Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Więcej danych o spółkach dla inwestorów

Od 2007 roku wejdą w życie nowe Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i interpretacje. Spółki giełdowe i banki będą musiały ujawniać więcej niż obecnie informacji. Inwestorzy uzyskają więcej danych i dzięki temu łatwiej będą podejmować decyzje.


Stosowanie Międzynarodowych Standardów Spra- wozdawczości Finansowej (MSSF) nadal przysparza problemy wielu firmom. W Polsce MSSF-y muszą stosować przede wszystkim banki i spółki giełdowe sporządzające sprawozdania skonsolidowane.


W związku z licznymi wątpliwościami Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) opracowała nowe regulacje, które zaczną obowiązywać od początku przyszłego roku. Przewidują one m.in., że spółki ujawnią więcej informacji niż do tej pory. Zmiana ta będzie korzystna dla inwestorów, którzy otrzymają więcej danych o firmie, co ułatwi im podjęcie lepszej decyzji. Należy jednak pamiętać, że zastosowanie nowych rozwiązań od początku 2007 roku będzie dotyczyć tych firm, których rok finansowy będzie się pokrywał z kalendarzowym.


Więcej informacji


Nową regulacją jest MSSF nr 7 dotyczący ujawniania informacji związanych z instrumentami finansowymi. Jak wyjaśnia Małgorzata Sobieszek, menedżer w Dziale Audytu Ernst & Young, standard ten, oprócz wprowadzenia rozszerzenia wymogów informacyjnych, ma zastąpić MSR nr 30 dotyczący ujawniania informacji w sprawozdaniach banków i podobnych instytucji finansowych. Zastąpi też część regulacji MSR nr 32 dotyczącego ujawniania i prezentacji instrumentów finansowych.


- Celem standardu jest nałożenie na spółki obowiązku ujawniania w sprawozdaniach informacji, które pozwolą użytkownikom sprawozdań ocenić wpływ na wyniki posiadanych przez spółkę instrumentów finansowych oraz charakter i zakres ryzyk wynikających z posiadania tych instrumentów, a także sposoby zarządzania tymi ryzykami - mówi Małgorzata Sobieszek. Nowością jest to, że takie same wymogi ujawnień będą dotyczyły na równi banków jak i przedsiębiorstw przemysłowych - twierdzi nasza rozmówczyni.


Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wprowadziła również zmianę do MSR nr 1 poświęconego prezentacji sprawozdań finansowych. Dotyczy ona wymogu ujawniania w sprawozdaniu finansowym informacji na temat celów, polityki i sposobów zarządzania kapitałem.


- To, co spółka uznaje za kapitał dla potrzeb tego ujawnienia, jest jej indywidualną decyzją, o czym również musi poinformować w sprawozdaniu - twierdzi Joanna Frykowska, menedżer w dziale audytu Ernst & Young.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Nowe interpretacje


Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) wydał kilka istotnych dla firm interpretacji, które mają pomóc im w prawidłowym stosowaniu MSSF.


Interpretacja KIMSF nr 7 związana z korektą wartości według MSR nr 29 dotyczącego sprawozdawczości finansowej w warunkach hiperinflacji - obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 marca 2006 r. lub później. Zdaniem Joanny Frykowskiej dotyczy ona zasad sporządzania sprawozdań finansowych w roku, w którym po raz pierwszy stwierdzono hiperinflację.


- Miejmy nadzieję, że ta interpretacja nigdy nie będzie już dotyczyć polskich spółek zarówno ze względów ekonomicznych, jak i ze względu na dość pracochłonne zasady zastosowania po raz pierwszy wymogów MSR 29, jeżeli jednocześnie nie jest się jednostką stosującą MSSF-y po raz pierwszy.


Kolejną nową interpretacją jest KIMSF nr 8 związana z MSSF nr 2. Precyzuje ona, że standard MSSF nr 2 o płatnościach w formie akcji własnych dotyczy również operacji wydania akcji własnych, w sytuacji gdy nie można precyzyjnie określić, co spółka otrzymała w zamian - wyjaśnia nasz ekspert.


- KIMSF nr 8 nie pozostawia wątpliwości, że praktycznie każda transakcja, w której przekazywane są akcje lub instrumenty kapitałowe, lub w której cena lub wartość ustalana jest na podstawie akcji lub instrumentów kapitałowych spółki, powoduje powstanie kosztów w spółce lub powoduje konieczność rozpoznania aktywów (jeżeli takowe można zidentyfikować i spełniają definicje MSSF) - dodaje Anna Sirocka, partner w Dziale Audytu Ernst & Young.


Z kolei KIMSF nr 9 poświęcony ponownej ocenie tzw. wbudowanych instrumentów pochodnych stwierdza, że ocena tych instrumentów pochodnych jest możliwa tylko w momencie zawarcia kontraktu. Joanna Frykowska twierdzi, że później ma to miejsce jedynie w przypadku istotnej zmiany warunków kontraktu. Postanowiono ponadto, że zagadnienia związane z oceną wbudowanych instrumentów pochodnych i połączeniami jednostek gospodarczych będą rozważane oddzielnie - poza tą interpretacją.


- W polskich realiach kwestia ta jest szczególnie istotna w związku z postępującymi zmianami w otoczeniu ekonomicznym powodowanymi integracją z Unią Europejską - wyjaśnia Paweł Preuss, menedżer w Dziale Instrumentów Pochodnych i Ryzyk Finansowych Ernst & Young. Według niego nowa interpretacja obliguje podmioty sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z wymogami MSSF do jednorazowej oceny konieczności wydzielania wbudowanych instrumentów pochodnych na dzień powstania wiążącego zobowiązania w ramach zawieranego kontraktu.


Utrata wartości


Ważną interpretacją, która nie została jeszcze przyjęta do stosowania w Unii Europejskiej, ale prawdopodobnie będzie obowiązywała od początku roku, jest KIMSF nr 10, poświęcona sprawozdawczości śródrocznej i utracie wartości. Dotyczy ona MSR nr 36 (utrata wartości aktywów) i MSR 39 (instrumenty finansowe - ujmowanie i wycena w kontekście sporządzania śródrocznych sprawozdań finansowych).


Biegły rewident Anna Sirocka wyjaśnia, że MSR nr 36 wymaga oceny na każdą datę bilansową, czy występują przesłanki utraty wartości przez wartość firmy (niezależnie od wymogu przeprowadzania corocznego testu) i zabrania odwracania dokonanego wcześniej odpisu wartości firmy z tego tytułu.


- Podobnie MSR nr 39 nakłada obowiązek oceny na każdą datę bilansową, czy występują przesłanki utraty wartości przez instrumenty kapitałowe sklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży i nienotowane instrumenty kapitałowe, które nie są wykazywane po wartości godziwej (np. po koszcie nabycia) i zabrania odwracania rozpoznanych z tego tytułu strat - dodaje rozmówczyni.


Oznacza to, że wysokość rozpoznanych odpisów z tytułu utraty wartości może różnić się między podmiotami w zależności od częstotliwości raportowania. Jeżeli taka różnica raz powstanie, to ze względu na zakaz odwracania odpisów będzie występować aż do momentu zbycia składnika aktywów lub wystąpienia przesłanek nakazujących spółce raportującej w odstępach rocznych dokonanie odpisu.


PRZYKŁAD

Jak wyceniać akcje

Spółka publiczna A i niepubliczna B kupiły akcje spółki C. Sklasyfikowały je jako dostępne do sprzedaży. Na początku roku wartość godziwa akcji spółki C spadła i utrzymywała się na niskim poziomie. Jednak pod koniec roku wartość akcji wzrosła.

Spółka A musiała ocenić w ciągu roku, czy miała do czynienia z relatywnie znacznym i długotrwałym spadkiem wartości poniżej kosztu. Ponieważ oceny tej dokonywała na koniec kolejnych kwartałów, na koniec trzeciego kwartału dokonała odpisu z tytułu utraty wartości tych akcji. Spółka B, którą obowiązuje wyłącznie sprawozdawczość roczna, przeprowadzi ocenę, czy akcje spółki C straciły na wartości, jeżeli na koniec roku będą ku temu przesłanki. Ponieważ na koniec roku wartość rynkowa akcji jest wyższa od kosztu ich nabycia, spółka B stwierdzi, że utrata wartości nie miała miejsca. Spółka A nie może odwrócić odpisu z tytułu utraty wartości akcji spółki C - zabrania tego MSR nr 39. Zatem częstotliwość sporządzania sprawozdań ma wpływ na wyniki finansowe wykazywane przez poszczególne jednostki - spółka A wykaże wynik gorszy niż spółka B.

Agnieszka Pokojska

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Spółki. W jakiej formie prowadzić biznes
Spółki. W jakiej formie prowadzić biznes
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wspólne rozliczenia podatkowe samotnych rodziców z dziećmi przywrócone
  Procedowana ustawa o podatku PIT od osób fizycznych przywraca możliwość wspólnego rozliczania się samotnych rodziców z dziećmi – powiedziała 20 maja 2022 r. wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.
  Pekao SA: spirala płacowo-cenowa się rozkręca
  Płace w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyły w kwietniu z 12,4 do 14 proc. rok do roku, to oznacza rozkręcanie się spirali płacowo-inflacyjnej - ocenili analitycy Pekao SA, odnosząc się do piątkowych danych GUS.
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej podatnika VAT - kontrolowana spółka zagraniczna
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: “TSUE”) 7 kwietnia 2022 r. zajął się kolejny raz problemem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (en: “fixed establishment”, dalej: “FE”) przy okazji sprawy C-333/20 zainicjowanej przez rumuński sąd apelacyjny wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
  Kredyt przedsiębiorcy we franku szwajcarskim. Przedsiębiorca-frankowicz też może wygrać w sądzie
  Do tej pory to głównie konsumenci walczyli w sądach z bankami o uwolnienie się od kredytów w CHF i odzyskanie pieniędzy. Działo się tak dlatego, że szeroko komentowane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczyły przede wszystkim spraw konsumenckich i wydawane były na podstawie przepisów, które dotyczyły relacji konsument – przedsiębiorca. Wydawać by się mogło, że frankowy przedsiębiorca nie może kwestionować ważności swojej umowy, jednak jest zupełnie inaczej co potwierdza decyzja Sądu Najwyższego!
  Grupy VAT możliwe od 1 stycznia 2023 r.
  Grupy VAT będzie można zawiązywać od 1 stycznia 2023 roku, a nie – jak to miało być pierwotnie – od 1 lipca 2022 roku. Nowelizacja Polskiego Ładu po poprawkach senackich ponownie trafia do Sejmu. Czym są grupy VAT i jakie korzyści lub ryzyka niosą dla przedsiębiorców?
  Zakupy w zagranicznych sklepach internetowych – podatki, cło, reklamacje. Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Jak bezpiecznie kupować w zagranicznym sklepie internetowym? Prowizje, grzywny, a nawet długi – zakupy w zagranicznych sklepach internetowych mogą być droższe niż myślisz! Kiedy zakupy za granicą mogą się skończyć grzywną od Urzędu Celno-Skarbowego? Uwaga na przewalutowanie i prowizje – przez nie cena może wzrosnąć! Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Darowizny na rzecz uchodźców zwolnione z VAT
  Zmianie uległy przepisy dotyczące stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Obowiązuje zerowa stawka VAT od darowizn na rzecz uchodźców. Osoby udzielające pomocy uchodźcom z Ukrainy mogą korzystać z zerowego VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług. Zwolnienie z VAT w tym zakresie ma obowiązywać do 30 czerwca br.
  VAT od umów długoterminowych - jak rozliczać
  Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.
  Semeniuk: trwają rozmowy z sektorem bankowym na temat kredytów o stałym oprocentowaniu
  Rozmawiamy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów. Chcemy wyjść z takim pakietem, nasz resort jest za to odpowiedzialny – powiedziała w czwartek wiceminister rozwoju Olga Semeniuk
  Waloryzacja składek na kontach ubezpieczonych w ZUS o ponad 9 proc. w czerwcu 2022 r.
  W czerwcu 2022 r. stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, gdzie gromadzone są informacje o składkach na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. Przełoży się to bezpośrednio na wysokość przyszłej emerytury – poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, dopiszemy prawie 42 tys. zł – wskazała przykładowo prezes ZUS.
  Co zmieniło się w podatku u źródła (WHT) od 1 stycznia 2022 r.? Mechanizm „Pay and Refund”
  Ostatnia duża nowelizacja przepisów o podatku u źródła została uchwalona w październiku ubiegłego roku, a jej przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Mimo w znacznej mierze słusznej krytyki, z jaką spotkał się sztandarowy projekt rządu pod hasłem „Polski Ład”, zmiany w zakresie WHT w większości należy ocenić pozytywnie. W 2022 roku wraca konstrukcja „Pay and Refund” (zawieszona w 2019 roku na 3 lata), ale w zmienionej formie.
  Webinarium 26 maja: Dywidenda za 2021 rok a podatek u źródła. Jak się przygotować do wypłaty?
  Serdecznie zapraszamy 26 maja 2022 r. o godz. 10:00 na webinarium dotyczące najlepszych praktyk przy wypłacie dywidend. Wiele spółek obecnie zamyka sprawozdania finansowe i planuje wypłaty dywidend do udziałowców. Z naszych obserwacji wynika, że kwestia podatku u źródła od dywidend to zagadnienie, które nadal budzi sporo wątpliwości wśród płatników. Infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.
  Zaliczki na podatek dochodowy (PIT) – zmiany od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.
  Zmienią się przepisy dotyczące zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w tym m.in. kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki, czy zasady stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku. Zmiany te przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Część tych zmian wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. a część dopiero od 1 stycznia 2023 r. Jak liczyć zaliczki na PIT od 1 lipca 2022 r.? Co zmieni się od 2023 roku?
  Jak inwestować w akcje? Porady dla początkujących
  Inwestowanie w akcje to temat – rzeka, którego wyczerpać się nie da. Z jednej strony taka aktywność nie jest oficjalnie formą hazardu jednak od strony psychologicznej takie skojarzenie jest uzasadnione. Żadna wiedza ekonomiczna nie gwarantuje zysku lub uniknięcia straty. Jednak jeśli zastosujemy podstawowe zasady rozsądku, to pojawi się możliwość pewnego urozmaicenia oraz emocji analogicznych do wygrywania na loterii, oczywiście na mniejszą skalę. Najważniejsze jest traktowanie jak punktu odniesienia pewnego pojęcia z zakresu nauk społecznych – „dające się zaakceptować ryzyko”.
  Płatności online w sklepie internetowym i ich rola w prowadzeniu e-biznesu
  Metody płatności w sklepach internetowych stanowią ważny czynnik przy podejmowa-niu decyzji o zakupach. Kupujący najchętniej finalizują transakcje sposobami, które zna-ją i darzą zaufaniem. Gdy nie ma ich w ofercie sprzedawcy, mogą nawet rezygnować z zakupu, porzucając koszyk z wybranymi towarami.
  Kredyty hipoteczne o stałej stopie procentowej - 53 proc. kredytów udzielonych w PKO BP w marcu
  W I kwartale 2022 roku udział w sprzedaży przez PKO BP kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową osiągnął poziom 38 proc., a w samym marcu udział ten wynosił 53 proc. - podał 19 maja bank. Tego samego dnia wiceminister rozwoju Olga Semeniuk poinformowała, że trwają rozmowy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów.
  KO: proponujemy wprowadzenie obligacji NBP
  Proponujemy wprowadzenie obligacji detalicznych NBP, oprocentowanych tak jak stopa inflacji - mówili w środę posłowie KO: Katarzyna Lubnauer i Dariusz Rosati. Ich zdaniem dzięki temu przestanie spadać wartość oszczędności obywateli, a banki będą zmuszone do podniesienia oprocentowania lokat
  Zmiana zasad poboru zaliczek PIT od 1 lipca 2022 r.
  Nowelizacja Polskiego Ładu ma wejść w życie 1 lipca 2022 r. Zmianie ulegną między innymi zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy PIT. Co czeka podatników?
  Wyksięgowanie zaległych należności z ksiąg rachunkowych - podstawy i praktyka, odpisy aktualizacyjne, skutki podatkowe
  W życiu rachunkowym przedsiębiorstwa jest kilka bardzo ważnych dat. Na pewno są nimi zakończenie roku podatkowego, termin zamknięcia księgi przychodów i rozchodów oraz termin złożenia zeznania rocznego za dany rok podatkowy. Najczęściej to w tych momentach podatnicy i przedsiębiorcy mają więcej do czynienia z księgowymi czy biurami rachunkowymi. Jednym z elementów porządkowania dokumentacji i ksiąg może być konieczność wyksięgowania zaległych należności z ksiąg rachunkowych.
  Wskaźnik WIRD oparty na stopach depozytów overnight
  Wskaźnik WIRD, który mógłby zastąpić WIBOR, jest oparty na oprocentowaniu depozytów overnight. Takie wskaźniki zwykle są niższe od stawek opartych na rynku międzybankowym – powiedział w środę PAP prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda.
  Roczne rozliczenie CIT za 2021 rok do 30 czerwca
  Ministerstwo Finansów przypomina, że do 30 czerwca 2022 r. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. Dotyczy to wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.
  Inwestycje giełdowe a podatki. Jakich informacji podatkowych oczekiwać od domu maklerskiego inwestując w Polsce i za granicą?
  Szybko następujące zmiany oraz szybko zmieniające się warunki ekonomiczne coraz częściej skłaniają nas do szukania nowych form inwestowania. Jedną z takich form jest inwestowanie w instrumenty finansowe, takie jak akcje, fundusze inwestycyjne czy ETF-y. Z reguły inwestujemy na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale w ostatnim czasie daje się zauważyć rosnące zainteresowanie inwestycjami również na giełdach zagranicznych, w zagraniczne papiery wartościowe. Jednakże z inwestycjami wiążą się także obowiązki podatkowe. O ile dość jasno są one określone w przypadku inwestycji na polskiej giełdzie, o tyle obowiązki podatkowe, związane z inwestowaniem na giełdzie zagranicznej, wciąż budzą wiele wątpliwości. Termin na składanie deklaracji podatkowych w 2022 r., co do zasady, już minął. W tym kontekście można zatem, na spokojnie, przeanalizować najciekawsze aspekty związane z wystawianiem (bądź niewystawianiem) informacji PIT-8C przez polskich płatników, dot. zagranicznych papierów wartościowych oraz zagranicznych otwartych funduszy inwestycyjnych.
  Kary umowne a PIT
  Kary umowne, w odróżnieniu od odszkodowań, stanowią przychód z innych źródeł i są objęte PIT. Przekonał się o tym podatnik, którego sprawa zakończyła się ostatecznie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (wyrok NSA z dnia 29 marca 2022 r. sygn. II FSK 1822/19).
  WIRD, WIRF, WRR - GPW Benchmark rozpoczyna publiczne konsultacje nowych wskaźników stopy procentowej
  18 maja 2022 r. GPW Benchmark SA, spółka zależna Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, która jest Administratorem wskaźników WIBOR i WIBID, opublikowała dokument konsultacyjny dotyczący nowych transakcyjnych wskaźników referencyjnych stopy procentowej, które mogą zastąpić dotychczasowe wskaźniki. GPW Benchmark SA przygotowała propozycję trzech indeksów dla rynku stopy procentowej. Są to: Warszawski Indeks Rynku Finansowego – WIRF, Warszawski Indeks Rynku Depozytowego - WIRD oraz Warsaw Repo Rate - WRR. Konsultacje publiczne odnośnie tych wskaźników potrwają do początku czerwca 2022 r. Wyniki konsultacji mają zostać opublikowane na stronie internetowej GPW Bechmark w połowie czerwca br.
  Prezenty dla kontrahentów spoza UE - rozliczenie VAT
  Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji i montażu systemów alarmowych, antywłamaniowych. Nasza działalność jest opodatkowana VAT. Ponieważ współpracujemy w ramach działalności z producentami podzespołów z Chin i Japonii, zakupiliśmy prezenty, które zamierzamy przekazać naszym kontrahentom spoza UE. Czy takie przekazanie należy opodatkować VAT? Czy mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego zapłaconego przy nabyciu prezentów?