REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Sporządzanie zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Sławomir Ekman
Dyrektor 24iValue
24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue
Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Sprawozdanie finansowe składa się z trzech podstawowych elementów: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia. Ponadto, wybrane jednostki są zobligowane do sporządzenia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnych oraz rachunku przepływów pieniężnych.


Polecamy:
Przewodnik po zmianach przepisów 2013/2014

Autopromocja


Kto musi sporządzać sprawozdanie ze zmian w kapitale?


Najprościej odpowiedzieć, że sprawozdanie finansowe obejmuje również zestawienie zmian w kapitale własnym w przypadku jednostek podlegających corocznemu badaniu. Są to następujące podmioty:

- banki oraz zakłady ubezpieczeń

- jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych

- jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji

- pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły, co najmniej dwa z następujących warunków:

1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło, co najmniej 50 osób

2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro,

3. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.


Pobierz formularz: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

 

 

Zobowiązanie warunkowe w sprawozdaniu finansowym

Często błędnie przyjmuje się wytyczne do punktu dotyczącego pozostałych jednostek, ograniczając ich zasięg jedynie do spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne), podczas gdy w rzeczywistości jednostką w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości są:

- spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne, a także inne osoby prawne (z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego)

- osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne

- jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

- gminy, powiaty, województwa oraz ich związki, a także:

1. państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe

2. gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe

3. państwowe fundusze celowe

- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej

- osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej

- pozostałe jednostki, jeśli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych.

Sprawozdania finansowe - wycena wartości firmy


Elementy sprawozdania ze zmian w kapitale


Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządza się w celu zaprezentowania zarówno zwiększeń, jak i zmniejszeń składowych kapitału własnego. Najogólniej można je podzielić na trzy główne części:

1. kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

2. kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

3. kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty).

Zapraszamy do dyskusji na forum

 


Kapitał własny na początek okresu

Kapitał własny na początek okresu jest ogólną wartością kapitału własnego, zaprezentowaną jako bilans otwarcia - jest to stan z ostatniego dnia roku obrotowego poprzedzającego bieżący okres sprawozdawczy.

Kapitał własny na początek okresu koryguje się o zmiany zasad (polityki) rachunkowości - jeśli takie miały miejsce - oraz o popełnione przez jednostkę (w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania za ten rok) błędy w poprzednich latach, w następstwie których nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego (kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu wykazuje się jako „zysk (stratę) z lat ubiegłych”).


Kapitał własny na koniec okresu

Jest to kapitał własny z początku okresu, który uwzględnia jego ruchy (zwiększenia oraz zmniejszenia) w trakcie bieżącego roku obrotowego. Kapitał własny na koniec okresu jest przeniesiony do bilansu i wykazywany jako źródła finansowania majątku.


Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

W tej pozycji jednostka powinna wykazywać przewidywany kapitał własny, jakim będzie dysponować, jeśli zostanie przyjęta propozycja podziału zysku (lub pokrycia straty) - informacja ta wykazywana jest również w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

Nie należy jednak wykazywać tutaj danych porównawczych za poprzedni okres sprawozdawczy, gdyż pozycja ta jest jedynie poglądową - która nie musi pokryć się z rzeczywiście podjętą decyzją o podziale zysku (sposobie pokrycia straty) po zatwierdzeniu sprawozdania.

Sprawozdanie finansowe w trakcie likwidacji spółki


Składowe kapitału własnego


Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jednostki.

Kapitał własny składa się z następujących elementów:

- kapitał (fundusz) podstawowy

- należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

- udziały (akcje) własne

- kapitał (fundusz) zapasowy

- kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

- pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

- zysk (strata) z lat ubiegłych

- wynik netto.


Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy w różnych jednostkach - zgodnie z obowiązującymi przepisami - przyjmuje postać:

- w spółkach osobowych - kapitału wspólników

- w spółdzielniach - funduszu udziałowego,

- w przedsiębiorstwach państwowych - funduszu założycielskiego.

Spółki kapitałowe natomiast jako kapitał podstawowy wykazują kapitał zakładowy w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zmiany kapitału podstawowe mogą obejmować:

- zwiększenia - emisja nowych udziałów (akcji), podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)

- zmniejszenia - umorzenie części udziałów (akcji), zmniejszenie wartości nominalnej udziałów (akcji), pokrycie straty.

Wymogi formalne sprawozdania finansowego


Należne wpłaty na kapitał podstawowy

Należne wpłaty to zadeklarowane, ale jeszcze nie wniesione wkłady kapitałowe - zarówno pieniężne, jak i niepieniężne.  W ruchach należnych wpłat wykazuje się tytuły oraz wielkości, które spowodują zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy (zwiększenie to nie wniesione dotychczas wkłady, zmniejszenia natomiast obejmują wniesienie należnych wpłat).

 


Udziały (akcje) własne

Udziały (akcje) własne, które ujęte są ze znakiem ujemnym, są szczególnego rodzaju zmniejszeniem kapitału zakładowego. Nabyte przez spółkę odpłatnie lub nieodpłatnie udziały (akcje) własne, wycenione w cenie ich nabycia, wykazuje się ze znakiem przeciwnym, a zwiększenia - z minusem.


Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy (podobnie jak kapitał podstawowy) uzależniony jest od formy prawnej i przyjmuje postać:

- kapitału zapasowego - w spółkach kapitałowych

- funduszu przedsiębiorstwa - w przedsiębiorstwach państwowych

- funduszu zakładu - w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

- funduszu zasobowego - we wszystkich typach spółdzielni.

Zmiany kapitału zapasowego obejmują takie pozycje, jak: podział zysku w części przeznaczonej na kapitał zapasowy (w spółkach akcyjnych w wysokości co najmniej 8% zysku za rok obrotowy, do wysokości 1/3 kapitału zakładowego), pokrycie straty bilansowej, nadwyżka zobowiązań i pożyczek zaciągniętych przez spółkę nad niższą od nich wartością nominalną udziałów (akcji), objętych przez wierzycieli.

Uproszczone zasady sprawozdawczości finansowej


Kapitał z aktualizacji wyceny

Ostatnia aktualizacja wyceny środków trwałych miała miejsce w 1995 r. Jednakże na wysokość tej pozycji wpływają również skutki zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości spowodowane zaprzestaniem stosowania MSR, jeżeli uprzednio skutki przeszacowania aktywów dokonanego zgodnie z MSR rozliczono z kapitałem z aktualizacji.


Pozostałe kapitały rezerwowe

Nie wszystkie jednostki tworzą kapitały rezerwowe. Należą do nich te, na których wymuszone zostało to przez odrębne przepisu lub dobrowolnie - z wypracowanego zysku do podziału. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał rezerwowy tworzony jest z dopłat wspólników.

Spółki kapitałowe (sp. z o.o. i SA) wykazują w kapitale rezerwowym wniesiony, ale niezarejestrowany do dnia bilansowego, kapitał zakładowy spółki w organizacji oraz jego podwyższenie w już działających spółkach.

Sławomir Ekman

 

Dyrektor, 24EasyAudit

 

 

 

 

 

 

 

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zmiany w podatku Belki - MF ma już projekt ustawy, którym w tym tygodniu zajmie się Rada Ministrów

  Zmiany w podatku Belki coraz bliżej. Ministerstwo Finansów ma już przygotowany projekt ustawy, którym w tym tygodniu zajmie się rząd.

  Rząd szykuje zmiany w składce zdrowotnej. "Niestety, planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości daniny"

  Rząd zmienia zasady rozliczeń składki zdrowotnej i proponuje dwa rozwiązania. Przedsiębiorcy są zdania, że planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości składki zdrowotnej, o co od dawna zabiegają.

  Twój e-PIT - zwrot podatku nawet w ciągu jednego dnia

  Zwroty z większości zeznań PIT-37 złożonych w usłudze Twój e-PIT trafiają na konto znacznie szybciej. Niektórzy dostają zwrot nawet w ciągu jednego dnia - poinformował szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

  Ulga na jedno dziecko 2024. 112 tys. zł to niestety limit dochodów wspólny dla obojga rodziców lub opiekunów prawnych

  Rodzice odliczający ulgę na dziecko często są zaskoczeni informacją, że możliwość skorzystania z tej ulgi ogranicza limit ich dochodów nie tylko w przypadku, gdy mają jedno dziecko. Także gdy mają np. dwoje dzieci, jedno z ich dzieci jest małoletnie (czyli uprawnia do ulgi) a drugie np. ukończyło 25. rok życia (czyli nie uprawnia do odliczenia ulgi prorodzinnej). Dotyczy to też sytuacji gdy dziecko po ukończeniu 18 roku życia (a przed ukończeniem 25. rok życia) przestało uczyć się lub studiować. Te zasady dotyczą zarówno roku 2024 jak i poprzednich 2023 r. i 2022 r.

  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Obniżenie VAT w branży "beauty" - skutki dla budżetu państwa, gospodarki i konsumentów

  Jak obniżenie stawki podatku VAT w branży "beauty" od kwietnia 2024 roku wpłynie na dochody budżetu państwa, na zachowania przedsiębiorców i konsumentów?

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  REKLAMA