REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Strategia rozwoju Administracji Podatkowej na lata 2016-2020

Strategia rozwoju Administracji Podatkowej na lata 2016-2020
Strategia rozwoju Administracji Podatkowej na lata 2016-2020

REKLAMA

Administracja Podatkowa chce traktować podatników, jak dobra firma swoich klientów. Chce być dla tych podatników przyjazna, a także nowoczesna i profesjonalna. Każda szanująca się firma ma strategię rozwoju. Taką strategię przygotowuje również administracja podatkowa.

Prezentacja projektu strategii rozwoju Administracji Podatkowej na lata 2016-2020 odbyła się na spotkaniu Ministra Finansów Mateusza Szczurka, Wiceministra Jacka Kapicy i Janusza Janowskiego, Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów z dziennikarzami w dniu 4 sierpnia 2015 r. w Ministerstwie Finansów.

Jednocześnie rozpoczynają się konsultacje społeczne i eksperckie (w szczególności z podmiotami, które wejdą w skład Rady Dialogu Społecznego), które mają doprowadzić do sformułowania kompleksowej strategii rozwoju Administracji Podatkowej na najbliższe lata.

Przedstawienie kompleksowego dokumentu Strategii zaplanowano na 1 października 2015 r.

Od 1 stycznia 2016 r. Strategia ta ma zacząć obowiązywać, co celowo zbiega się z terminem wejścia w życie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Ministerstwo Finansów przyznaje się do inspirowania najlepszymi wzorcami zagranicznymi administracji podatkowej w takich państwach, jak w szczególności: USA, Wielka Brytania, Holandia, Irlandia, Dania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów ustawa o administracji podatkowej położyła nacisk na wsparcie podatnika i stała się impulsem do przygotowania nowej strategii jej działania.

Pomoc w dobrowolnym wypełnianiu obowiązków podatkowych jest jednym z najważniejszych wyznaczników rozwoju Administracji Podatkowej, która uzyskała ustawową tożsamość.

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

Istotne dla kształtowania rozwoju Administracji Podatkowej są również wymagania wynikające ze świadomości kosztu ponoszonego przez społeczeństwo na realizację usług publicznych i oczekiwania jak najwyższego ich standardu.

Przy opracowaniu strategii uwzględniono też wskazania zawarte w Raporcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w Raporcie Podsumowującym Koncepcję Transformacji Polskiej Administracji Podatkowej, a także już rozpoczęte działania modernizacyjne.

Autopromocja

Akademia podatków 2023/2024

Uczestnicy szkolenia przypomną podstawowe zagadnienia dotyczące opodatkowania, które często uchodzą uwadze, a mają kluczowe znaczenie. Prowadzący wskaże jak rozliczać VAT i o czym pamiętać, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie najmu prywatnego.

Szkolenie: VAT w transakcjach krajowych 2023

Odpowiedzią na te wyzwania jest sformułowanie celów, kierunków działań i rozwoju w Strategii Rozwoju Administracji Podatkowej na lata 2016-2020.

Jak wyjaśniał Dyrektor Janusz Janowski przy tworzeniu Strategii Ministerstwo konsultowało się z przedsiębiorcami i ekspertami (w tym m.in. z prof. Andrzejem Blikle, ekspertem z zakresu zarządzania jakością).

Warto też zauważyć, że jednym z ciekawszych elementów Strategii jest pomysł wyodrębnienia Administracji Podatkowej ze struktur Ministerstwa Finansów. Byłaby to struktura administracyjna z własnym budżetem, posiadająca autonomię w zakresie zasobów ludzkich, odpowiednie zasoby materialne, kontrolę nad zarządzaniem własną technologią organizacyjną. Jak podkreślał Minister Kapica to nie jest przesądzona koncepcja a jedynie na razie wszechstronnie analizowana – na taką analizę potrzeba zdaniem Kapicy ok. 2 lat. W tym kontekście Minister Szczurek zauważył, że w dalszej perspektywie celowe może się okazać wyodrębnienie z ZUS-u struktury poboru składek i stworzenie jednego super-urzędu dla celów poboru danin publicznych.

Zmiany w Prawie Pracy 2015 (Komplet 4 książek) + Kodeks pracy 2015 z komentarzem gratis

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Poniżej prezentujemy najważniejsze elementy projektu Strategii, które kierunkowo zostały zaakceptowane przez kierownictwo MF.

I. MISJA

„Pomagamy płacić podatki dla dobra wspólnego.”

II. WIZJA

Dążymy do zbudowania Administracji Podatkowej, która jest:

 • przyjazna - pomocna i współpracująca, zorientowana na potrzeby klientów i pracowników oraz godna zaufania,
 • nowoczesna - doskonaląca się, rozwijająca kanały komunikacji i narzędzia pracy,
 • profesjonalna - efektywna i racjonalna w działaniu, obiektywna i odpowiedzialna w podejmowaniu decyzji, kompetentna i dbająca o rozwój pracowników,

dla uzyskania wysokiego poziomu dobrowolności płacenia podatków, wspierania rozwoju gospodarczego i uczciwej konkurencji.

III. CELE STRATEGICZNE

1. Zapewnianie dochodów z danin publicznych przy jednoczesnym obniżaniu kosztu ich poboru

Zasadniczym celem Administracji Podatkowej jest realizacja należnych wpływów do budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przy zachowaniu podstawowych reguł podatkowych, czyli równości, pewności, dogodności oraz taniości opodatkowania.

Sprawna realizacja należności z danin publicznych przez Administrację Podatkową odbywa się w sposób efektywny, oparty na optymalizacji kosztów zarówno po stronie klienta jak i administracji. Czynności wykonywane przez Administrację Podatkową wprowadzają rozwiązania usprawniające proces pozyskiwania dochodów budżetowych.

2. Zwiększanie poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych w warunkach wzajemnego zaufania

Uzyskanie jak najwyższego poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych uzależnione jest od wzajemnych relacji klienta i administracji, uwarunkowanych prawidłowym funkcjonowaniem samej Administracji Podatkowej. Ukierunkowana na klienta Administracja Podatkowa zarządza ryzykiem i podejmuje działania w jak największym stopniu odpowiadające potrzebom i zachowaniom klienta w danej sytuacji.

W oparciu o wyniki swoich działań, buduje u klientów przekonanie, że otrzymają wsparcie i pomoc w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Jednocześnie wspiera uczciwą konkurencję poprzez wykrywanie i karanie sprawców oszustw.

3. Rozwój profesjonalnej kadry i narzędzi zapewniających klientom obsługę na oczekiwanym poziomie

Warunkiem koniecznym do zapewnienia klientom obsługi na oczekiwanym poziomie jest profesjonalna kadra – wykształceni, kompetentni i budzący zaufanie pracownicy Administracji Podatkowej. Jednocześnie rosnące wymagania społeczeństwa wobec administracji powodują konieczność stałego rozwoju i doskonalenia zawodowego.

Aby temu sprostać, Administracja Podatkowa wykorzystuje efektywne i przejrzyste procedury naboru, zapewnia rozwój zawodowy, a także dba o czytelne reguły motywowania oraz awansowania. Nowoczesne narzędzia wspomagają pracowników i ułatwiają klientom realizację ich obowiązków. Klienci sprawniej realizują swoje obowiązki publicznoprawne dzięki wsparciu i właściwie zorganizowanej obsłudze.

4. Koncentracja zadań i zasobów oraz wzmocnienie zarządzania na poziomie centralnym

Administracja Podatkowa konsoliduje i racjonalizuje wykorzystanie zasobów oraz dąży do wzmocnienia potencjału zarządczego na poziomie centralnym. Administracja Podatkowa koncentruje obsługę strategicznych podmiotów w jednym wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym. Wybrane zadania realizowane są regionalnie w urzędach skarbowych posiadających odpowiednie do tego zespoły pracowników i infrastrukturę. Administracja Podatkowa przygotowuje się do wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego ze struktur Ministerstwa Finansów.

IV. CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Zapewnianie dochodów z danin publicznych przy jednoczesnym obniżaniu kosztu ich poboru

1.1. Wydajny i skuteczny pobór danin publicznych

Kluczowym zadaniem Administracji Podatkowej jest zapewnienie realizacji wpływów z danin publicznych, w celu redystrybucji i alokacji zasobów przez Państwo. Administracja Podatkowa doskonali obszary związane z wymiarem i poborem podatków oraz usprawnia procesy planowania i monitoringu realizacji dochodów. Jej funkcjonowanie opiera się na powszechnym zarządzaniu ryzykiem w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych. Administracja Podatkowa doskonali przepływ informacji ze środowiskiem zewnętrznym i wewnątrz organizacji.

1.2. Zmniejszenie udziału kosztów administracji podatkowej we wpływach podatkowych

Organizacja Administracji Podatkowej a także oferowany katalog usług oraz stosowane kanały komunikacji z klientami umożliwiają lepszą alokację i wykorzystanie zasobów. Administracja Podatkowa dąży do zmniejszenia udziału kosztów poboru w stosunku do zgromadzonych wpływów podatkowych podnosząc efektywność poboru podatków. Podejmowana jest analiza zasadności działań dla obniżenia obciążeń Administracji Podatkowej. Koniecznym dla realizacji powyższego jest stabilny i powiązany z zakresem zadań system finansowania Administracji Podatkowej.

1.3. Minimalizacja kosztów wywiązywania się z obowiązków podatkowych po stronie klienta

Organizacja poboru danin publicznych zapewnia zoptymalizowanie liczby, jak i rodzaju czynności wykonywanych przez klientów administracji, a tym samym minimalizuje ponoszone koszty. Koszty po stronie podatników są sumą nakładów finansowych potrzebnych na zewidencjonowanie, obliczenie i zapłacenie podatków oraz czasu niezbędnego na wykonanie tych zadań. Administracja Podatkowa rozwija infrastrukturę informatyczną i doskonali komunikację elektroniczną z podatnikami zmniejszając czasochłonność, pracochłonność, a ostatecznie koszt po stronie klienta.

2. Zwiększanie poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych w warunkach wzajemnego zaufania

2.1. Podniesienie poziomu zaufania do administracji podatkowej

Administracja Podatkowa działa transparentnie i szybko. Informuje o przyczynach podejmowanych działań. Jest otwarta na dialog i współpracę z organizacjami reprezentującymi jej klientów. Identyfikuje potrzeby klientów i odpowiednio kieruje do nich swoje działania, wspierając i zachęcając do prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych.

Administracja Podatkowa dąży do jak najwcześniejszego wykrycia nieprawidłowości w wypełnianiu obowiązków podatkowych. Minimalizuje w ten sposób negatywne skutki dla nieumyślnie popełniających błędy, jak i tych klientów, którzy doświadczają nieuczciwej konkurencji. W ten sposób wspiera uczciwą konkurencję, doprowadzając do wypełnienia obowiązków podatkowych, w tym również karząc sprawców oszustw.

2.2. Zwiększenie świadomości podatkowej klientów

Administracja Podatkowa zakłada, że klienci chcą prawidłowo wypełniać obowiązki podatkowe. W celu wsparcia ich starań informuje o obowiązkach wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz o konsekwencjach działania niezgodnego z prawem podatkowym. Podejmuje również działania edukacyjne do nich skierowane. Dostarcza narzędzia wspomagające klientów w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych.

3. Rozwój profesjonalnej kadry i narzędzi zapewniających klientom obsługę na oczekiwanym poziomie

3.1. Wdrożenie jednolitego systemu doboru kadr i rozwoju zawodowego pracowników

Odpowiednio dobrani i przygotowani kompetencyjnie pracownicy są warunkiem sprawnej i efektywnej realizacji zadań w organizacji. Administracja Podatkowa określa wymagania oraz kompetencje merytoryczne i interpersonalne na danym stanowisku pracy, a także procedury rekrutacji.

Jednocześnie w organizacji funkcjonuje system identyfikowania luk kompetencyjnych pracowników oraz system szkoleń spójny z aktualnymi celami organizacji i uwzględniający indywidualne programy rozwoju zawodowego pracowników.

3.2. Wdrożenie jednolitego systemu motywacyjnego i awansowania pracowników

Przejrzysta polityka motywacyjna i zasady awansowania przyczyniają się do budowania pro klienckiej kultury organizacyjnej i promowania postaw wzmacniających pozytywny wizerunek Administracji Podatkowej.

W Administracji Podatkowej funkcjonuje system zarządzania pracownikami oparty o skuteczne mechanizmy motywowania finansowego i pozafinansowego oraz przejrzyste ścieżki pionowego i poziomego awansu zawodowego.

Jednolity system motywacyjny, oparty na powiązaniu awansowania i nagradzania z profesjonalizmem, efektywnością, rozwojem zawodowym oraz właściwą postawą etyczną, zapewnia utrzymanie i pozyskanie nowych, wartościowych pracowników, oraz zachęca pracowników do stałej, zawodowej i osobistej identyfikacji z organizacją.

3.3. Stosowanie nowoczesnych i jednolitych narzędzi, procedur oraz metod komunikacji z otoczeniem

Rozwój usług Administracji Podatkowej ma charakter stały, dopasowany do aktualnego stanu technologii informacyjnej, potrzeb pracowników na stanowisku pracy oraz do oczekiwań klientów, dla zwiększenia dobrowolności regulowania należności podatkowych.

Pracownicy mają dostęp do profesjonalnych baz wiedzy, do nowoczesnych narzędzi i procedur pracy, sprawnie komunikując się z klientem. Administracja Podatkowa prowadzi stałe badania i analizy potrzeb oraz oczekiwań klientów i pracowników.

4. Koncentracja zadań i zasobów oraz wzmocnienie zarządzania na poziomie centralnym.

4.1. Usprawnienie i wzmocnienie zarządzania na poziomie centralnym

Administracją Podatkową kieruje Szef Administracji Podatkowej, który posiada kompetencje w zakresie delegowania uprawnień w ramach całej organizacji. Istnieje precyzyjna i jednoznaczna ścieżka poleceń kierowanych do izb i urzędów skarbowych oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Zapewniona jest odpowiednia liczba pracowników realizujących zadania na poziomie centralnym, na który przenoszone są zadania operacyjne, które mogą być realizowane w imieniu całej Administracji Podatkowej w jednym miejscu w kraju. Poziom centralny tworzą departamenty Ministerstwa Finansów, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej oraz tworzone centra kompetencyjne, realizujące wybrane zadania operacyjne i nadzorcze.


4.2. Koncentracja realizacji wybranych zadań administracji podatkowej na poziomie wojewódzkim

W ramach istniejącej siatki urzędów skarbowych nastąpi koncentracja realizowanych zadań, w szczególności, w obszarze analizy ryzyka, kontroli podatkowej i egzekucji administracyjnej. W zależności od wielkości województwa, zadania będą realizowane w jednym lub kilku urzędach skarbowych wyspecjalizowanych w tym zakresie. Docelowo niektóre z urzędów skarbowych będą realizować tylko zadania obsługi bezpośredniej.

4.3. Skoncentrowanie obsługi strategicznych, z punktu widzenia budżetu państwa, podmiotów w jednym urzędzie skarbowym

Około 1000 największych podmiotów dostarcza około 50 procent łącznych dochodów podatkowych. Są to podmioty o znaczeniu strategicznym z punktu widzenia budżetu państwa. Specyfika tych podmiotów wymaga obsługi, do której Administracja Podatkowa powinna zapewnić wyspecjalizowaną kadrę. W tym celu utworzony zostanie specjalny urząd skarbowy do ich obsługi (tzw. Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy - KWUS). Jak stwierdził minister Jacek Kapica, będzie to najprawdopodobniej Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy. Ma on obsługiwać podatników o rocznym przychodzie powyżej 50 mln euro, podatkowe grupy kapitałowe i spółki tworzące grupę, banki, z wyłączeniem banków spółdzielczych, oraz pozostałe instytucje finansowe.

Warto dodać, że zgodnie z planami MF pozostałe wyspecjalizowane urzędy skarbowe będą obsługiwać podatników, których przychód netto to minimum 3 mln euro rocznie (obecnie zajmują się podatnikami o rocznym przychodzie 5 mln euro).

W tym kontekście warto też zapoznać się z przygotowanym przez MF dokumentem Koncentracja wyspecjalizowanych urzędów skarbowych na kluczowych podatnikach.

4.4. Przygotowanie administracji podatkowej do organizacyjnego wyodrębnienia ze struktury Ministerstwa Finansów

Analiza warunków wyodrębnienia i zaprojektowanie samodzielnej Administracji Podatkowej. Projektowana organizacja ma posiadać własny budżet, autonomię w dziedzinie zasobów ludzkich, odpowiednie zasoby materialne, kontrolę nad zarządzaniem własną technologią organizacyjną, a także pełną kontrolę wszystkich aspektów wsparcia IT, spójne z kierunkami rozwoju resortu finansów.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Darowizna w formie aktu notarialnego z zagranicy. Co jest istotne podatkowo?

  W dzisiejszych czasach, coraz częściej obywatele Polski otrzymują darowizny z zagranicy. Czy jednak taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce? Jakie są obowiązki podatkowe osoby, która otrzymała taką darowiznę w formie aktu notarialnego?

  Odliczenie VAT od alkoholu dla kontrahenta. Inaczej traktowany poczęstunek a inaczej prezent

  Czy można odliczyć VAT od zakupu alkoholu dla kontrahenta? Czy ma znaczenie, że alkohol jest kupiony jako prezent, czy jako poczęstunek podczas spotkania biznesowego?

  Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku. Jakie tendy pokazują najnowsze dane?

  Korekta zgłoszenia celnego wywozowego w przypadku obniżki/podwyżki cen towaru po wywozie towaru

  Korekta zgłoszenia wywozowego będzie miała wpływ na rozliczenie VATu w przedsiębiorstwie, więc warto dochować należytej staranności i mylić się jak najmniej. W przypadku pomyłki w trakcie wywozu może się tak zdarzyć, że towaru umieścimy za dużo, za mało lub w ogóle pomylimy towar i wyślemy nie to co było zamówione. Zdarza się również tak, że odprawimy towar zamówiony przez klienta, ale nie na tych dokumentach co powinniśmy. Ścieżki postępowania w takich sytuacjach są podobne i niestety długotrwałe.

  Fundacja rodzinna jako family office

  Od połowy maja 2023 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z rozwiązania, na które środowisko czekało ponad trzy dekady, czyli z fundacji rodzinnej na prawie polskim. Większość komentarzy dotyczy fundacji rodzinnej jako wehikułu sukcesyjnego. Jest to rzeczywiście najczęstszy powód, dla którego fundacje są powoływane, czyli budowanie biznesu na pokolenia. Tymczasem można spojrzeć na fundację w szerszej perspektywie. Jedną z nich jest wykorzystanie fundacji jako rozwiązania o charakterze family office.

  Faktura ustrukturyzowana nie jest dokumentem handlowym

  Faktura ustrukturyzowana nie nadaje się do roli dokumentu handlowego ze wszystkich możliwych powodów. Można usiłować nadać tej fakturze charakter dokumentu handlowego, ale wymaga to wielu dodatkowych działań prawnych – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Kary za przestępstwa gospodarcze od 1 października. Nawet 25 lat za łapownictwo

  Kary za przestępstwa gospodarcze managerów w firmach, znane jako przestępstwa białych kołnierzyków (z ang. white collar crimes), od 1 października 2023 r. ulegną zaostrzeniu. Za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z piastowaniem kierowniczego stanowiska grozić będzie nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Dotychczas za taki czyn można było trafić do więzienia na 8 lat.

  Ulga mieszkaniowa w PIT 2023 – pieniądze ze sprzedaży mieszkania można wydać na spłatę udziału byłego małżonka w nieruchomości przyznanej w wyniku rozwodu

  18 września 2023 r. Szef KAS zmienił interpretację indywidualną wydaną we wrześniu 2022 r. przez Dyrektora KIS i uznał, że podatniczka,  która przeznaczyła środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania należącego do jej majątku odrębnego na spłatę udziału byłego męża w nieruchomości przyznanej jej na podstawie ugody sądowej zawartej po rozwodzie ma prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o PIT. Zmiana stanowiska oznacza, że podatnicy którzy znajdą się w analogicznej sytuacji nie powinni płacić PIT z tytułu dokonanej sprzedaży nieruchomości. 

  Jednolita rejestracja VAT w ramach pakietu ViDA. Przedsiębiorcy popierają to rozwiązanie

  Na ten rok zapowiadane jest uchwalenie ostatecznego kształtu pakietu VAT w epoce cyfrowej (VAT in Digital Age – ViDA), który zakłada dalsze usprawnienie unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Przyjęcie pakietu wiąże się ze znaczącymi zmianami w systemie rozliczenia VAT na terenie UE dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wewnątrzwspólnotową. Krajowa Izba Gospodarcza dostrzega potrzebę poprawy otoczenia prawnego na poziomie unijnym, popierając projekt rozwiązań modernizujących system VAT oraz promujących gospodarkę cyfrową, zaproponowanych w ramach pakietu ViDA.

  Mikrorachunek podatkowy. Co musisz wiedzieć jako podatnik?

  W świecie podatków i opłat, mikrorachunek podatkowy stał się ważnym narzędziem dla podatników w Polsce. Ale co to dokładnie jest i jak działa? Oto, co musisz wiedzieć o mikrorachunku podatkowym.

  REKLAMA