Kategorie

Nowelizacja ustawy o rachunkowości - jak skorzystają na tym mikroprzedsiębiorcy?

Mateusz Potocki
inforCMS
Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Zmiana rozszerza katalog podmiotów zaliczanych do przedsiębiorstw mikro. Po wejściu w życie nowych przepisów przedsiębiorstwa te będą mogły złożyć sprawozdania finansowe w formie uproszczonej.

Polecamy: Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 - multipakiet


Rządowy projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości jest implementacją dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 2014/34/EU. Ma na celu poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej dla jednostek mikro poprzez uproszczenie możliwości sporządzania sprawozdania finansowego w celu obniżenia kosztów prowadzenia rachunkowości.


Definicja z dyrektywy


Spośród 1,7 mln przedsiębiorstw niefinansowych 96% całego sektora stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Z około 112 tys. prowadzących księgi rachunkowe 21,7 tys. spełnia definicję jednostki mikro, biorąc pod uwagę kryterium przychodów i zatrudnienia. Dyrektywa definiuje jednostkę mikro jako spółkę akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę komandytowo- akcyjną, której suma bilansowa nie przekracza 350 ty. euro, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie są większe od 700 tys. euro, a przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wynosi 10 pracowników.

Uproszczone sprawozdania finansowe - zmiany w rachunkowości


Rozszerzona definicja z projektu ustawy


Projekt nowelizacji rozszerza definicję dyrektywy o inne osoby prawne z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych oraz oddziały przedsiębiorstw zagranicznych (ale tylko te, które nie przekroczyły 2 z 3 wielkości stanowiących kryterium rozróżniające). Ponadto do numerus clasus jednostek zakwalifikowano stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa zagraniczne, społeczno- zawodowe organizacje rolników, organy samorządu zawodowego oraz organy samorządu gospodarczego rzemiosła pod warunkiem, iż nie prowadzą działalności gospodarczej.

Rozszerzono także zakres kwalifikacji drugiej grupy przedsiębiorców mikro- osób fizycznych- o prowadzone przez nie spółki jawne, cywilne i partnerskie. Nowelizacja dotyczy też osób fizycznych, których obroty z pozarolniczej działalności oscylują w granicach 1,2-2 mln euro i po raz pierwszy składają sprawozdanie finansowe (przy założeniu, że wcześniej nie prowadzono ksiąg rachunkowych). Ten ostatni przypadek spaja definicję przedsiębiorcy mikro z definicją zawartą w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt wprowadzając widełki dopuszczalnego obrotu łagodzi przepisy, które uprzednio zakładały, iż po przekroczeniu 1,2 mln euro prowadzący działalność był zobligowany do prowadzenia pełnej księgowości.


Stan aktualny, stan postulowany


Już na tle obecnego stanu prawnego dopuszcza się stosowanie uproszczeń. Problem polega na nieostrym określeniu podmiotów wchodzących w ten zakres. Ustawa mówi bowiem o bliżej niezdefiniowanych „mniejszych jednostkach”, które mogą prezentować dane w formie zagregowanej. Nowelizacja ma na celu sprecyzowanie pojęcia przedsiębiorcy mikro poprzez enumeratywne wyliczenie zaprezentowane powyżej. Planuje się także wykreślenie zwolnionych z obowiązku spółdzielni socjalnych oraz zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania państwowych funduszy celowych. Dotychczas osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego mogły nie prowadzić ksiąg rachunkowych pod warunkiem rezydencji w jednym z krajów UE. Projekt rozszerza ten zakres o pozostałe osoby fizyczne, poprzez przedefiniowanie pojęcia „osoby zagranicznej”.

Sporządzanie zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

 


Co ma z tego przedsiębiorca mikro?


Nowelizacja pozwala przedsiębiorcom na dokonanie dobrowolnego wyboru w kwestii składania uproszczonego sprawozdania finansowego. Podjęcie takiej decyzji pozwala na złożenie sprawozdania zawierającego wyłącznie podstawowe informacje.

Ponadto przedsiębiorca zwolniony będzie od sporządzania informacji dodatkowej oraz składania sprawozdania z działalności. Może to być jednak uzależnione od ewentualnego ujawnienia danych w informacjach uzupełniających.  Przywilej wyboru uproszczonej drogi składania sprawozdania ma też swoje negatywne aspekty. Mianowicie przedsiębiorca, który zdecyduje się na ten model nie będzie mógł skorzystać z tak zwanej wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia do wyceny aktywów i pasywów.

Sprawozdania finansowe - wycena wartości firmy


Tabela przedstawia elementy uproszczonego sprawozdania finansowego dla jednostek mikro.

Uproszczony bilans

Uproszczony rachunek zysków i strat

Informacja uzupełniająca

Aktywa

A. Aktywa trwałe

B. Aktywa obrotowe

C. Rozliczenia międzyokresowe

Razem aktywa

Pasywa

A. Kapitał (fundusz) własny

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

C. Rozliczenia międzyokresowe

Razem pasywa

 

A. Przychody z działalności operacyjnej

B. Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii

III. Wynagrodzenia, ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia

IV. Podatki i opłaty

V. Pozostałe

C. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej, w tym:

I. Aktualizacja wartości aktywów

D. Wynik na działalności operacyjnej (A - B +/- C)

E. Wynik operacji finansowych, w tym:

I. Aktualizacja wartości aktywów

F. Wynik operacji nadzwyczajnych

G. Podatek dochodowy i inne obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

H. Zysk/strata netto (D +/- E +/- F +/- G)

 

Informacja o zastosowaniu zasad rachunkowości z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Wysokość zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

Pożyczki i świadczenia podobne na rzecz członków organów

Akcje własne

Podstawa nabycia akcji własnych

Liczba i wartości nominalna akcji nabytych w danym roku obrotowym  (ewentualnie wartość księgowa, gdy nie można określić nominalnej)

Równowartość akcji w przypadku zbycia odpłatnego

Liczba i wartość nominalna (ewentualnie księgowa) akcji nabytych lub zatrzymanych oraz część kapitału podstawowego, który reprezentują.

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.