| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Sporządzanie zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Sporządzanie zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Sprawozdanie finansowe składa się z trzech podstawowych elementów: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia. Ponadto, wybrane jednostki są zobligowane do sporządzenia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnych oraz rachunku przepływów pieniężnych.


Polecamy:
Przewodnik po zmianach przepisów 2013/2014


Kto musi sporządzać sprawozdanie ze zmian w kapitale?


Najprościej odpowiedzieć, że sprawozdanie finansowe obejmuje również zestawienie zmian w kapitale własnym w przypadku jednostek podlegających corocznemu badaniu. Są to następujące podmioty:

- banki oraz zakłady ubezpieczeń

- jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych

- jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

- spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji

- pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły, co najmniej dwa z następujących warunków:

1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło, co najmniej 50 osób

2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro,

3. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.


Pobierz formularz: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

 

 

Zobowiązanie warunkowe w sprawozdaniu finansowym

Często błędnie przyjmuje się wytyczne do punktu dotyczącego pozostałych jednostek, ograniczając ich zasięg jedynie do spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne), podczas gdy w rzeczywistości jednostką w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości są:

- spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne, a także inne osoby prawne (z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego)

- osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne

- jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

- gminy, powiaty, województwa oraz ich związki, a także:

1. państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe

2. gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe

3. państwowe fundusze celowe

- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej

- osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej

- pozostałe jednostki, jeśli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych.

Sprawozdania finansowe - wycena wartości firmy


Elementy sprawozdania ze zmian w kapitale


Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządza się w celu zaprezentowania zarówno zwiększeń, jak i zmniejszeń składowych kapitału własnego. Najogólniej można je podzielić na trzy główne części:

1. kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)

2. kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)

3. kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty).

Zapraszamy do dyskusji na forum

Czytaj także

Eksperci:

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zdjęcia


INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Tamara Pokrzywka-Bensalem

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »