| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Inwentaryzacja w księgach rachunkowych

Inwentaryzacja w księgach rachunkowych

Jednym z podstawowych warunków wiernego przedstawienia obrazu firmy w sprawozdaniu finansowym jest prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja składników majątkowych i ich wycena. Ważne zatem, aby przed jej rozpoczęciem zapoznać się ze wskazówkami, jak, kiedy i w jaki sposób uporać się z tym obowiązkiem. Warto też zwrócić uwagę, jakie korzyści danej firmie przynosi ten obowiązek.

Jednym z istotnych warunków uznania sald aktywów i pasywów wykazanych w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym za realne jest zweryfikowanie ich w drodze inwentaryzacji. Ustawa o rachunkowości w sposób bardzo powściągliwy odnosi się do problematyki inwentaryzacji. Nakładając obowiązek jej przeprowadzania, rozstrzyga jedynie zasadnicze kwestie związane z tym zagadnieniem. Dlatego o sposobie i technice przeprowadzenia inwentaryzacji powinien zdecydować odpowiedzialny za jej poprawność, zgodnie z postanowieniem art. 4 ustawy, kierownik jednostki. Wiąże się to z koniecznością wykonania wielu czynności i przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Inwentaryzacja – na pozór proste zagadnienie, traktowane w wielu jednostkach marginalnie, ma jednak istotne znaczenie. Jednostki nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że ma ona wpływ na wynik jednostki. Prawidłowe zidentyfikowanie stanu majątkowego jednostki skutkuje nie tylko prawidłowością i rzetelnością danych bilansowych, ale również ma znaczenie z punktu widzenia zarządzania firmą i podejmowania właściwych decyzji, nie tylko finansowych.
Prawo bilansowe zawiera tylko ogólne postanowienia w zakresie inwentaryzacji, zatem szereg kwestii techniczno-organizacyjnych, przygotowawczych i proceduralnych, o których nie ma mowy w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.), a które wymagają uregulowania, powinno znaleźć odzwierciedlenie w wewnętrznym prawie jednostki. Prawo to powinno mieć swoje podłoże już w przyjętej przez jednostkę polityce rachunkowości (zasadach rachunkowości). Kierownik jednostki, przyjmując te zasady i dokonując ich wyboru, powinien mieć na uwadze to, aby gwarantowały one spełnienie przez inwentaryzację roczną trzech najważniejszych jej celów:
• skonfrontowanie danych ewidencyjnych z rzeczywistością (i w miarę potrzeby skorygowanie ewidencji do tego, co jest w rzeczywistości),
• ocenę przydatności posiadanych składników,
• ocenę kompetencji i solidności osób, których pieczy powierzono mienie jednostki.
Zaletą braku w ustawie szczegółów dotyczących inwentaryzacji jest możliwość rozstrzygania i stosowania procedur dostosowanych do specyfiki i potrzeb jednostki, jak tego wymaga treść art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
Dokumentacja inwentaryzacji
Przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji wiąże się z koniecznością sporządzenia wielu dokumentów. W trakcie wykonywania ustawowego obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji jednostki zmuszone są do sporządzenia różnego rodzaju dokumentów, począwszy od wewnętrznych uregulowań, zasad organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji, poprzez liczne zestawy wzorów formularzy druków ułatwiających inwentaryzację, a skończywszy na protokole weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, decyzji kierownika jednostki o sposobie ich rozliczenia oraz wystawionego przez komórkę księgowości polecenia księgowania tych różnic. Księgowi z dłuższą praktyką bazują na utartych przez lata, sobie tylko znanych wzorach. Tymczasem osoby z mniejszym doświadczeniem mają problemy ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji. Rodzaj dokumentów związanych z inwentaryzacją zależy od wielkości jednostki, specyfiki jej działalności, wielkości, zakresu inwentaryzacji oraz jego podatności na różnice inwentaryzacyjne itp.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »