reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Od 2019 r. stawki VAT będą skorelowane ze stanem finansów publicznych

Od 2019 r. stawki VAT będą skorelowane ze stanem finansów publicznych

Do Sejmu trafił projekt ustawy utrzymujący stawki VAT na poziomie 23 proc. i 8 proc. Zgodnie z propozycją obniżenie stawek VAT będzie możliwe w momencie właściwym z punktu widzenia finansów publicznych, czyli zostanie uzależnione od spełnienia określonych warunków budżetowych. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, przyjęty przez rząd w dniu 6 listopada 2018 r. i skierowany do Sejmu 7 listopada 2018 r., który miałby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Nowela zakłada wprowadzenie zmian do przepisów ustawy o VAT, które mają na celu skorelowanie poziomu stawek podatku VAT ze stanem finansów publicznych, a więc i z ogólną kondycją gospodarki. Projekt przewiduje prowadzenie nowego przepisu do ustawy o VAT, tj. art. 146aa.

Wyjaśnijmy, że zgodnie ze stanem obecnym, jak wynika z obowiązujących przepisów (art. 146a ustawy o VAT) podwyższone o 1 pp z dniem 1 stycznia 2011 r. stawki podatku VAT w wysokości 23% i 8% (jak również stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych i ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych) powrócą do poziomu sprzed ww. daty, tj. odpowiednio do wysokości 22% i 7%, z dniem 1 stycznia 2019 r.

Podatek VAT, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, jest podstawowym źródłem dochodów budżetu państwa. Rozpatrując zatem możliwości ewentualnych zmian w systemie opodatkowania towarów i usług (w tym zmian wysokości stawek tego podatku), należy uwzględniać zarówno oddziaływanie takiego działania na konsumentów, jak i m.in. wpływ tych zmian na sytuację budżetu państwa, ocena zaś tego wpływu powinna uwzględniać wszelkie okoliczności i aspekty życia gospodarczego i społecznego, zarówno w dłuższej perspektywie czasowej, jak i szerokiej skali.

Mając na względzie powyższe, jak wskazuje ustawodawca, oraz obowiązek zapewnienia stabilności finansów publicznych państwa, w projektowanej ustawie proponuje się uzależnienie poziomu stosowanych stawek podatku VAT od kondycji gospodarki, a więc i stanu finansów państwa.

Przepisy noweli przewidują zatem uzależnienie okresu stosowania podwyższonych o 1 pp stawek podatku VAT (23% i 8%) od określonych wskaźników:

- relacji państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto (o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

oraz

- sumy corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego (o której mowa w art. 112aa ust. 5 ustawy o finansach publicznych).

W projekcie ustawy proponuje się, aby obniżenie stawek VAT nastąpiło w roku budżetowym, w którym wyłączony zostanie mechanizm korygujący reguły, określony w art. 112aa ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o finansach publicznych, co w sposób automatyczny skompensuje ww. ubytek przestrzeni wydatkowej. Korekta ta zostanie zaś wyłączona w projekcie ustawy budżetowej na rok n, gdy wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4, czyli państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto, w roku n-2, tj. roku, za który opublikowane będą faktyczne dane, będzie nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art.112aa ust. 5, czyli sumy corocznych różnic między wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego, będzie nie mniejsza od -6%.

Wobec tego będzie miało miejsce dodanie art. 146aa ustawy o VAT, zgodnie z którym stawki w wysokości 23% i 8%, jak również stawka zryczałtowanego zwrotu podatku (dla rolników) w wysokości 7% i stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych w wysokości 4% będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, w którym ww. wskaźniki (publikowane w określony przez przepisy prawa sposób) osiągną określone w art. 146aa poziomy.

Polecamy: Komplet podatki 2019

Dodatkowo, dodawany przepis ust. 2 ww. artykułu 146aa zobowiązuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych do ogłoszenia w drodze obwieszczenia informacji o końcu okresu obowiązywania podwyższonych stawek podatku, tj. w istocie o powrocie wysokości stawek podatku do poziomu obowiązującego przed 2011 r. Obwieszczenie takie będzie opublikowane najpóźniej do 31 października roku poprzedzającego rok, w którym zaczną obowiązywać niższe o 1 pp stawki podatku, a więc wtedy, gdy będzie już znana wysokość wskaźników, wymienionych w art. 146aa ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto, rozwiązanie to umożliwi podatnikom wcześniejsze podjęcie odpowiednich działań związanych z przygotowaniem się do zmiany wysokości stawek podatku VAT (np. dostosowanie systemów ewidencyjnych i księgowych).

Z powodu zmiany treści upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia na podstawie art. 146d ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, umożliwiającego obniżenie stawek podatku do wysokości 0%, 5% i 8% dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, konieczne będzie wydanie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych nowego rozporządzenia. W projekcie proponuje się, że dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowają swą moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 146d ust. 1 pkt 1, w brzmieniu nadanym projektowaną ustawą, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zobacz: Podatki 2019

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Moduł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama