| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Obowiązek przesyłania do KAS dobowych wyciągów z rachunków bankowych (JPK_WB) od 1 września 2017 roku

Obowiązek przesyłania do KAS dobowych wyciągów z rachunków bankowych (JPK_WB) od 1 września 2017 roku

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej przewidujący wprowadzenie codziennego obowiązku przesyłania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w formacie elektronicznym (plik JPK_WB). Nowelizacja miałaby wejść w życie od 1 września 2017 roku.

Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu twierdzi, że ta nowelizacja jest potrzebna do realizacji celu ograniczenia oszustw i nadużyć występujących w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych. Przesyłanie plików JPK_WB ma mieć charakter prewencyjny w zakresie ograniczenia oszustw i nadużyć podatkowych, w tym w szczególności oszustw karuzelowych, i realizowane byłyby poprzez szybką identyfikację transakcji podejrzanych oraz weryfikację spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku.

Przekazywanie dziennych wyciągów z rachunków bankowych umożliwiłoby szybką reakcję organów podatkowych na niekorzystne zachowania podatników, co uchroniłoby uczciwych podatników od nieuczciwych działań ich kontrahentów. Propozycja przekazywania codziennie wyciągów z rachunków bankowych jest modyfikacją koncepcji JPK_WB na żądanie.

Podatnicy, których ma dotyczyć nowy obowiązek przesyłania wyciągów z rachunków bankowych:
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie gospodarczej
z wyłączeniem mikro przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy o finansach publicznych.

Zatem obowiązek ten dotyczyć będzie:
1) dużych przedsiębiorców,
2) średnich przedsiębiorców,
3) małych przedsiębiorców.

Jak szacuje Ministerstwo Finansów obowiązek obejmie łącznie ok. 80.000 przedsiębiorców.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

W projekcie ustawy proponuje się, by obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych realizowany był:

  1. za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej - w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.;
  2. bezpośrednio przez podatnika – w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt ustawy przewiduje, aby wyciąg bankowy zawierał:

1) dane nadawcy i odbiorcy płatniczego (nazwa i adres oraz NIP lub REGON, jeśli są dostępne);

2) numer rachunku nadawcy i rachunku obcego;

3) datę i czas obciążenia rachunku nadawcy lub datę i czas dokonania wpłaty gotówkowej;

4) kwotę i walutę;

5) tytuł i opis zlecenia płatniczego;

6) saldo rachunku przedsiębiorcy po realizacji zlecenia płatniczego – w przypadku danych przekazywanych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową prowadzącą rachunek przedsiębiorcy;

7) informację o numerze rachunku wirtualnego utworzonego w celu identyfikacji masowych płatności, jeżeli zlecenie płatnicze dotyczy uznania takiego rachunku – w przypadku danych przekazywanych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową prowadzącą uznawany rachunek przedsiębiorcy.

Ponadto projekt ustawy przewiduje, iż wyciągi z rachunków bankowych są przekazywane za okresy dobowe w terminie do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej.

Jednocześnie w projekcie ustawy proponuje się, aby bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowa – kredytowa, przekazywała wyciągi z rachunków bankowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej. Z kolei izba rozliczeniowa upoważniona byłaby przetwarzać dane z wyciągów z rachunków bankowych, w tym dane stanowiące tajemnicę bankową w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe i tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »