC członków zarządu spółek kapitałowych

Opodatkowanie PCC przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę osobową

8. Na niezgodność przepisów przejściowych z przepisami Konstytucji zwracała uwagę Rada Legislacyjna działająca przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w trakcie prac nad poprzednią wersją projektu zmian w ustawach o CIT oraz o PIT. Niestety uwagi Rady w ogóle nie zostały uwzględnione.

9. Uchwalenie zmian w obecnie proponowanym kształcie rodzi poważne ryzyko zakwestionowania ich jako niezgodnych z przepisami Konstytucji. Powstaje pytanie, czy chęć przysporzenia budżetowi dodatkowych środków (choć, jak zostało to wykazane powyżej, uchwalenie nowelizacji może wręcz negatywnie odbić się na budżecie) może odbyć się kosztem zasad konstytucyjnych, potwierdzanych wielokrotnie w orzecznictwie Trybunał Konstytucyjnego.

 

 

Andrzej T. Prelicz, Doradca podatkowy, ekspert BCC ds. podatków, restrukturyzacji przedsiębiorstw i prawa spółek - Kancelaria Prelicz & Szymańska

Joanna Wierzejska, Doradca podatkowy - Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Artur Cmoch, Doradca podatkowy  - Kancelaria GWW

oprac. Adam Kuchta

 

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  28 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.