reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Wyjaśnienia

Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na składniki majątkowe przekazane spółce osobowej do używania

Aktualizacja: 01.02.2006

Wraz z mężem, nieprowadzącym działalności gospodarczej, jestem współwłaścicielką lokalu użytkowego i samochodu ciężarowego. Do spółki cywilnej, której jestem wspólniczką, wniosłam prawo do nieodpłatnego używania przedmiotowych składników majątku przez spółkę w prowadzonej działalności gospodarczej. Czy wydatki poniesione na używanie lokalu użytkowego i samochodu ciężarowego mogą być zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów spółki? Czy składniki te można wprowadzić do ewidencji środków trwałych spółki cywilnej? - Pismo z 8 sierpnia 2005 r. nr BI/005-0447/04 »

Stawka 0 proc. przy dostawach dla szkoły

Aktualizacja: 30.01.2006

Jaka powinna być forma wystawienia faktury VAT, żeby zastosować 0-proc. stawkę podatku; czy faktura powinna być wystawiona na urząd miasta jako nabywcę, a szkołę jako odbiorcę, czy też szkoła powinna być nabywcą, a urząd miasta płatnikiem? - Pismo z 7 grudnia 2005 r. (nr 1419/UPO-443-141/05/DC). »

Czy sprzedaż wierzytelności jest opodatkowana

Aktualizacja: 23.01.2006

Czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych sprzedaż wierzytelności własnej, jeżeli stroną kupującą jest podmiot zajmujący się skupem wierzytelności? - Decyzja Izby Skarbowej w Katowicach z 4 stycznia 2006 r., nr PBB3-4307/9-4/2005. »

Czy rezerwy celowe są kosztem uzyskania przychodów

Aktualizacja: 23.01.2006

Czy bank może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów rezerwy celowe utworzone z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek, których nie zaliczono do kosztów w poprzednich latach? - Decyzja Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku Białej z 11 stycznia 2006 r., nr PBB1/421-90/05. »

Jest faktura, koszty poniesiono

Aktualizacja: 20.01.2006

Spółka prowadzi działalność na terenie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Przedstawiciele spółki wystąpili z pytaniem do organu skarbowego, czy otrzymanie przez spółkę faktur dokumentujących zakupy inwestycyjne jest równoznaczne z poniesieniem kosztów inwestycji? - Decyzja Izby Skarbowej w Katowicach w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 5 stycznia 2006 r., nr PBB1/421-88/05 »

Przy reklamie trzeba pilnować limitu

Aktualizacja: 18.01.2006

Nie stanowią kosztów podatkowych wydatki na reprezentację i reklamę w części przekraczającej 0,25 proc. przychodów, chyba że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Po przekroczeniu limitu podatek naliczony wynikający z faktury za usługi nie będzie mógł być odliczony. - Decyzja Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 stycznia 2006 r. nr PP-B/406z-34/05/AKB »

Można odliczyć VAT od cudzych usług

Aktualizacja: 16.01.2006

Czy można odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur zakupu usług obcych przekazywanych nieodpłatnie w ramach reklamy niepublicznej? - decyzja Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 stycznia 2006 r., nr PP-B/406z-34/05/AKB. »

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczać odpisy amortyzacyjne od praw autorskich wniesionych do spółki w formie aportu

Aktualizacja: 13.01.2006

Spółka z o.o. otrzymała tytułem aportu prawa autorskie do oprogramowania komputerowego. Wartość tych praw została w całości przekazana na kapitał zakładowy. Prawa te są wykorzystywane na potrzeby prowadzonej przez spółkę działalności, a przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok. Czy spółka z o.o. może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od praw autorskich wniesionych do spółki w formie aportu? - Pismo z 21 lipca 2005 r. nr BI/005-1257/04 »

Czy pobrać zaliczkę od odszkodowania

Aktualizacja: 09.01.2006

Czy zasądzone przez sąd odszkodowanie dla pracownika, w związku z niemożliwością przywrócenia go do pracy na zajmowanym poprzednio stanowisku, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? - postanowienie Urzędu Skarbowego w Końskich z 7 grudnia 2005 r., nr PD 415/19/05. »

Czy zmiana wpisu w dowodzie rejestracyjnym samochodu wpływa na kontynuowanie odpisów amortyzacyjnych

Aktualizacja: 09.01.2006

Wprowadziłem kupiony samochód ciężarowy do ewidencji środków trwałych w miesiącu jego nabycia o wartości początkowej w kwocie netto zakupu. Do amortyzacji przyjąłem okres pięcioletni (stawka amortyzacyjna - 20%). Czy zmiana wpisu w dowodzie rejestracyjnym samochodu z ciężarowego na osobowy wpłynie na kontynuowanie odpisów amortyzacyjnych? Samochód nadal posiada homologację oraz dopuszczalną ładowność powyżej 500 kg. - Pismo z 20 maja 2005 r. nr BI/005/0067/05. »

Czy czynności wykonywane w ramach umowy zlecenia podlegają opodatkowaniu

Aktualizacja: 05.01.2006

Na podstawie umów zlecenia wykonuję czynności obejmujące prace finansowo-księgowe i uzyskuję za nie przychód definiowany w art. 13 pkt 8 updof. Czynności te wykonywane są w siedzibie i przy wykorzystaniu wewnętrznego programu komputerowego (księgowego) zlecającego, dlatego bezpośredni nadzór nad jakością mojej pracy sprawuje główna księgowa podmiotu zlecającego wykonanie czynności. Czy czynności wykonywane w ramach przedmiotowych umów podlegają opodatkowaniu VAT? - Pismo z 24 października 2005 r. nr 1433/NG/GV/443-213/2005/MP »

Jaki kurs należy przyjąć przy przeliczaniu faktury eksportowej

Aktualizacja: 04.01.2006

13 września 2005 r. firma XXX wystawiła fakturę eksportową, natomiast odprawa celna odbyła się 14 września 2005 r. Wywóz towarów do Mołdawii nastąpił transportem zapewnionym przez nabywcę. Z jakiego dnia zastosować średni kurs NBP do przeliczenia faktury eksportowej? Jakie dokumenty uprawniają do zastosowania stawki 0% przy eksporcie towarów? - Pismo z 7 października 2005 r. nr 1419/UPO-443-114/05/DC »

Czy zawsze można zaliczyć do kosztów nieodzyskane wierzytelności

Aktualizacja: 02.01.2006

Na podstawie wyroku sądu skierowałem na drogę postępowania egzekucyjnego odzyskanie wierzytelności. Otrzymałem postanowienie komornika sądowego umarzające postępowanie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kwotę nieodzyskanych należności i koszty procesowe? - Pismo z 21 lipca 2005 r. nr BI/005-1161/04 »

W jakim trybie i za jaki okres można dokonać odliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa

Aktualizacja: 29.12.2005

Czy jest możliwość odliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa? W jakim trybie i za jaki okres można dokonać odliczenia? - Pismo z 25 lipca 2005 r. nr 1471/DPF/415/67/05/MJ »

Czy każda zaliczka stanowi przychód podatkowy

Aktualizacja: 27.12.2005

Zamierzam zawrzeć z kontrahentem umowę długoterminową na 5 lat. Za okres ten zostanie ustalone wynagrodzenie, które jako zaliczka w wysokości 90% zostanie wypłacone na rzecz mojej firmy po zawarciu umowy, a pozostałe 10% będzie wypłacone po zakończeniu umowy. Czy prawidłowym działaniem będzie rejestrowanie kwoty netto otrzymanej zaliczki na koncie rozliczeń międzyokresowych i zaliczanie równowartości miesięcznych rat do przychodów bieżących podlegających opodatkowaniu? - Pismo z 4 lipca 2005 r. nr PD/415-70/05/R1 »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama