| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Projekt zmian UKS i KKS

Projekt zmian UKS i KKS

Rezygnację z broni palnej przez pracowników kontroli skarbowej przewiduje skierowany do konsultacji projekt noweli ustawy o kontroli skarbowej i kodeksu karnego skarbowego. Projekt umożliwia też dokonywanie transakcji mających ujawnić przestępstwa skarbowe oraz uzyskanie informacji o posiadaczach rachunków bankowych, którzy sami je ujawnili.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do proponowanych zmian, w dotychczasowym stanie prawo do używania broni palnej w ograniczonym przedmiotowo zakresie kontroli skarbowej przysługiwało pracownikom zatrudnionym w wyodrębnionych komórkach kontroli skarbowej, zwanych komórkami realizacyjnymi oraz w wąskim zakresie pracownikom wywiadu skarbowego.

Proponowane uchylenie art. 2a ustawy o kontroli skarbowej oznacza rezygnację z zadania komórek realizacyjnych zapewniania ochrony fizycznej i technicznej inspektorom i pracownikom kontroli skarbowej. Z uwagi na fakt, że realizacja powyższego zadania niesie ze sobą bezpośrednie i znaczne zagrożenie życia i zdrowia pracowników i inspektorów kontroli skarbowej oraz podjętej decyzji o rezygnacji z broni palnej, konieczne jest wykreślenie obowiązku zapewniania tej pomocy. W przypadkach gdy konieczne będzie zapewnienie ochrony inspektorom i pracownikom kontroli skarbowej, będą oni mogli prosić m.in. policję czy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o udzielenie pomocy lub asysty.

Kolejna propozycja ma na celu umożliwienie organom kontroli skarbowej nabywania towarów i usług w ramach tzw. transakcji celowej. Ma to doprowadzić do większej skuteczności ujawniania przestępstw i wykroczeń karnych skarbowych. Chodzi np. o przestępstwa i wykroczenia polegające na dokonaniu sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej. Transakcję celową przeprowadzaliby upoważnieni przez generalnego inspektora kontroli skarbowej lub dyrektora urzędu kontroli skarbowej inspektorzy lub pracownicy. Po zakończeniu transakcji celowej inspektor lub pracownik musiałby okazać osobie, z którą przeprowadzono transakcję celową, legitymację i znak identyfikacyjny. Legitymacji można by nie okazywać tylko w sytuacji, gdy byłoby to niezbędne dla zapewnienia skutecznego przeprowadzenia operacji. Z przeprowadzenia transakcji celowej inspektor lub pracownik sporządzałby protokół. Transakcja celowa nie miałaby zatem charakteru niejawnego. Osoba, w stosunku do której przeprowadzono transakcję celową, mogłaby w terminie 7 dni wnieść zastrzeżenia do protokołu. Kontrolę nad przeprowadzaniem transakcji celowej sprawowałby prokurator okręgowy.

Proponuje się uchylenie dwóch dotychczasowych uprawnień komórek realizacyjnych – do zatrzymywania i przeszukiwania osób, pomieszczeń, bagażu i ładunku czy do przeprowadzania kontroli rodzaju używanego paliwa. Uchylając te uprawnienia z ustawy o kontroli skarbowej, wzięto pod uwagę art. 288 Ordynacji podatkowej uprawniający kontrolujących do przeszukiwania lokali mieszkalnych i innych pomieszczeń. „Wychodząc z założenia, iż dublowanie uprawnień nie jest konieczne, podjęta została decyzja o wykreśleniu powyższego uprawnienia komórek realizacyjnych” – podkreślono w uzasadnieniu do projektu.

Bez zatrzymywania

W projekcie uchyla się uprawnienia kontroli skarbowej wynikające z przepisów kodeksu karnego skarbowego do zatrzymywania i przymusowego doprowadzania na rozprawę oskarżonego w razie jego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa.

Proponowane zmiany mają na celu umożliwienie organom kontroli skarbowej uzyskania informacji o posiadaczu rachunku bankowego, który sam go ujawnił i w stosunku do którego z wcześniejszych ustaleń wynika, że nie zgłosił do opodatkowania działalności gospodarczej lub uzyskuje dochody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Zmieniono też regulację dotyczącą tajemnicy skarbowej poprzez umożliwienie organom kontroli skarbowej jej ujawnienia, w sytuacji gdy kontrolowany publicznie przedstawia zarzuty dotyczące prowadzonego postępowania lub gdy wyrazi zgodę na jej ujawnienie.

Krzysztof Tomaszewski

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »