Kategorie

Zmiany podatkowe. Nowa wersja Polskiego Ładu

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Zmiany podatkowe. Nowa wersja Polskiego Ładu
Zmiany podatkowe. Nowa wersja Polskiego Ładu
Polski Ład - zmiany w podatkach. Po konsultacjach rząd złagodził zmiany w składce zdrowotnej, w przepisach o rezydencji podatkowej i estońskim CIT. Terminy płatności składek nie będą kolidowały z terminami zapłaty podatku dochodowego. Będzie jednak nowy podatek od wielkich korporacji.

Polski Ład - zmiany w podatkach

Wczoraj (8 września) rząd przyjął projekt Polskiego Ładu, który ma zacząć obowiązywać od 2022 r. Wprowadził jednak istotne modyfikacje, m.in. złagodził kilka propozycji, które wzbudzały kontrowersje, w tym tę dotyczącą składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Nadal nie będzie można odliczać składki od podatku dochodowego, ale liniowcy mają zapłacić mniej - nie 9 proc., jak pierwotnie planowało MF, ale 4,9 proc. Składkę - i to się nie zmieni - trzeba będzie naliczać od faktycznych dochodów. Projekt po zmianach przewiduje też składkę minimalną, która ma wynieść 9 proc. od wynagrodzenia minimalnego, czyli obecnie byłoby to 270 zł (patrz ramka). Liniowcy, tak jak pierwotnie zakładał MF, nie będą mogli skorzystać z wyższej kwoty wolnej (30 tys. zł).

Nie zmienią się natomiast propozycje dla przedsiębiorców rozliczających PIT według skali podatkowej (stawki 17 i 32 proc.). Oni będą mogli skorzystać z wyższej kwoty wolnej oraz podwyższonego I progu skali (wzrośnie z 85 528 zł do 120 tys. zł). Będą też płacić 9-proc. składkę zdrowotną naliczaną od faktycznych dochodów, bez możliwości jej odliczenia od podatku.

Ryczałtowcy i kartowicze też mniej

Zmiany będą natomiast dotyczyć przedsiębiorców opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Pierwotnie resort chciał, aby płacili oni składkę zdrowotną w wysokości jednej trzeciej stosowanej przez siebie stawki ryczałtu i nie odliczali jej już od podatku.

W wersji przyjętej przez rząd nadal składki nie będzie można odliczyć. Nadal trzeba będzie też płacić 9 proc., ale podstawa wymiaru będzie wynosić:

 • 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych do 60 tys. zł,
 • 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych do 300 tys. zł,
 • 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł.

Pierwotnie zakładano, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. poprzedniego roku włącznie z wypłatami z zysku ogłaszane przez prezesa GUS (w IV kw. w 2020 r. wyniosło 5656,51 zł) będzie podstawą wymiaru składki dla podatników rozliczających się kartą podatkową. Teraz będzie ono podstawą wyliczenia składki ryczałtowców.

W przypadku karty podatkowej będzie to natomiast minimalne wynagrodzenie (w 2021 r. wynosi ono 2800 zł), chociaż stawka pozostanie na poziomie 9 proc. W efekcie, jak tłumaczył wczoraj Jan Sarnowski, wiceminister finansów, zapłacą oni ok. 270 zł składki miesięcznie, a nie ok. 500 zł.

Przypomnimy jednak, że od 2022 r. karty podatkowej nie będą już mogli wybrać nowi podatnicy. Nadal prawo do niej będą mieć ci, którzy w ten sposób rozliczają się z fiskusem w 2021 r. (z pewnymi wyjątkami, np. lekarzami na kontraktach). Jeżeli zrezygnują z karty, to definitywnie - co oznacza, że później już nie będą mogli wrócić do tej formy opodatkowania.

Podatek przychodowy

Korekta planów dotyczących składki zdrowotnej spowoduje zmniejszenie planowanych wpływów NFZ o ok. 5,3 mld zł. Tę lukę Ministerstwo Finansów chce wypełnić nowym "podatkiem od dużych korporacji". Jest on wzorowany na rozwiązaniach, które jak twierdzi MF, sprawdziły się m.in. w USA, Kanadzie, Austrii i we Włoszech.

Wprowadzane rozwiązanie ma dotyczyć tylko spółek kapitałowych i podatkowych grup kapitałowych, których udział dochodów w przychodach wynosić będzie mniej niż 1 proc. Chodzi przy tym wyłącznie o dochody i przychody z działalności operacyjnej.

Podatek ma być składową dwóch elementów i będzie sumą 0,4 proc. osiąganych przez firmy przychodów i 10 proc. nadmiarowych płatności biernych (tj. wydatków pasywnych).

Resort zapewnia, że podatek nie obciąży inwestorów i nie zmniejszy atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Nie będą mu podlegać firmy, które ponoszą realne wydatki inwestycyjne. Propozycja ma też nie doprowadzić do podwójnego opodatkowania. Od podatku minimalnego będzie bowiem odliczany CIT zapłacony w Polsce. Nie zapłacą go więc te firmy, które realnie płacą w Polsce podatki.

Jan Sarnowski, wiceminister finansów, wyjaśnił, że nowe rozwiązanie nie będzie dotyczyło nowo założonych podmiotów - start-upów, a także spółek o prostej strukturze, czyli takich, których wspólnikami są tylko osoby fizyczne nieposiadające udziałów w innych firmach (czyli tych objętych estońskim CIT).

Podatku nie zapłacą też ci, którzy ucierpieli na pandemii. Miarą tego ma być spadek dochodów o minimum 30 proc. - rok do roku.

Wiceminister Sarnowski zapewnił, że podatkiem minimalnym zostanie objętych najwyżej kilka procent firm, czyli gównie największe korporacje, które do tej pory unikały płacenia podatków w Polsce.

Jednolite terminy rozliczeń

MF zaproponowało też zmianę, która ujednolici terminy płatności składek zdrowotnych i podatków. Składki będzie można płacić do 20. dnia miesiąca. Pierwotnie terminy te nie zostały skorelowane, co powodowało, że trzeba byłoby skrócić termin rozliczenia podatku dochodowego z 20. do 10. albo 15. dnia następnego miesiąca. Jak bowiem informowaliśmy w artykule "Fiskus zmienia kalendarz pracy księgowym i samym podatnikom" (DGP nr 147/2021), podatek dochodowy będzie można nadal liczyć do 20. dnia następnego miesiąca, ale dochód trzeba by znać już 10., względnie 5 dni później, bo inaczej nie dałoby się zapłacić składki zdrowotnej.

Zwracało na to również uwagę Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w uwagach do projektu Polskiego Ładu. Wskazywało, że sporządzenie rozliczenia za poprzedni miesiąc w nowym terminie będzie wręcz niewykonalne z punktu widzenia księgowych lub biur rachunkowych. Ujednolicenie terminów płatności podatków i składek pozwoli wyeliminować ten problem.

Doprecyzowanie rezydencji podatkowej

MF doprecyzowało również krytykowane przez ekspertów przepisy dotyczące rezydencji podatkowej. Pierwotna wersja projektu zakładała bowiem domniemanie, zgodnie z którym spółka zagraniczna musi w Polsce rozliczać podatek od całego osiąganego dochodu jedynie z tego powodu, że w składzie organów tej spółki będą zasiadać osoby mieszkające w Polsce lub mające siedzibę lub zarząd w Polsce. Na wady takiego rozwiązania wskazywaliśmy m.in. w rozmowie z dr Karoliną Tetłak z UW ("Zmiany w CIT obejmą wszystkie spółki na świecie" - DGP nr 172/2021). Przeciwne tym rozwiązaniom było również wiele organizacji, w tym Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).

Ministerstwo zaproponowało zmianę. Polskim rezydentem podatkowym będzie mogła zostać zagraniczna spółka, która będzie zarządzana z terytorium Polski, a więc w sposób zorganizowany i ciągły będą tu prowadzone jej bieżące sprawy. MF odeszło więc od formalnego kryterium uczestniczenia przez Polaka w organach spółki.

Ulgi podatkowe

Po konsultacjach resort chce iść też na rękę innowacyjnym przedsiębiorcom, którzy będą mogli skorzystać z wielu nowych ulg - wydłużając okres ich rozliczania. O wszystkich nowych preferencjach planowanych w Polskim Ładzie pisaliśmy w artykule "Polski Ład zakłada 11 nowych ulg podatkowych dla biznesu" (DGP nr 148/2021). Dotychczasowy projekt zakładał, że trzy ulgi: B+R, na innowacyjnych pracowników oraz na robotyzację będzie można rozliczać w roku poniesienia wydatku i przez kolejnych sześć lat. Po konsultacjach resort postanowił, że te zasady będą dotyczyć również czterech innych ulg. Do sześciu lat zostanie wydłużony okres rozliczenia:

 • ulgi na ekspansję - tj. możliwość dodatkowego odliczenia 100 proc. kosztów poniesionych w celu zwiększenia sprzedaży, np. uczestnictwa w targach, działań promocyjno-informacyjnych (dotychczasowy projekt zakładał pięć lat),
 • ulgi na zabytki - tj. możliwość odliczenia dodatkowej kwoty, np. przy zakupie zabytku nieruchomego (dotychczasowy projekt zakładał pięć lat),
 • ulgi na terminal - tj. możliwość dodatkowego odliczenia kosztów terminalu i jego obsługi w określonej w ustawie wysokości - odpowiednio 1 tys. zł, 2 tys. zł lub 2,5 tys. zł rocznie (dotychczasowy projekt zakładał cztery lata),
 • ulgi na prototyp - tj. możliwość dodatkowego odliczenia 30 proc. poniesionych kosztów produkcji próbnej, nie więcej niż 10 proc. dochodu (dotychczasowy projekt zakładał dwa lata).

Estoński CIT

Ministerstwo Finansów zmodyfikowało również projekt Polskiego Ładu w zakresie estońskiego CIT. Już pierwotny projekt zakładał np. zniesienie limitu przychodowego oraz rozszerzał możliwość stosowania ryczałtu na spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Przewidywał też, że zniknie opodatkowanie na wejściu i na wyjściu. Teraz MF proponuje również obniżenie efektywnego opodatkowania małych CIT-owców PIT-em i CIT-em z 25 do 20 proc. MF zadecydowało też o obniżeniu stawki podatku również dla większych podatników.

W związku z tym od 2022 r. całość obciążenia wypłaty zysku ze spółki estońskiej PIT-em i CIT-em zmniejszy się dla większych podatników z 30 do 25 proc. ©℗

Składki zdrowotne przy opodatkowaniu podatkiem liniowym

Dochód brutto (w zł)

Obecna składka (z uwzględnieniem odliczenia od podatku 7,75 proc. podstawy) - w zł

W projekcie konsultowanym (9 proc.) - w zł

W projekcie po konsultacjach (4,9 proc.) - w zł

3000

53,03

270,00

270,00

4000

53,03

270,00

270,00

5000

53,03

353,19

270,00

6000

53,03

443,19

270,00

7000

53,03

533,19

290,29

8000

53,03

623,19

339,29

9000

53,03

713,19

388,29

10 000

53,03

803,19

437,29

11 000

53,03

893,19

486,29

12 000

53,03

983,19

535,29

13 000

53,03

1073,19

584,29

14 000

53,03

1163,19

633,29

15 000

53,03

1253,19

682,29

Źródło: Ministerstwo Finansów

opinie

Na modyfikacji zyskają nieliczni przedsiębiorcy

Małgorzata Samborska doradca podatkowy, partner w Grant Thornton

Nowa propozycja Polskiego Ładu w stosunku do przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej nie przewiduje żadnych zmian wobec pierwotnej, niekorzystnej dla nich propozycji i zakłada zwiększenie obciążeń publiczno-prawnych już dla dochodu powyżej 6 tys. zł miesięcznie.

Zyskają więc nieliczni przedsiębiorcy. Korzyść będzie wynikała z wyższej kwoty wolnej i podwyższonego progu skali podatkowej, ale powyżej 6 tys. zł miesięcznie dodatkowe obciążenie w postaci nieodliczalnej składki zdrowotnej przewyższy już tę korzyść.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się według podatku liniowego 19 proc. zostanie zmniejszona w stosunku do pierwotnych założeń Polskiego Ładu, ale skoro będzie ona nieodliczalna od podatku, to oczywiście oznacza wzrost obciążeń publiczno-prawnych dla tej grupy podatników. Oni w żaden sposób nie odczują ulgi z tytułu wyższej kwoty wolnej i podwyższonego progu skali podatkowej. Z uwagi na to, że składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się według skali będzie wynosić 9 proc., mniejsza grupa rozważy zmianę sposobu rozliczania z podatku liniowego na skalę.

Ale wszystkie te zmiany oznaczają dodatkowe komplikowanie systemu podatkowego. Bez symulacji i analiz coraz mniej podatników będzie w stanie wskazać, który sposób opodatkowania jest dla nich najkorzystniejszy.

Negatywnie oceniam pozostawienie składki zdrowotnej dla pracowników na poziomie 9 proc. To wyraźnie podnosi obciążenia publiczno-prawne dla etatowców, więc będzie skutkowało odchodzeniem od stosunku pracy, co wydaje się pozostawać w sprzeczności z oczekiwaniami rządzących. W dłuższej perspektywie może wręcz oznaczać istotne zmiany na rynku pracy w przypadku specjalistów, ekspertów osiągających stosunkowo wysokie wynagrodzenie.

Stratę i koszty również można opodatkować

Grzegorz Niebudek adwokat, doradca podatkowy, partner zarządzający LTCA

Najnowszy pomysł MF (podatku od przychodów korporacji) mocno uderzy w spółki generujące straty lub mające niskie dochody. Wygląda na to, że resort z założenia przypisuje działania optymalizacyjne takim spółkom. Uważa, że bez znaczenia są ekonomiczne przyczyny strat, np. w przypadku spółek prowadzących działania inwestycyjne, z branży gastronomicznej i hotelarskiej w związku z epidemią COVID-19. Z naszych informacji wynika też, że podatkiem tym będą objęte nie tylko wielkie korporacje (jak zapowiada MF), ale każdy podatnik CIT, który ponosi stratę lub osiąga niską dochodowość.

Mechanizm kalkulacji podatku zakłada również opodatkowanie 10-proc. stawką kosztów finansowania dłużnego oraz kosztów usług niematerialnych (wydatki opisane art. 15c i 15e ustawy o CIT). Pomijając sam absurdalny pomysł wprowadzenia podatku od ponoszonych wydatków, warto zauważyć, że odnosi się on do tych kosztów, które i tak nie pomniejszają podstawy opodatkowania (nie są kosztem podatkowym). W rezultacie więc fiskus zarobi na takich wydatkach dwukrotnie (nie będą kosztem, a dodatkowo trzeba będzie zapłacić 10-proc. podatek).

Nie wiemy również, jak będzie wyglądała relacja tego minimalnego podatku przychodowego i kosztowego do innego podatku minimalnego, tj. podatku od przychodów z budynków (art. 24b). Może się okazać, że podatnik generujący stratę zapłaci trzy podatki minimalne, tj. od budynków, od przychodów i od kosztów.

Przedstawione założenia MF wskazują, że będzie to potężna i bardzo niekorzystna dla podatników zmiana. Not. MS

Agnieszka Pokojska

Łukasz Zalewski

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(2)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Super mi
  2021-09-10 06:02:18
  Klasa średnia - mamy z żoną mały sklepik, obrót netto 360tys rocznie koszty -czynsz 18tys, prąd 6tys, paliwo 7tys, podatek ryczałt 10,8tys, zusy 24tys, inne 10tys, Razem 76tys. 50% zysku -120tys. 120-76=44tys. Pozostaje nam rocznie 44tys, Nowy ład, mam zapłacić składkę zdrowotną 180 %śr krajowej za siepie 11tys, za żonę -?. Według ładu zarabiam na czysto 120tys rocznie a mnie zostanie około 27tys na dwie osoby. ZOSTAŁEM ZALICZONY DO BOGATEJ KLASY ŚREDNIEJ, JEST MI NAPRAWDĘ PRZYJEMNIE.
  0
 • Ola
  2021-09-14 22:31:34
  Te ulgi, które mają być na otarcie łez są naprawdę absurdalne w przypadku 90% JDG. Chyba normalnie kupię sobie zabytek i go zautomatyzuję.
  0
QR Code
Księgowość
1 sty 2000
20 wrz 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Kantor wymiany walut - wymogi formalne

Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Kwota wolna od podatku w 2022 roku

Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.