Kategorie

Rozprawy podatkowe odbyły się 9 razy

Ewa Matyszewska
Ewa Matyszewska
Podatnicy i fiskus w ramach postępowania odwoławczego mogą przeprowadzić rozprawę podatkową. W całej Polsce od 1 stycznia 2007 r. przeprowadzono zaledwie dziewięć takich rozpraw. Zdaniem urzędników nie ma potrzeby korzystania z tej procedury, dlatego zainteresowanie nią jest nieduże.

Od 1 stycznia 2007 r. podatnicy w postępowaniu odwoławczym przed organami podatkowymi mogą korzystać z rozprawy podatkowej. Z jednej strony miała ona stworzyć możliwość czynnego udziału podatnika w konfrontacji z fiskusem, z drugiej zaś - pozwolić organom podatkowym przy podatniku rozstrzygnąć wątpliwości związane z prowadzonym postępowaniem. Niestety, praktyka pokazuje, że podatnicy nie chcą czynnie uczestniczyć w rozprawie, a fiskus nie ma czego wyjaśniać. Przez prawie dwa lata obowiązywania nowej procedury w całym kraju przeprowadzono zaledwie dziewięć rozpraw podatkowych.

Co ciekawe, większość wniosków złożonych przez podatników o przeprowadzenie rozprawy spotkała się z odmową, a urzędy nie wnioskowały o wszczęcie tej procedury. Takie wnioski płyną z sondy przeprowadzonej przez Gazetę Prawną w izbach skarbowych.

Niepopularna procedura

Reklama

Rozprawa podatkowa może być przeprowadzona zarówno z urzędu, jak i na wniosek podatnika. Z sondy GP przeprowadzonej w izbach skarbowych wynika, że do tej pory zainteresowanie przeprowadzeniem rozprawy podatkowej było znikome. Jeżeli już, to inicjowali ją podatnicy, składając wnioski o jej przeprowadzenie. Niestety, w zdecydowanej większości wnioski podatników były odrzucane.

Żadna rozprawa nie odbyła się jeszcze w: Lublinie, Zielonej Górze, Opolu, Olsztynie, Bydgoszczy i we Wrocławiu. W Łodzi także nie było żadnej rozprawy, choć wpłynęło sześć wniosków o jej przeprowadzenie. Podobnie w Szczecinie - tam złożono trzy wnioski. Izba Skarbowa w Rzeszowie nie odpowiedziała na sondę GP.

Po jednej rozprawie przeprowadzono natomiast w izbach skarbowych w: Katowicach, Białymstoku, Warszawie, Kielcach, Krakowie. Po dwie rozprawy odbyły się już w Poznaniu i w Gdańsku.

- W Izbie Skarbowej w Katowicach odbyła się dotychczas jedna rozprawa podatkowa z urzędu. Przebiegała ona bez problemów i przyczyniła się do wyjaśnienia sprawy, której dotyczyła. Odbywała się w udziałem strony i jej pełnomocnika - wyjaśniła nam Grażyna Piechota z Izby Skarbowej w Katowicach.

Reklama

Z informacji Radosława Hancewicza z Izby Skarbowej w Białymstoku wynika, że w wyniku jednej rozprawy przeprowadzonej z urzędu, która przebiegała bez zakłóceń, utrzymano w mocy decyzję organu I instancji, podatnik nie złożył skargi do WSA i był na rozprawie z doradcą.

- W Izbie Skarbowej w Łodzi złożono dotychczas cztery wnioski o przeprowadzenie rozprawy podatkowej, z czego trzy zostały oddalone i do rozprawy nie doszło. Przyczyną odmowy była konieczność uzupełnienia materiału dowodowego w znacznej części i przekazanie spraw do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji - podaje Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi.

Jednocześnie zauważa, że w toku postępowania odwoławczego w 2007 roku pełnomocnicy stron toczących się postępowań złożyli jeszcze dwa wnioski o przeprowadzenie rozprawy. Nie zostały one jednak przeprowadzone z uwagi na uchylenie decyzji wydanych przez organy I instancji i przekazanie spraw do ponownego rozpatrzenia.

- W 2008 roku do Izby Skarbowej w Łodzi nie wpłynęły żadne wnioski o przeprowadzenie rozprawy podatkowej - dodaje Agnieszka Pawlak.

Przebieg rozprawy

W tych izbach, w których rozprawy zostały przeprowadzone, nasi rozmówcy opisują ich przebieg. Dorota Spyra-Maslinkow z Izby Skarbowej w Gdańsku wskazuje, że w tamtejszej izbie skarbowej przeprowadzono dwie rozprawy, o które wnioskowali pełnomocnicy stron i w nich uczestniczyli. W sześciu przypadkach odmówiono przeprowadzenia rozpraw. Protokoły z przeprowadzonych rozpraw były włączane do materiału dowodowego. Dwie sprawy, w których zostały złożone wnioski o rozprawy, zostały przekazane do WSA w Gdańsku (w wyniku złożenia skarg przez strony). Sąd oddalił skargi podatników.

Maria Bojczuk z Izby Skarbowej w Kielcach podaje, że w jednej dotąd przeprowadzonej na wniosek podatnika rozprawie brali udział świadkowie wskazani przez stronę, strona i jej pełnomocnik, upoważniony do przeprowadzenia rozprawy pracownik organu odwoławczego, protokolant oraz upoważniony pracownik organu I instancji, do którego decyzji wniesiono odwołanie.

- Podczas tej rozprawy, po przesłuchaniu świadka, pełnomocnik strony wycofał wniosek o przesłuchanie strony. Przeprowadzona rozprawa administracyjna nie wniosła nowych okoliczności faktycznych do rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie - podsumowuje Maria Bojczuk.

 

Nie wszędzie jednak wszystko szło gładko. Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z Izby Skarbowej w Poznaniu zwraca uwagę, że trudności w prowadzonych rozprawach pojawiły się przede wszystkim w odniesieniu do procedury prawnej, jaką należało zastosować, aby przygotować i prowadzić rozprawę. Chodzi o ograniczone regulacje prawne zawarte w Ordynacji podatkowej.

- Przeprowadzone rozprawy podatkowe wzbogaciły materiał dowodowy w sprawie, przyczyniły się do wyjaśnienia wątpliwości dotyczących stanu faktycznego - stwierdza Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.

Korzyści dla podatników

Przeprowadzenie rozprawy jest uzasadnione szczególnie wtedy, gdy zachodzi potrzeba wyjaśnienia istotnych dla sprawy okoliczności faktycznych, np. z udziałem biegłego, świadków albo dokonania oględzin, jednak rozprawa sama w sobie nie jest aktem administracyjnym kończącym postępowanie odwoławcze. Według Moniki Sali-Szczypińskiej z Izby Skarbowej w Krakowie ostateczny wynik postępowania odwoławczego znajduje swoje odzwierciedlenie dopiero w decyzji dyrektora izby skarbowej, natomiast wynik rozprawy może mieć wpływ na tę decyzję.

- Jak pokazuje statystyka, rozprawa nie jest często wykorzystywaną instytucją - dodaje Monika Sala-Szczypińska.

Marta Szpakowska z Izby Skarbowej w Lublinie podaje, że w lubelskiej izbie nie odbyła się dotychczas żadna rozprawa. Wynika to z faktu, że podatnicy nie wnieśli wniosku w tym zakresie, a dotychczasowe sprawy odwoławcze nie wymagały zastosowania tej procedury z urzędu. Również z danych Małgorzaty Brzozy z Izby Skarbowej w Szczecinie wynika, że podatnicy wykazują znikome zainteresowanie możliwością przeprowadzenia rozpraw.

- W Izbie Skarbowej w Bydgoszczy nie zaistniała potrzeba prowadzenia postępowania dowodowego w formie rozprawy podatkowej - dodaje Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Czy w takim razie rozprawa podatkowa jest w ogóle potrzebna, skoro praktycznie nikt z niej nie korzysta? Maria Bojczuk z kieleckiej izby skarbowej odpowiada, że rozprawa jest dla podatników bardzo dobrą okazją do wyjaśnienia i wytłumaczenia motywów ich działania, które przez organ I instancji zostały uznane za nieprawidłowe. Rozprawa daje im możliwość powiedzenia tego, czego na piśmie z różnych powodów nie wyrazili, jest też okazją do wysłuchania stanowiska organu I instancji, zadania pytań do niezrozumiałych kwestii. Podatnicy mogą ponadto wyjaśnić zasadność przeprowadzonych transakcji, dokonanych zapisów, podjętych decyzji.

- Warto pamiętać, że to właśnie podatnik jest tym, który posiada obszerną wiedzę na temat specyfiki prowadzonej przez niego działalności: handlowej, usługowej, produkcyjnej, i wiedza ta przy rozstrzygnięciu sprawy może być pomocna przedstawicielom organu podatkowego. Niestety, na razie podatnicy nie wykazują zainteresowania rozprawą podatkową - argumentuje Maria Bojczuk.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jak przebiega rozprawa podatkowa

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.